Hei,

Käytät selainta, joka ei tarjoa sivuillamme parasta mahdollista käyttökokemusta.

Pystyt edelleen jatkamaan, mutta tämän sivun parhaaksi kokemiseksi suosittelemme Edgen, Firefoxin ja Chromen käyttöä.

VAARALLISET AINEET JA KIELLETYT TUOTTEET

DHL Freight on kokenut vaarallisten aineiden kuljettaja ja tarjoaa ratkaisut vaarallisten aineiden maantie- ja rautatiekuljetustarpeisiin.

Kuljetukset käsitellään voimassaolevien kansainvälisten ja kansallisten säännösten mukaisesti, jotka vaihtelevat kuljetusmuodoittain. Säännösten tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota saattaa aiheutua ihmiselle, omaisuudelle tai ympäristölle. Säännökset sisältävät pakkausvaatimuksia ja ne rajoittavat mm. kuljetettavia määriä sekä säätelevät mitä aineita voidaan kuljettaa samassa yksikössä.

Jotta kaikkien säännösten yhdenmukaisuus voidaan varmistaa kuljetusmuodosta riippumatta on luotu eri mekanismeja, jotka määrittävät vaaraluokituksia, merkintöjä ja niistä ilmoittamista sekä kuljetusolosuhteita koskevia vaatimuksia.

Voit lukea lisää vaaraluokituksista UNECE:n internet-sivuiltaei määritetty.

Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset

DHL Freight kuljettaa vaarallisia aineita maanteitse ja rautateitse voimassa olevien kansainvälisten ja kansallisten ADR-säännösten (euroopanlaajuinen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista) mukaisesti. Säännökset ovat voimassa kaikissa maissa, jotka ovat hyväksyneet ADR-sopimuksen edellyttämät ehdot lainsäädännössä. Euroopassa on lisäksi voimassa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia EU-direktiivejä.

 

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) uudistaa sopimuksen kahden vuoden välein.

 • Kansainvälisissä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksissa noudatetaan kansainvälistä ADR-sopimusta. ADR = euroopanlaajuinen sopimus kansainvälisistä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista.

  Koska Suomea ja muuta Eurooppaa erottaa myös vesi, tulee maantiekuljetuksissa lähes poikkeuksetta sovellettavaksi myös kansainvälisiä merikuljetuksia säätelevä IMDG-koodi. 

  IMDG-koodi (International Maritime Dangerous Goods) on kansainvälisissä merikuljetuksissa sovellettava koodi, joka määrittelee vaarallisten ja haitallisten aineiden turvalliset kuljetustavat merellä. Voit lukea lisää IMDG-koodista  kansainvälisen merenkulkuorganisaation IMO:n internet-sivuilta.

  Kansainvälisissä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa noudatetaan kansainvälisiä RID-määräyksiä (International Carriage of Dangerous Goods by Rail). Voit lukea lisää täältä: OTIF – Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail.OTIF – Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

 • Vaarallisten aineiden kuljettamista varten vaaditaan seuraavat asiakirjat:

  • Merikuljetukset: Multimodal Dangerous Goods Form -lomake (merialueiden manner-Euroopasta erottamat valtiot)
  • ADR-luokitustiedot sisältävä CMR-rahtikirja alueen virallisella kielellä sekä englanniksi, saksaksi tai ranskaksi.
 • Tarvittavat tiedot (tärkeysjärjestyksessä):

  • UN-numero (UN + nelinumeroinen koodi, joka ilmaisee vaarallisen aineen tai esineen luokituksen kansainvälisissä kuljetuksissa)
  • Vaarallisen aineen tekninen nimi (nykyisten ADR/RID/IMDG-määritysten mukaa)
  • ADR/RID/IMDG-vaaramerkintänumerot
  • Pakkausryhmä (mikäli käytössä)
  • Tunnelirajoituskoodi (ADR/RID)

  Vaadittavat tiedot (vapaassa järjestyksessä):

  • Bruttopaino tai bruttotilavuus litroina
  • Nettopaino tai nettotilavuus litroina
  • Tiedot rajallisina määrinä tai poikkeusmäärinä olevista aineista (mikäli käytössä)
  • Pakkausten määrä ja pakkaustyyppi
  • Vastaanottajan nimi ja osoite
  • Lähettäjän nimi ja osoite
  • Leimahduspiste celsiusasteina (vain IMDG)

  Vaarallisten aineiden tiedot on liitettävä kuljetustilauslomakkeeseen sekä CMR-rahtikirjaan.

