Περιήγηση και Περιεχόμενο

Οδικές μεταφορές

Προσφέρουμε την αξιοπιστία που χρειάζεστε


Οι υπηρεσίες oδικών μεταφορών προσφέρουν υψηλής ποιότητας οδικές μεταφορές, από τις standard υπηρεσίες για αποστολές LTL (Less-than-Truck Load), PTL (Partial-Truck Load) ή FCL (Full-Truck Load) έως και μεταφορές ελεγχόμενης θερμοκρασίας και φορτίων υψηλής αξίας.

180 τερματικοί σταθμοί

Σε όλη την Ευρώπη

Online Παρακολούθηση και Αναζήτηση αποστολών

Με ειδοποιήσεις συμβάντων

Επιλογές κλιματικά ουδέτερων υπηρεσιών

Περιλαμβάνονται επιλογές βιώσιμων καυσίμων

Προϊόντα Εγχώρια και Ευρωπαϊκές Οδικές Μεταφορές


Λάβετε μια γρήγορη προσφορά για τα προϊόντα LTL. Για άλλα προϊόντα συμπληρώστε την φόρμα αιτήματος προσφοράς.

DHL Freight Eurapid

Η Day Definite υπηρεσία μας για πανευρωπαϊκές μεταφορές από πόρτα σε πόρτα με εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα για Αποστολές παλετοποιημένων και μη παλετοποιημένων συσκευασιών σε κιβώτια, στην οποία περιλαμβάνεται αποκλειστική Εξυπηρέτηση Πελατών.

Καθορισμένες ημερήσιες αναχωρήσεις/προγραμματισμένες ημερομηνίες άφιξης

Χαρακτηριστικά
 • Αποστολές έως και 2.500 kg
 • Μέγιστο βάρος ανά τεμάχιο: 1.000 kg
 • Μέγιστες διαστάσεις ανά τεμάχιο: 240 cm (Μ) x 120 cm (Π) x 220 cm (Υ)
 • Κλιματικά ουδέτερες υπηρεσίες
Υπηρεσίες και επιλογές
 • Υπηρεσία ημερήσιων παραλαβών/διακίνησης κατά προτεραιότητα
 • Παραλαβή την ίδια ημέρα σε καθορισμένους ταχυδρομικούς κώδικες και Πληροφόρηση για την Παράδοση (IOD)
 • Ηλεκτρονική απόδειξη παράδοσης (ePOD) εντός 24 ωρών
 • Επικίνδυνα αγαθά

DHL Freight EuroConnect Domestic

Το προϊόν «Less-than-Truck Load (LTL)» του δικτύου μας για Αποστολές παλετοποιημένων και μη παλετοποιημένων συσκευασιών σε κιβώτια προσφέρει κορυφαία ποιότητα, υψηλή αξιοπιστία και οικονομικά αποδοτικές συνδέσεις από πόρτα σε πόρτα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ημερήσιες Αποστολές που συνδέουν μεγάλες πόλεις και περιοχές στην Ελλάδα

Καθορισμένοι χρόνοι παράδοσης βάσει προέλευσης/προορισμού

Χαρακτηριστικά
 • Αποστολές έως και 2.500 kg
 • Μέγιστο βάρος ανά τεμάχιο: 1.500 kg
 • Μέγιστες διαστάσεις ανά τεμάχιο: 240 cm (Μ) x 220 cm (Π) x 220 cm (Υ)
Υπηρεσίες και επιλογές
 • Παραλαβή και παράδοση με όχημα
 • Εύκολη διαδικασία ανάθεσης μεταφοράς με ηλεκτρονικά μέσα
 • Επικίνδυνα αγαθά

DHL Freight EuroLine Domestic

Η υπηρεσία μας Τμηματικών φορτίων (PTL) και Πλήρων φορτίων φορτηγού (FTL) από πόρτα σε πόρτα, για μετακινήσεις Αποστολών εμπορευμάτων από σημείο σε σημείο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενσωματωμένη υπηρεσία στο διεθνές δίκτυο της DHL Freight, με 180 τερματικούς σταθμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη

