Navigointi ja sisältö

Menestyvää liiketoimintaa vastuullisen toimitusketjun tuella

Vapauta kestävän logistiikan todellinen arvo


Kestävät hallinnointikäytännöt muuttavat yrityksiä ja haastavat vallitsevan tilanteen tekemällä kestävyydestä keskeisen osan toimitusketjun hallintaa (SCM, Supply Chain Management). Nykyään ne voivat olla avaintekijä yrityksen menestyksen kannalta.

Tässä kattavassa, maksuttomassa raportissa tarkastellaan kestävän toimitusketjun hallinnan eli SSCM:n (Sustainable Supply Chain Management) tärkeimpiä osia ja käsitellään sen eri toimintoalueita.

Opit seuraavat asiat:

  • Sen, miten yritykset voivat omaksua upotetun kestävyysmallin ja luoda lisäarvoa liiketoiminnalleen myönteisten ympäristövaikutusten lisäksi.
  • Sen, miten ulkoiset paineet, kuten mainehaitat, vaikuttavat yritysten toimintaan ja näkemyksiin kestävästä kehityksestä. 
  • Sen, miten SSCM-käytännöt voivat tukea keskeisiä liiketoimintatekijöitä, kuten asiakasuskollisuutta, brändin mainetta ja suorituskykyä.

Lisäksi raportti murtaa myytin siitä, että kestävät käytännöt muodostavat taloudellisen taakan, ja sisältää tapaustutkimuksia, joissa esitellään tunnettujen yritysten pyrkimyksiä sisällyttää innovatiivisia kestävyyskäytäntöjä prosesseihinsa ja toimintoihinsa.

Kestävä toimitusketjun hallinta ja kestävät käytännöt ovat saavutettavissa. Ne tuottavat suoria ja epäsuoria liiketoimintamahdollisuuksia sekä luovat mittaamattomia pitkän aikavälin vaikutuksia. Lataa raportti ja lue, miten se tapahtuu.

Haluatko jatkaa lukemista?


Rekisteröidy nyt ja saat raporttimme ”Unlock the True Value of Your Supply Chain: Business Success Through Sustainable Supply Chain Management”