Navigointi ja sisältö

Vaaralliset aineet ja kielletyt tuotteet


DHL Freight on kokenut vaarallisten aineiden kuljettaja ja tarjoaa ratkaisut vaarallisten aineiden maantie- ja rautatiekuljetustarpeisiin.

Kuljetukset käsitellään voimassaolevien kansainvälisten ja kansallisten säännösten mukaisesti, jotka vaihtelevat kuljetusmuodoittain. Säännösten tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota saattaa aiheutua ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Säännökset sisältävät pakkausvaatimuksia, ja niissä rajoitetaan muun muassa kuljetettavia määriä sekä säädellään, mitä aineita voidaan kuljettaa samassa yksikössä.

Jotta kaikkien säännösten yhdenmukaisuus voidaan varmistaa kuljetusmuodosta riippumatta, eri mekanismeja on kehitetty määrittämään vaaraluokituksia, merkintöjä ja niistä ilmoittamista sekä kuljetusolosuhteita koskevia vaatimuksia.

Voit lukea lisää vaaraluokituksista UNECE:n Internet-sivuilta.

Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset


DHL Freight kuljettaa vaarallisia aineita maanteitse ja rautateitse voimassa olevien kansainvälisten ja kansallisten ADR-säännösten (Euroopan laajuinen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista) mukaisesti. Säännökset ovat voimassa kaikissa maissa, jotka ovat hyväksyneet ADR-sopimuksen edellyttämät ehdot lainsäädännössä. Euroopassa on lisäksi voimassa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia EU-direktiivejä.

UNECE (Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissio) uudistaa sopimuksen kahden vuoden välein.

Säännökset

Kansainvälisissä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksissa noudatetaan kansainvälistä ADR-sopimusta. ADR = Euroopan laajuinen sopimus kansainvälisistä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista.

Koska Suomea ja muuta Eurooppaa erottaa myös meri, tulee maantiekuljetuksissa lähes poikkeuksetta sovellettavaksi myös kansainvälisiä merikuljetuksia säätelevä IMDG-koodi. 

IMDG-koodi (International Maritime Dangerous Goods) on kansainvälisissä merikuljetuksissa sovellettava koodi, joka määrittelee vaarallisten ja haitallisten aineiden turvalliset kuljetustavat merellä. Voit lukea lisää IMDG-koodista kansainvälisen merenkulkuorganisaation IMO:n Internet-sivuilta.

Kansainvälisissä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa noudatetaan kansainvälisiä RID-määräyksiä (International Carriage of Dangerous Goods by Rail). Voit lukea lisää täältä: OTIF – valtioiden välinen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö (Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail). OTIF – valtioiden välinen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö (Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail). 

Vaadittavat asiakirjat

Vaarallisten aineiden kuljettamista varten vaaditaan seuraavat asiakirjat:

 • Merikuljetukset: Multimodal Dangerous Goods Form -lomake (valtiot, jotka merialue erottaa manner-Euroopasta)
 • ADR-luokitustiedot sisältävä CMR-rahtikirja alueen virallisella kielellä sekä englanniksi, saksaksi tai ranskaksi

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa edellytetyt tiedot

Tarvittavat tiedot (tärkeysjärjestyksessä):

 • YK-numero (YK + nelinumeroinen koodi, joka ilmaisee vaarallisen aineen tai esineen luokituksen kansainvälisissä kuljetuksissa)
 • Vaarallisen aineen tekninen nimi (nykyisten ADR-/RID-/IMDG-määritysten mukaan)
 • ADR-/RID-/IMDG-vaaramerkintänumerot
 • Pakkausryhmä (mikäli käytössä)
 • Tunnelirajoituskoodi (ADR/RID)

Vaadittavat tiedot (vapaassa järjestyksessä):
 • Bruttopaino tai bruttotilavuus litroina
 • Nettopaino tai nettotilavuus litroina
 • Tiedot rajallisina määrinä tai poikkeusmäärinä olevista aineista (mikäli käytössä)
 • Pakkausten määrä ja pakkaustyyppi
 • Vastaanottajan nimi ja osoite
 • Lähettäjän nimi ja osoite
 • Leimahduspiste celsiusasteina (vain IMDG)
 • Vaarallisten aineiden tiedot on liitettävä kuljetustilauslomakkeeseen sekä CMR-rahtikirjaan.

Vaarallisten aineiden kuljetusta varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat on toimitettava DHL Freightille kuljetustilauksen yhteydessä.

DHL Freight huolehtii siitä, että ajoneuvoissa on tarvittavat turvaohjekortit maantiekuljetusta varten lähtö-, kauttakulku- ja määrämaan virallisilla kielillä.

Vaarallisten aineiden kuljetukset edellyttävät aina lisätoimenpiteitä, minkä vuoksi kuljetusaikataulut sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

DHL Freightin kuljetusrajoitukset


DHL Freight ei hyväksy kaikkia tuotteita kuljetettavaksi verkostossaan. Lisätietoja poissuljetuista tuotteista on DHL Freight -sopimus ja palveluehdoissa.

Vaarallisten aineiden lisäveloitukset


Vaarallisten aineiden kuljetukset edellyttävät aina lisätoimenpiteitä, kuten kuljetusyksiköiden merkitsemistä, ilmoituksia viranomaisille ja varustamoille, vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjojen käsittelyä jne. Näistä lisätoimenpiteistä peritään lisäveloitus erillisen hinnaston mukaan. Vaarallisten aineiden kuljettamisesta peritään aina lisämaksu.

Voit kysyä lisää vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä veloituksista ja säädöksistä DHL Freightin asiakaspalvelusta.

Hyödyllisiä linkkejä

 • Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail
 • IMO (International Maritime Organization)
 • ADR (UNECE ADR -kotisivu)

työntekijät-keskustelevat

Kaipaatko apua tiettyyn kuljetushaasteeseen?


Asiantuntijamme auttavat mielellään