Καθορισμένοι και εξειδικευμένοι χρόνοι παράδοσης που καλύπτουν τις απαιτήσεις των Πελατών

Χαρακτηριστικά
 • Μέγιστα βάρη ανάλογα με τους κανονισμούς της χώρας για τα όρια βάρους ανά άξονα του ρυμουλκούμενου
 • Υπηρεσία απευθείας παραλαβής και παράδοσης με τη χρήση ενός οχήματος, ναυλωμένου αποκλειστικά για την αποστολή σας
 • Στόλος διαχειριζόμενος από την DHL Freight
Υπηρεσίες και επιλογές
 • Υπερσύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής επεξεργασίας και διαχείρισης Αποστολών και Αναθέσεων μεταφοράς 
 • Ενημερώσεις κατάστασης Αποστολής και Πληροφόρηση για την Παράδοση (IOD)
 • Οικολογικότερες μεταφορές μέσω εξοικονόμησης καυσίμου ή χρήσης βιώσιμων καυσίμων
 • Επικίνδυνα αγαθά

DHL Freight Euronet

Το ειδικό μας δίκτυο μεταφορών για τμηματικά (PTL) και πλήρη φορτία φορτηγού (FTL) εξυπηρετεί πολύπλοκες ανάγκες εγχώριων και διεθνών μεταφορών εντός Ευρώπης.  Σχεδιάζουμε ένα ολιστικό, εξατομικευμένο μοντέλο για την οργάνωση των προδιαγραφών σας, από τη διαχείριση των μεταφορών επί τόπου μέχρι την πλήρη σχεδίαση, τη βελτιστοποίηση και τη διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών.

Υπηρεσία απευθείας παραλαβής και παράδοσης με ειδικά οχήματα και λειτουργίες Control Tower

Χαρακτηριστικά
 • Επί τόπου προσωπικό στις εγκαταστάσεις σας
 • 3rd party billing/πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη
 • Αποτελεσματική διαχείριση των διατυπώσεων εισαγωγών, εξαγωγών και μεταφοράς
Υπηρεσίες και επιλογές
 • Υπηρεσία ημερήσιων παραλαβών/διακίνησης κατά προτεραιότητα
 • Παραλαβή την ίδια ημέρα σε καθορισμένους ταχυδρομικούς κώδικες και Πληροφόρηση για την Παράδοση (IOD)
 • Ηλεκτρονική απόδειξη παράδοσης (ePOD) εντός 24 ωρών
 • Επικίνδυνα αγαθά

Για τεμάχια που υπερβαίνουν αυτές τις διαστάσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Ανατρέξτε στην πολιτική μας σχετικά με τα επικίνδυνα αγαθά και τα απαγορευμένα είδη

Ελέγξτε τα μέγιστα ωφέλιμα φορτία και τα βάρη ανά άξονα κατά χώρα

Εξειδικεύσεις στις Ευρωπαϊκές Οδικές Μεταφορές


Λάβετε μια γρήγορη προσφορά. Ζητήστε προσφορά

υπηρεσία DHL Freight Coldchain

Ειδική, πλήρως παρακολουθούμενη υπηρεσία μεταφορών ελεγχόμενης θερμοκρασίας που αφορά Αποστολές παλετοποιημένων φορτίων groupage, μη πλήρους και πλήρους φορτίου για προϊόντα από τον φαρμακευτικό κλάδο, τις βιοεπιστήμες και την υγειονομική περίθαλψη. Υπηρεσίες ελεγχόμενης θερμοκρασίας: με ψύξη (+2°C έως +8°C) ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (+15°C έως +25°C).

