Περιήγηση και Περιεχόμενο

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στην αποστολή φορτίων και δεμάτων


Εάν έχετε κάποια επείγουσα ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλεφωνήστε μας στον +30 2103004466

Ώρες Εξυπηρέτηση Πελατών: Δευτέρα-Παρασκευή 09:30 - 17:30

Τα περισσότερα πεδία είναι υποχρεωτικά

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Καταχωρίστε το όνομά σας

Καταχωρίστε το επώνυμό σας.

Καταχωρίστε τη διεύθυνση email σας.

Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Πληροφορίες εταιρείας

Καταχωρίστε εταιρική επωνυμία

Καταχωρίστε αριθμό πελάτη/λογαριασμού

Καταχωρίστε την πόλη σας

Καταχωρίστε ταχυδρομικό κώδικα

Καταχωρίστε χώρα/περιοχή

Περιοχή ενδιαφέροντος (επιλέξτε όσες ισχύουν)

Εξετάστε την επιλογή σας

Εξετάστε την επιλογή σας

Εξετάστε την επιλογή σας

Εξετάστε την επιλογή σας

Εξετάστε την επιλογή σας

Καταχωρίστε το ερώτημά σας

Επισυνάψτε τυχόν σχετικά αρχεία (προαιρετικά):
Μεταφόρτωση

Μεταφόρτωση Αρχείου

Σημειώστε τα εξής

Με την αποστολή αυτής της φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα σας θα προωθηθούν στην DHL Freight και θα υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία από τον αντίστοιχο υπεύθυνο επικοινωνίας.

Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία κυρίως για σκοπούς εκπλήρωσης σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, καθώς και βάσει έννομου συμφέροντος σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Το έννομο συμφέρον της DHL Freight είναι συγκεκριμένα να διασφαλίσει την ομαλή ροή της διαδικασίας, προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα του πελάτη.

Θα θέλατε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό από την DHL;

Εξετάστε την επιλογή σας

Μπορώ να ακυρώσω τη συγκατάθεσή μου οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας απεγγραφή στο κάτω μέρος κάθε email

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η DHL χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την ειδοποίηση απορρήτου μας

Forms Summary