  Vaarallisten aineiden kuljetusta varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat on toimitettava DHL Freightille kuljetustilauksen yhteydessä.

  DHL Freight huolehtii siitä, että ajoneuvoissa on tarvittavat turvaohjekortit maantiekuljetusta varten lähtö-, kauttakulku- ja määrämaan virallisilla kielillä.

  Vaarallisten aineiden kuljetukset edellyttävät aina lisätoimenpiteitä, minkä vuoksi kuljetusaikataulut sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

DHL Freightin kuljetusrajoitukset

Huomaa, että DHL Freight ei hyväksy kuljetettavaksi seuraavia vaarallisia aineita tai esineitä:

 • Aseet tai aseen osat ja ammukset
 • Vaaralliset aineet:

      -

Luokka 1 (räjähteet, pois lukien UN-numerot  0323, 0432 ja 0454 ja UN-numero 0014, joista viimeksi mainittu ainoastaan työkaluissa käytettävien patruunoiden osalta)

      -

Luokka 2.3 (myrkylliset kaasut)

      -

Luokka 4.1 (helposti syttyvät kiinteät aineet, jotka edellyttävät lämpötilan tarkkailua; UN-numerot 3231–3240, 3533, 3534, 3364, 3365, 3367 ja 3368)

      -

Luokka 5.2 (orgaaniset peroksidit, jotka edellyttävät lämpötilan tarkkailua; UN-numerot 3111–3120)

      -

Luokka 6.1 (myrkylliset aineet, pakkausluokka 1)

      -

Luokka 6.2 (tartuntavaaralliset aineet)

      -

Luokka 7 (radioaktiiviset aineet)

      -

Luokka 9 (UN-numerot 2212, 2590, 2315, 3151 ja 3152) litium-ioniakut ja litiummetalliakut (UN-numerot 3480, 3481, 3090 ja 3091), jotka ovat vahingoittuneet tai puutteelliset, kuten määritelty erityismääräyksessä SP 376, sekä akkukäyttöiset ajoneuvot (UN-numero 3171), joiden akku on vahingoittunut tai vioittunut kuten määritelty erityismääräyksessä SP 376. Poikkeukset ovat mahdollisia ainoastaan yllä mainittujen akkujen ja akkukäyttöisten ajoneuvojen osalta. Poikkeukset näihin vaativat DHL Freightin nimenomaisen kirjallisen luvan ennen kuljetusten käynnistymistä.

 • Jätteet, elävät kasvit, karja, eläimet, herkästi pilaantuvat tuotteet
 • Raha, arvometallit, jalokivet, korut, taideteokset, antiikkiesineet, shekit, käyttövalmiit luottokortit, kolikot, leimasimet, voimassa olevat puhelukortit
 • Kaikki maksuvälineet; arvopaperit, arvoesineet, asiakirjat, muuttotavarat, irtotavara
 • Tupakkatuotteet (savukkeet, sikarit jne.)

Vaarallisten aineiden lisäveloitukset

Vaarallisten aineiden kuljetukset edellyttävät aina lisätoimenpiteitä, kuten esimerkiksi kuljetusyksiköiden merkitseminen, ilmoituksia viranomaisille ja varustamoille, vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjojen käsittelyä jne. Näistä lisätoimenpiteistä peritään lisäveloitus erillisen hinnaston mukaan. Vaarallisten aineiden kuljettamisesta peritään aina lisämaksu.

Voit kysyä lisää vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä veloituksista ja säädöksistä DHL Freight asiakaspalvelusta.

Hyödyllisiä linkkejä:

 

Etkö löydä etsimääsi sisältöä?

Ota yhteys DHL Freight asiantuntijaan jo tänään.

Freight Connections

Lue artikkeleita ja blogeja DHL Freightin maantiekuljetusten ja huolinnan asiantuntijoilta.