Προγραμματισμένες αναχωρήσεις και παραδόσεις σε περισσότερες από 30 Ευρωπαϊκές χώρες

Χαρακτηριστικά
 • Με ψύξη: (+2°C έως +8°C) και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: (+15°C έως +25°C).
 • Συμμόρφωση με την πιστοποίηση Ορθών πρακτικών διανομής (Good Distribution Practice, GDP)
 • Κέντρα cross docking για φαρμακευτικά προϊόντα
 • Παρακολούθηση θερμοκρασίας και εποπτεία ασφαλείας βάσει GPS
Υπηρεσίες και επιλογές
 • Εγγραφή και αποθήκευση δεδομένων θερμοκρασίας
 • Κεντρικός προγραμματισμός Αποστολής, Εξυπηρέτηση Πελατών και διαχείριση
 • Δυνατότητες προσωρινής αποθήκευσης (+2°C έως +8°C και +15°C έως +25°C)
 • Επικίνδυνα αγαθά

Yπηρεσία DHL Freight Highvalue

Η αποκλειστική μας υπηρεσία για ασφαλείς, ευέλικτες και  προσιτές πανευρωπαϊκές μεταφορές, με βελτιωμένες δυνατότητες ορατότητας και πρόληψης.

Τακτικές αναχωρήσεις και σταθεροί χρόνοι παράδοσης για όλους τους τερματικούς σταθμούς και καθορισμένοι χρόνοι παράδοσης βάσει προέλευσης/προορισμού

Χαρακτηριστικά
 • Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 1.500 κιλά ανά τεμάχιο, για αποστολές groupage, και 24.000 κιλά για αποστολές FTL και PTL
 • Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις ανά τεμάχιο για αποστολές groupage: 400 cm (Μ) x 220 cm (Π) x 220 cm (Υ)
 • Χαρακτηριστικά ασφάλειας μεταφορών για απευθείας φορτία φορτηγών: ρυμουλκούμενα κλειστού τύπου ή με μουσαμά ανθεκτικό στο σκίσιμο, κλείδωμα φορτηγών, επικοινωνία με τον οδηγό μέσω κινητού τηλεφώνου 24 ώρες το 24ωρο, επιλεγμένοι και εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι, σταθεροί χώροι στάθμευσης
Υπηρεσίες και επιλογές
 • Πρόσθετα χαρακτηριστικά για απευθείας φορτία φορτηγών: δύο οδηγοί, GPS και ασφαλιστική κάλυψη φορτίου
 • Χαρακτηριστικά ασφάλειας τερματικών σταθμών για Αποστολές σε σταθμούς εντός του δικτύου, όπως κλωβοί ασφαλείας, έλεγχος ασφαλούς πρόσβασης και βιντεοεπιτήρηση σε κέντρα cross docking
 • Ηλεκτρονική απόδειξη παράδοσης την επόμενη ημέρα
 • Επικίνδυνα αγαθά

Οδικές μεταφορές στη Βόρεια Αμερική, την Ασία και την Αφρική


Η DHL Global Forwarding διαχειρίζεται οδικές μεταφορές προϊόντων LTL, FCL, PTL και ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε άλλες περιοχές στον κόσμο.

Πρόσθετες υπηρεσίες


Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από την DHL Freight, καλύπτει την αξία των εμπορευμάτων και το κόστος της μεταφοράς από φυσική απώλεια ή ζημία που προκαλείται από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία.

 • Παγκόσμια ασφαλιστική κάλυψη για αγαθά αξίας έως και 5 εκατομμύρια ευρώ
 • Ανταγωνιστικές τιμές χωρίς εκπιπτόμενα ποσά
 • Χρέωση μεταφοράς εμπορευμάτων και ασφαλιστικής κάλυψης σε ενιαίο τιμολόγιο
 • Κάλυψη φορτίων υψηλού κινδύνου σε προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών υψηλού κινδύνου
 • Επίλυση αξιώσεων εντός 30 ημερών

Για την κάλυψη των απαιτήσεων αποθήκευσης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τα προϊόντα οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών που προσφέρουμε συνδέονται με υπηρεσίες αποθήκευσης.

