Ændrede regler for forsendelser til Egypten

2020-11-20 Der er indført en ny toldlov i Egypten. Den omfatter alle forsendelser, både til private og erhverv uden nedre værdigrænse. Det medfører blandt andet indførsel af bødestraf og nye afgifter.

Væsentlige punkter i den nye lov:

  1. Enhver forsendelse modtaget I Egypten indeholdende forbudte varer (prohibited items) returneres automatisk eller beslaglægges til destruktion af myndighederne.
  2. Enhver forsendelse der ankommer til Egypten med forkerte forsendelsesoplysninger på fragtbrevet (vægt, modtagernavn, indhold, antal og værdi) vil blive pålagt en bøde på 30.000 EGP ($ 1.920 USD).
  3. Navnet på modtager skal matche nøjagtigt på fragtbrev og faktura samt modtagers nationale ID eller pas, ellers pålægges en bøde på 30.000 EGP ($ 1.920 USD).
  4. Hvis den deklarerede værdi er angivet med under 20% ift den værdi de egyptiske toldmyndigheder fastsætter, vil forsendelsen blive pålagt en bøde på +50% af de beregnede udgifter til told og moms.
  5. Såfremt afsender eller modtager anmoder om ændring af navnet på modtager vil forsendelsen blive pålagt et gebyr på 30.000 EGP ($ 1.920 USD).

For yderligere information henviser DHL Express til de egyptiske myndigheder.