Περιήγηση και Περιεχόμενο

Υπηρεσίες τελωνειακών διαδικασιών

Ανοίγουμε τον δρόμο για το διεθνές εμπόριο


Οι τελωνειακές διαδικασίες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διευκόλυνση των διαφόρων διαδικασιών του εμπορίου και στην προστασία των οικονομιών από τους κινδύνους, ενώ αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από εξαιρετικά έμπειρους επαγγελματίες σε θέματα τελωνειακών διαδικασιών. Φροντίζουμε να είναι πάντοτε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες νομικές και διαδικαστικές αλλαγές, ώστε να διαθέτουν τα απαιτούμενα εφόδια για να προσφέρουν σε εσάς και την επιχείρησή σας τα κατάλληλα οφέλη σε όλους τους τρόπους μεταφορών.

27 χώρες

170 γραφεία

1000 ειδικοί στις τελωνειακές διαδικασίες

Εξερευνήστε τις Υπηρεσίες τελωνειακών διαδικασιών μας


DHL Customs Services

Η ευρεία γκάμα υπηρεσιών εκτελωνισμού που προσφέρουμε εξασφαλίζει ομαλή και έγκαιρη διέλευση των αποστολών από τα σύνορα, χωρίς διοικητικό φόρτο, καθυστερήσεις ή κυρώσεις.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
 • Υποβολή διασαφήσεων Εισαγωγής και Εξαγωγής
 • Υποβολή πληροφοριών ασφαλείας
 • Πληρωμή Δασμών και Φόρων
 • Λοιπές χρεώσεις Δημόσιων φορέων
 • Μετακινήσεις διαμετακόμισης
 • Υπηρεσίες αίτησης χορήγησης αδειών

DHL Customs Consulting

Οι σύμβουλοι σε θέματα τελωνειακών διαδικασιών μπορούν να ανασκοπούν την αλυσίδα εφοδιασμού με σκοπό τη βελτίωση των τελωνειακών δραστηριοτήτων, τη βελτιστοποίηση των δασμών, τον εντοπισμό δυνητικών περιοχών κινδύνου και τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών ελέγχων και διαδικασιών για τη μεγιστοποίηση της εσωτερικής συμμόρφωσης. Οι καθιερωμένες μεθοδολογίες και οι αναπτυγμένες δεξιότητες διαχείρισης έργου μας διασφαλίζουν ότι τα έργα ακολουθούν το χρονοδιάγραμμά τους και εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής και του προϋπολογισμού.

Οι σύμβουλοί μας επιδιώκουν την επίτευξη τριών βασικών στόχων: συμμόρφωση με τελωνειακές διαδικασίες, οικονομική απόδοση και εξοικονόμηση χρόνου.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
 • Διαχείριση τελωνειακών διαδικασιών
 • Ερμηνεία και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ρυθμιστικά θέματα
 • Αξιολόγηση και έλεγχοι της συμμόρφωσης
 • Επιμόρφωση και εκπαίδευση σε θέματα τελωνειακών διαδικασιών
 • Δασμολογικά και φορολογικά προγράμματα
 • Πόροι στις εγκαταστάσεις (απόσπαση)

Ας συνδεθούμε

Ερωτήσεις για ειδικό στις τελωνειακές διαδικασίες;


Αρχικά πείτε μας λίγα λόγια για τον οργανισμό σας.