Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Forklaring af transportforsikring

Lær hvorfor afsendere har brug for en transportforsikring, og hvordan du kan mindske din risiko


En kemikaliebrand på fragtskibet MV Express Pearl ud for Colombo på Sri Lanka i maj 2021 minder os alle om, at værdifuldt gods kan gå tabt og blive beskadiget under transporten, og gods kan også blive stjålet, mens det er undervejs.

Hvad kan gå galt?


I maj 2021 blev vi mindet om, at forsendelser kan blive udsat for uigenkaldeligt tab og beskadigelse under transporten. Rapporter hver time fra Sri Lanka beskrev den kemikaliebrand, der hærgede på fragtskibet MV Express Pearl, mens fartøjet drev rundt i farvandet ud for hovedstaden Columbos største havn. Alle besætningsmedlemmer blev reddet af Sri Lankas flåde, men skibet og dets fragtcontainere led katastrofale skader.

Maritime ulykker

Selvom de er sjældne, er maritime ulykker ofte spektakulære. En af de værste ulykker, der er sket, var MOL Comfort, som knækkede over i to dele i 2013, og næsten 4.300 containere sank ned på bunden af Det Indiske Ocean. Heldigvis overlevede alle besætningsmedlemmerne ved at forlade skibet hurtigt og sikkert.

Undersøgelser foretaget af WSC (World Shipping Council) i 2017 bemærkede, at der på ethvert givet tidspunkt er omkring 6.000 aktive containerskibe på verdens have og vandveje. Denne mængde gods udgør ca. 90 % af al global handel.

Hændelser i luften

Statistisk set er fly den sikreste måde at rejse på, men luftfragt kan stadig blive udsat for beskadigelse og godstab fra tid til anden. Mindeværdige hændelser omfatter Lufthansa 8640-fragtflyet i 2010, som landede med for høj fart i Riyadh i Saudi-Arabien og havarerede på landingsbanen, hvorefter en brand ødelagde den midterste del af flyet. Det lykkedes kaptajnen og andenpiloten at slippe ud af flyet, men de pådrog sig kvæstelser.

Tab på land

Trafikuheld er skyld i betydelige mængder af tabt gods hvert år. Desuden er godstyveri en voksende trussel, det sker på rastepladser, ved vejsideparkering og endda i form af indbrud på lastbilsanlæg. Hele køretøjer og trailere kan blive kapret med våbentrussel, og mens en chauffør holder pause, kan der ske indbrud i vedkommendes køretøj, hvor indholdet bliver stjålet. Det er oftest fødevarer, drikkevarer, alkohol og tobak, der bliver stjålet, men også reservedele til biler og elektronik.

Togulykker er relativt sjældne, men der var f.eks. flere afsporinger i marts 2021. Mere end 40 togvogne med blandet gods, herunder farlige materialer, forulykkede i sandet i Sydcaliforniens ørken. Yderligere 20 vogne på et godstog kørte af sporet i Ruslands sibiriske region, og mere end 20 vogne kørte af sporet i Plymouth, MN. Heldigvis kom ingen til skade i disse ulykker. Og kun få uger senere kolliderede to godstog i Tjekkiet.

Gods kan også gå tabt under opbevaring. Den katastrofale eksplosion i 2020 i en lagerbygning i Beiruts havn resulterede i ejendomsskader til en anslået værdi af 15 milliarder dollars og, mest tragisk, mere end 200 dødsfald og 7.500 kvæstede personer.

Hvor meget går tabt?


Tabet af containergods kan variere betydeligt fra år til år. I 2020, da den generelle maritime trafik var markant lavere pga. COVID-19-pandemien, gik næsten 2.000 containere tabt i én enkelt ulykke i december – denne “massakre” indtraf på containerskibet ONE Apus 1.600 sømil nordvest for Hawaii.

I forhold til godstyveri vurderes det ud fra registreringer at udgøre tab på milliarder af dollars årligt verden over. I 2015 vurderede British Standards Institute, at global godskriminalitet kostede 22,6 milliarder dollars, og en nyere analyse anslår, at problemet nu udgør 15-30 milliarder dollars i USA alene.

Antallet af godstyverihændelser i EMEA blev fordoblet fra 2018 til 2019 (en stigning fra 3.981 til 8.548 forseelser) med en gennemsnitsværdi på $641.200 ifølge Transport Asset Protection Association. I to uafhængige hændelser blev reservedele til biler til en værdi af mere end to millioner dollars stjålet fra lastbiler i Rumænien og Tyskland. Den mest spektakulære hændelse var et tyveri af smykker og ædelmetaller til en værdi af tæt på 21 millioner dollars fra en facilitet i Sydafrika.

Hvad kan der mere ske?


Ud over de katastrofer og forbrydelser til lands, til vands og i luften, som får store overskrifter, sker der et stort antal små og nogle gange ret banale tab. Selvom der altid bør træffes forholdsregler for at forhindre godstab, er sandsynligheden for beskadigelse eller tab af gods under transport meget større end f.eks. en husbrand.

Hvis en container eller et godselement tabes eller går i stykker, kan det forårsage fysiske skader på godset. En anden risiko er vandskader, typisk forårsaget af fugt, kondens, regn og indtrængende havvand. Derudover kan forsendelsen blive beskadiget grundet angreb af skadedyr og forurening, og der kan opstå temperaturrelaterede skader, hvis forsendelsen er letfordærveligt. Og opportunistiske trusler er en konstant fare.

