Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Find relevante dokumenter 


Her kan du finde alle detaljerne om vigtige politikker og servicevilkår samt downloade forsendelsesdokumenter.

Download vilkår, betingelser og internationale forsendelsesdokumenter


Når loven tillader det, vil DHL hjælpe dig med udarbejdelsen af alle dokumenter for at sikre en hurtig og effektiv transport af dine forsendelser. Du får adgang til nogle af de hyppigst anvendte eksportdokumenter.

Du kan også downloade alle vores vigtigste forsendelsesvilkår nedenfor.

Forsendelse af farligt gods


DHL Global Forwarding er en etableret transportør af farligt gods, og som en førende transport- og logistikvirksomhed overholder DHL følgende regulativer:

  • ATA for lufttransport, gældende i alle lande, som arbejder under ICAO-regulativerne, og for ethvert luftfartsselskab under IATA-regulativerne
  • ADR for landevejstransport, EU-direktiverne angående transport af farligt gods, gældende i alle lande, der har indført ADR-konventionen i deres lovgivning, og desuden inden for Europa

Afsendere er ansvarlige for at bekræfte, om deres farlige gods vil blive transporteret til destinationen via luft eller landevej, samt for at forberede forsendelsen derefter.

Få mere at vide om

Forsendelse af farlige materialer via flytransport

IATA-website tilbyder et fantastisk udvalg af materialer, der er essentielle for din virksomhed, hvis du vil sende farligt gods via flytransport. Det inkluderer uddannelse, manualer og forum om farligt gods og meget mere.

Forsendelse af farligt gods med søfragttransport

Leder du efter en sikker måde til at sende dit gods via søfragttransport? Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) leverer oplysninger om transport af farligt gods via søfragttransport.

“Safety of Life at Sea”(SOLAS)


Forsendelse af containere er en ret sikker måde at transportere varer på. Men i de seneste år har branchen oplevet nogle alvorlige hændelser til søs og på land, der blev forårsaget af at containere var pakket med forkerte vægtdeklarationer. For at forhindre disse har Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) i samarbejde med brancherepræsentanter derfor indført specifikke regler som en del af SOLAS-konventionen (Safety of Life at Sea)), herunder en verificeret bruttovægt (VGM – Verified Gross Mass).

Formålet med VGM-kravet er at indhente en nøjagtig bruttovægt for pakkede containere, så skibs- og terminaloperatører kan klargøre skibsstuveplaner inden læsning af gods på skibe. Kravet vil beskytte skibs- og terminaloperatørers personale og aktiver samt afsenderens gods.

Hvad har ændret sig pr. 1. juli 2016?

De umiddelbare ændringer for afsenderen er, at pr. 1. juli 2016 skal den verificerede bruttovægt (VGM) for hver container oplyses til transportøren inden skæringstidspunktet for læsning.

Desuden er det afsenderens ansvar at sikre, at den nøjagtige vægt oplyses. Hvis den verificerede bruttovægt ikke er blevet oplyst, bliver containeren ikke læsset på skibet.

To tilladte metoder til vejning:

  • Metode 1: Vej den pakkede container
  • Metode 2: Vej godset og andet indhold, og tilføj containerens taravægt

DHL hjælper dig med at administrere og overholde denne konvention. Du kan få flere oplysninger ved at downloade forsendelsesvejledningsdokumenterne eller kontakte din lokale salgs- eller kundeservicerepræsentant fra DHL Global Forwarding.