ΤΡΌΠΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ ΑΞΙΏΣΕΩΝ

Τι θα πρέπει να κάνω αν συμβεί το χειρότερο;

  • Σε περίπτωση απώλειας ή πρόκλησης ζημιάς στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά, η οποία είναι ορατή εξωτερικά, κατά την παραλαβή της Αποστολής σημειώστε ευκρινώς στη φορτωτική ή στο έγγραφο μεταφοράς τις πληροφορίες σχετικά με την απώλεια ή τη ζημιά.
  • Αν η απώλεια ή η ζημιά δεν είναι ορατή μέχρι το άνοιγμα των συσκευασιών, υποβάλετε ένα παράπονο γραπτώς στη μεταφορική εταιρεία εντός 7 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.
 • Η αξίωσή σας μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

  • Αν αγοράσατε Ασφαλιστική κάλυψη φορτίου από την DHL Freight, θα πρέπει να δώσετε ένα αντίγραφο του τιμολογίου και της απόδειξης αγοράς.
  • Αναγνωρισμένο συμβάν μεταφοράς
  • Αριθμός αναφοράς μεταφοράς
  • Διαδρομή (σημεία εκκίνησης και άφιξης)
  • Αντίγραφο φορτωτικής
  • Ώρα συλλογής της Αποστολής για μεταφορά
  • Ώρα παράδοσης της Αποστολής (εφόσον ισχύει)
  • Περιγραφή των εμπορευμάτων που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν χαθεί
  • Βάρος του μέρους των εμπορευμάτων που έχει υποστεί ζημιά ή χαθεί (πραγματικό βάρος εμπορευμάτων)
  • Πώς και από ποιον ανακαλύφθηκε η ζημιά
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας
  • Φωτογραφίες της συσκευασίας και της ζημιάς στα εμπορεύματα, αν είναι δυνατόν πριν από την εκφόρτωση όταν η Αποστολή βρίσκεται ακόμα στη μονάδα μεταφοράς (οι εικόνες θα πρέπει να παρουσιάζουν τη ζημιά και, αν είναι δυνατόν, την αιτία της ζημιάς)
  • Τεκμηριωμένη αξία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αγοράς, της εκτίμησης για επισκευή κ.λπ.

  Θα πρέπει να παράσχετε αυτές τις πληροφορίες και όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα εντός 7 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.

  • Επιθεωρήστε τα εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά και προσπαθήστε να περιορίσετε την πρόκληση περαιτέρω ζημιών
  • Εξετάστε τον καλύτερο τρόπο επιδιόρθωσης της ζημιάς, αν είναι εφικτό
  • Επιφυλαχθείτε του δικαιώματος/της δυνατότητας επιθεώρησης των εμπορευμάτων που έχουν υποστεί ζημιά από ασφαλιστές
  • Αποθηκεύστε ξεχωριστά τα εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά
  • Αποθηκεύστε όλα τα υλικά συσκευασίας
  • Μην συνεχίσετε τη μεταφορά των εμπορευμάτων

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Επικοινωνήστε με έναν από τους ειδικούς μας στην DHL Freight σήμερα!

Freight Connections

Ανακαλύψτε τις τελευταίες ιστορίες των ειδικών στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και στα τελωνεία της DHL