Årsagerne til disse godstabshændelser kan omfatte forkert eller utilstrækkelig emballering til beskyttelse af forsendelsen, brug af forkert containertype, manglende opretholdelse af korrekt temperatur- og luftfugtighedsindstillinger i en temperaturkontrolleret container, overlæsning og forkert vægtfordeling samt forkert mærkning – især af farligt gods – der resulterer i forkert opbevaring og sikkerheds- og tilsynsfejl.

Med tanke på alle disse risici er der et stærkt argument for at tegne en god transportforsikring i stedet for kun at være dækket ind under de internationale fragtkonventioner i forhold til kompensation.

Hvordan kan du mindske din risiko?


Vi identificerede nogle katastrofale godshændelser sammen med andre og mere banale godstabshændelser, som sker hver eneste dag over hele verden. Tab og beskadigelse af gods skyldes ofte forsømmelighed, mangel på ekspertise, dovenskab med henblik på omkostningsbesparelse. Skødesløshed, manglende opmærksomhed på detaljerne, utilstrækkelig emballering og opportunistiske kriminelle vil uundgåeligt øge afsenderens risiko. Lad os nu undersøge den enorme økonomiske risiko ved kun at være dækket ind under de internationale fragtkonventioner i forhold til kompensation, i stedet for at tegne en god transportforsikring.

Flere håndteringspunkter

Faktisk kan alle disse ting ske, når en international forsendelse involverer flere hånteringssteder. Under transporten kan der være flere interessenter, der kommer i kontakt med forsendelsen.

Det kan omfatte leverandører og kontrahenter, der læsser forsendelsen, samt logistikudbydere, der leverer forsendelsen til centrallagre, og videre fra et lager til f.eks. en havn eller lufthavnsterminal. Og der er lagerarbejdere, som flytter gods på havnen eller i lufthavnen og op på skibet eller flyet. I tillæg til det skal forsendelsen kontrolleres og behandles af toldmedarbejdere og sendes gennem toldlagre. Og når forsendelsen endelig når frem til destinationslandet, skal det ofte ud på en sidste rejse med lastbil for at nå frem til modtageren.

Skadeskompensation

Selvom der er internationale konventioner for kompensation, når gods bliver beskadiget eller går tabt, er udbetalingen langt mindre end forsendelsens værdi. Det skyldes, at fragtrelaterede erstatningsgodtgørelser typisk baseres på forsendelsens vægt, ikke på forsendelsens værdi. Det er et kritisk punkt, at  ejeren af forsendelsen skal bevise transportørens forsømmelighed – en vanskelig proces, der kan tage mange måneder og logisk nok altid vil udelukke enhver form for naturkatastrofe eller force majeure, som transportøren aldrig kan holdes ansvarlig for.

Pas på differencen


For at forstå, hvorfor afsendere har brug for en transportforsikring, vil vi se nærmere på differencen mellem kompensationen uden forsikring (i henhold til internationale konventioner for fragtrelateret erstatningsansvar og baseret på godsets vægt) og kompensationen med forsikring (baseret på godsets fulde værdi). Beregningen af kompensationen varierer afhængigt af transportformen, så her kommer to eksempler – det ene involverer luftfragt, det andet søfragt.

Forsendelse med søfragt

I vores første eksempel transporteres to fræsemaskiner med en samlet vægt på 2.850 kg med skib og går tabt undervejs. Hvis vi antager, at transportøren findes ansvarlig, og at erstatningskravet går ind under det fragtrelaterede erstatningsansvar, vil afsenderen i henhold til de vægtbaserede Haag-Visby-regler kun få udbetalt $7.980 i kompensation, langt mindre end maskinernes faktiske værdi. Men med en transportforsikring på plads modtager afsenderen den samlede værdi af begge maskiner i kompensation – dermed lider afsenderens virksomhed intet økonomisk tab. Det er en stor difference: $7.980 dollars versus $70.000!

Forsendelse med luftfragt

I vores andet eksempel ødelægges en forsendelse med luksushåndtasker og -tilbehør fuldstændigt under flytransporten. Forsendelsen er højværdi varer, men vægten er relativt lav – forsendelsen harn en værdi på $120.000 og den samlede sending vejer 1.560 kg. Lad os igen antage, at transportøren er ansvarlig, og at kravet går ind under det fragtrelaterede erstatningsansvar, denne gang i henhold til Montreal-konventionen. Uden forsikring får afsenderen kun $34.320 i kompensation, men med en transportforsikring får afsenderen $120.000.

Uønsket afledning

Hvis du ikke har en transportforsikring, kan det være en tidskrævende proces at få kompensation, som forhindrer dit shippingteam i at udføre deres øvrige vigtige opgaver, og der er ingen garanti for, at det vil lykkes. Så det er fornuftigt i det mindste at overveje at forsikre dit gods, inden det transporteres, uanset hvor banalt omfanget af transporten virker.

Køb af den rigtige transportforsikring

Som med enhver anden forsikring er det vigtigt at sikre, at din transportforsikring opfylder din virksomheds specifikke behov, da differencen på en god og en dårlig forsikring kan koste din virksomhed dyrt.

Har du en specifik forsendelsesudfordring, du gerne vil have hjælp til?


Vores shipping eksperter er klar til at hjælpe