 • Αποθήκες για πολλούς πελάτες και κοινόχρηστος εξοπλισμός παράδοσης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση τόσο στην αποθήκευση όσο και στις υπηρεσίες τοπικής διανομής
 • Χειρισμός αλυσίδας εφοδιασμού με υπερσύγχρονες τεχνολογίες (RFID, απόθεμα στο διαδίκτυο, ιστοσελίδα, παρακολούθηση ανά παραγγελία και παρτίδα, σύνδεσμοι EDI)
 • Ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας

Το ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μας περιλαμβάνει τα εξής:

 • Υποβολή διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής
 • Υποβολή πληροφοριών ασφαλείας
 • Διαχείριση τελωνειακών διαδικασιών
 • Ερμηνεία και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ρυθμιστικά θέματα
 • Συμμόρφωση, έλεγχος, εκπαίδευση και πολλά ακόμη

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Υπηρεσίες τελωνειακών διαδικασιών  

Το χαρτοφυλάκιο DHL GoGreen προσφέρει διάφορα επίπεδα εργαλείων διαφάνειας αποτυπώματος άνθρακα.

 • Online εργαλείο υπολογισμού εκπομπών άνθρακα
 • Εκτιμητής των εκπομπών άνθρακα ολόκληρης της Εταιρείας
 • Αναφορά αποτυπώματος άνθρακα
 • Αντιστάθμιση GoGreen

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από την DHL Freight, καλύπτει την αξία των εμπορευμάτων και το κόστος της μεταφοράς από φυσική απώλεια ή ζημία που προκαλείται από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία.

 • Παγκόσμια ασφαλιστική κάλυψη για αγαθά αξίας έως και 5 εκατομμύρια ευρώ
 • Ανταγωνιστικές τιμές χωρίς εκπιπτόμενα ποσά
 • Χρέωση μεταφοράς εμπορευμάτων και ασφαλιστικής κάλυψης σε ενιαίο τιμολόγιο
 • Κάλυψη φορτίων υψηλού κινδύνου σε προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών υψηλού κινδύνου
 • Επίλυση αξιώσεων εντός 30 ημερών

Για την κάλυψη των απαιτήσεων αποθήκευσης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τα προϊόντα οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών που προσφέρουμε συνδέονται με υπηρεσίες αποθήκευσης.

 • Αποθήκες για πολλούς πελάτες και κοινόχρηστος εξοπλισμός παράδοσης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση τόσο στην αποθήκευση όσο και στις υπηρεσίες τοπικής διανομής
 • Χειρισμός αλυσίδας εφοδιασμού με υπερσύγχρονες τεχνολογίες (RFID, απόθεμα στο διαδίκτυο, ιστοσελίδα, παρακολούθηση ανά παραγγελία και παρτίδα, σύνδεσμοι EDI)
 • Ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας

Το ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μας περιλαμβάνει τα εξής:

 • Υποβολή διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής
 • Υποβολή πληροφοριών ασφαλείας
 • Διαχείριση τελωνειακών διαδικασιών
 • Ερμηνεία και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ρυθμιστικά θέματα
 • Συμμόρφωση, έλεγχος, εκπαίδευση και πολλά ακόμη

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Υπηρεσίες τελωνειακών διαδικασιών  

Το χαρτοφυλάκιο DHL GoGreen προσφέρει διάφορα επίπεδα εργαλείων διαφάνειας αποτυπώματος άνθρακα.

 • Online εργαλείο υπολογισμού εκπομπών άνθρακα
 • Εκτιμητής των εκπομπών άνθρακα ολόκληρης της Εταιρείας
 • Αναφορά αποτυπώματος άνθρακα
 • Αντιστάθμιση GoGreen

Ας συνδεθούμε

Ερωτήσεις για έναν ειδικό στις Οδικές μεταφορές;


Αρχικά πείτε μας λίγα λόγια για τις ανάγκες σας.