Naršymas ir turinys
Esate  Lietuva
arba Pasirinkti kitą šalį

Vidinio kompensavimo sprendimai. Perėjimas prie tvaraus siekiant sumažinti išmetamo CO₂ kiekį

Tvarios logistikos supaprastinimas su „GoGreen Plus“


Išorinis kompensavimas (netiesioginis su transportu susijusio išmetamo CO₂ kiekio kompensavimas už transporto grandinės ribų) gali būti reikšmingas, tačiau jis nepadės visiškai dekarbonizuoti krovininės laivybos. Naudojant tvarų kurą (pvz., biokurą) arba atnaujinant transporto priemonių parko transporto priemones ekologiškesniais orlaiviais ir vandenynų laivais, visiems tiekimo grandinės dalyviams gali būti lengviau pasiekti savo klimato tikslus.

CO₂ kiekio mažinimas keičiant į tvaraus kuro rūšį


Tvarios logistikos supaprastinimas su „GoGreen Plus“

Tvaraus kuro potencialas ir iššūkiai


Ekologiškas kuras yra svarbus „DHL Global Forwarding“ anglies dioksido išmetimo mažinimo plano elementas ir pagrindinis svertas. Ypač didelis anglies dioksido išmetimo mažinimo potencialas yra susijęs su biokuru ir elektroniniu kuru.

Biokuras yra lengvai prieinamas ir nereikalauja beveik jokių variklių technologijos pakeitimų, todėl per ateinančius 10 metų jis bus labai svarbus.

Tačiau šiuo metu tik nedaugelyje vietų galima pakeisti kurą jūrų laivuose arba oro uoste. Be to, krovinių siuntėjams sudėtinga įsitraukti ne tik į bandomuosius projektus , o vežėjams padidinti veiklos mastą, kad būtų patenkinta išaugusi paklausa.

Vienos atmosferos principo naudojimas siekiant išnaudoti vidinio kompensavimo galimybes


Padidinus vidinį kompensavimą galima padėti nukreipti labai reikalingas lėšas į investicijas į tvarią kuro gamybą, infrastruktūrą ir naudojimą. Vienos atmosferos metodas gali padėti išnaudoti vidinį kompensavimą.

Visi konteineriniai laivai išleidžia išmetamąsias dujas toje pačioje aplinkoje. Todėl mūsų klimatui nesvarbu, kur ir kokiame konteineriniame laive vietoj iškastinio kuro naudojamas biokuras, jei tik kur nors pramonėje mažinamas jo kiekis.

Todėl tvariam kuro vidiniam kompensavimui reikia dviejų elementų:

  • ekologiško kuro dalies tinkle didinimo;
  • aiškaus apskaitos ir tikrinimo proceso. Šioje srityje DHL imasi iniciatyvos savo klientų vardu.

Perėjimas prie tvaraus kuro su „DHL Global Forwarding“


Bendradarbiaudama su patikimais partneriais DHL gali padėti klientams ne tik sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, bet ir prisidėti prie tvarios kuro gamybos ir jų prieinamumo visame pasaulyje didinimo. Pateikiame pavyzdį, susijusį su krovinių gabenimu jūra.

  1.  DHL prognozuoja anglies dioksido išmetimą, kuris turi būti sumažintas
  2. Atitinkamas kiekis tvaraus laivų kuro „įsigyjamas“ ir naudojamas viename ar keliuose konteineriniuose laivuose.
  3. Vežėjai saugo tvarų jūrinį kurą bunkeriuose, tačiau turi padengti tik įprastines kuro sąnaudas. Įprastinių ir ekologiškų laivų kuro kainų skirtumas lemia ekologiškų kuro priemokoskainą.
  4. Taikant vienos atmosferos metodą supaprastinamas kuro keitimas, nes tvarus jūrinis kuras nebūtinai turi būti tuose pačiuose laivuose kaip ir konteineris, kurio išmetamų teršalų kiekį norima sumažinti

Nors konceptualiai tai labai paprasta užduotis, reikia atidžiai valdyti kiekvieną proceso etapą, kad būtų galima patikrinti ir deklaruoti CO₂ sumažėjimą. Būtent tai „DHL Global Forwarding“ daro savo klientams, naudodamasi „Book and Claim“.

Book and Claim


Naudodamiesi „Book and Claim“, klientai gali būti tikri, kad biokuras naudojamas dėl skaidrios apskaitos ir nuolatinės jų pasiūlos ir paklausos stebėsenos. CO₂ kiekio mažinimas ir perėjimas prie tvaraus kuro. Proceso pabaigoje mūsų klientai gauna sertifikatą (patikrintą nepriklausomos organizacijos), kuriame nurodomas ir patvirtinamas anglies dioksido kiekio sumažinimo poveikis.

„Book and Claim“ yra mūsų „GoGreen Plus“ sprendimo portfelio dalis. Pagrindinio vežimo metu išmetamų teršalų kiekis sumažinamas naudojant ekologišką kurą, o likusius teršalų išmetimus vidaus teritorijoje galima kompensuoti pasirinktinai.

Nuo 2020 m. sausio mėn. visų mūsų LCL siuntų išmetamų teršalų kiekis mažinamas naudojant tvarų jūrinį kurą – be jokių papildomų išlaidų klientui. Ši paslauga dabar teikiama ir mūsų FCL siuntoms (už tam tikrą mokestį), ir, žinoma, „DHL Global Forwarding“ taip pat bando teikti tokią pačią paslaugą krovinių gabenimo oru klientams.

Jei norite daugiau sužinoti apie „GoGreen Plus“, susisiekite su savo pagrindinių klientų vadybininku.

Ar turite konkretų siuntimo iššūkį, dėl kurio reikia pagalbos?


Mūsų siuntimo specialistai pasirengę padėti