Naršymas ir turinys
Esate  Lietuva
arba Pasirinkti kitą šalį

TJO 2020 mažina sieros, o ne CO₂ išmetimą

Mūsų ekspertai paaiškina pokyčius ir DHL „GoGreen“ kelią į priekį


2020 m. sausio 1 d. Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) nustatė naują sieros kiekio ribą, kurią gali turėti laivų degalai – tai reikšmingas pokytis vandenynų vežėjams ir visai logistikos pramonei. 

Dėl finansinio TJO 2020 poveikio padidėjo krovinių vežimo sąnaudos įvairiose geografinėse vietovėse, o daugeliui aplinkosauga besirūpinančių krovinių siuntėjų kyla klausimas, kodėl dėl šio pakeitimo nesumažės jų siuntų išmetamo anglies dioksido (CO₂) kiekis. 

Mūsų „DHL Global Forwarding“ ekspertams paaiškina tikrąjį IMO 2020 poveikį aplinkai ir tai, kaip ji atveria kelią logistikos ateičiai.

Kodėl verta mažinti būtent sieros išmetimą?


Konteinerinių laivų varikliaidegindami kurą išmeta sieros oksidą (SOx). SOx ne tik tiesiogiai veikia pakrančių bendruomenių, gyvenančių netoli pagrindinių laivybos maršrutų, sveikatą, bet ir blogina mūsų aplinką.

Kalbant apie žmonių sveikatą, įrodyta, kad dėl SOx padaugėja širdies ir kraujagyslių ligų ir insultų. Jis taip pat gali sukelti plaučių ligas. Pakrančių regionuose sparčiai daugėja plaučių vėžio atvejų, o astma serga vis daugiau vaikų. 2016 m. TJO Jūrų aplinkos apsaugos komitetui (MEPC) pateiktame tyrime apskaičiuota, kad sumažinus sieros dioksido išmetimo ribą būtų galima išvengti 570 000 papildomų ankstyvų mirčių visame pasaulyje 2020–2025 m.

Siera taip pat daro neigiamą poveikį aplinkai. Išmetama siera rūgština vandenį ir mūsų vandenynus, kenkia vandens rūšims ir laukinei gamtai. Debesims grįžtant į žemę, rūgštūs lietūs kenkia pakrančių regionų dirvožemiui, dėl rūgštėjimo kenkia pasėliams ir miškams .

Naujoji sieros kiekio riba laivų degaluose yra 0,5 oroc. (anksčiau ji siekė 3,5 proc.), o nustatytose išmetamųjų teršalų kontrolės zonose (ECA), pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados pakrančių regionuose, – iki 0,1 proc.  Tai padės 77 proc. sumažinti bendrą iš laivų išmetamų sieros oksidų kiekį , t. y. maždaug 8,5 mln. metrinių tonų sieros oksido per metus.

Šios pastangos mažinti išmetamą sieros kiekį, dėl kurių susitarė pagrindiniai pasaulio prekybos dalyviai, yra svarbus humanitarinis žingsnis į priekį kovojant su klimato kaita.

Kaip vandenynų vežėjai mažina laivų išmetamų sieros teršalų kiekį ir kas riboja išmetamo CO₂ kiekio mažinimą


Vandenynų vežėjai gali rinktis vieną iš trijų skirtingų būdų, kaip sumažinti konteinervežių išmetamų sieros teršalų kiekį. Nors kiekvienas sprendimas leidžia gerokai sumažinti SOx išmetimą, visi jie siejami su nuolaidomis, kai kalbama apie CO₂ ar kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Jas sudaro:

 • Rafinuotų dyzelinių degalų, arba distiliatų, pavyzdžiui, jūrinio gazolio (MGO), kuriuose sieros kiekis neviršija 0,5 proc., naudojimas. Šis kuras yra brangesnis už sunkųjį mazutą (HFO).
 • Skruberių – iš esmės plovimo mašinų, kurios deginant kurą atskiria sierą nuo likusio kuro, įrengimas laivuose.
 • Alternatyvių kuro šaltinių, pavyzdžiui, suskystintųjų gamtinių dujų (SGD), naudojimas. Suskystintosioms gamtinėms dujoms reikia pritaikytų variklių, tačiau jų įsigijimas yra santykinai pigesnis. Kadangi dujos yra pavojingos, ribojamos laive gabenamų krovinių rūšys.

Tyrimų rezultatai skiriasi dėl tikrųjų aplinkosaugos sąnaudų, susijusių su TJO 2020 išmetamo sieros kiekio mažinimo priemonėmis. Kiekvienas sieros kiekio mažinimo metodas turi pastebimų trūkumų, kurie, nors ir nenusveria TJO 2020 privalumų, pateisina tolesnius mokslinius tyrimus ir politikos formavimą.

Perėjimas prie tvaraus kuro su „DHL Global Forwarding“

Bendradarbiaudama su patikimais partneriais DHL gali padėti klientams ne tik sumažinti išmetamųjų sieros teršalų kiekį, bet ir prisidėti prie tvarios kuro gamybos ir jų prieinamumo visame pasaulyje didinimo. Pateikiame pavyzdį, susijusį su krovinių gabenimu jūra.

 1. DHL prognozuoja anglies dioksido išmetimą, kuris turi būti sumažintas
 2. Atitinkamas kiekis tvariųjų laivų kuro „įsigyjamas“ ir naudojamas viename ar keliuose konteineriniuose laivuose.
 3. Vežėjai saugo tvarųjį jūrinį kurą bunkeriuose, tačiau turi padengti tik įprastines kuro sąnaudas. Įprastinių ir ekologiškų laivų kuro kainų skirtumas lemia tvaraus kuro priemokoskainą.
 4. Taikant vienos atmosferos metodą supaprastinamas kuro keitimas, nes tvarus jūrinis kuras nebūtinai turi būti tuose pačiuose laivuose kaip ir konteineris, kurio išmetamų teršalų kiekį norima sumažinti.
Nors konceptualiai tai labai paprasta užduotis, reikia atidžiai valdyti kiekvieną proceso etapą, kad būtų galima patikrinti ir deklaruoti CO₂ sumažėjimą. Būtent tai „DHL Global Forwarding“ daro savo klientams, naudodamasi „Book and Claim“.

Mažai sieros turintys degalai ir juodoji anglis

Ne visi mažai sieros turintys degalai yra vienodi. Labai mažai sieros turintis mazutas (VLSFO) gaunamas maišant priedus ir vadinamuosius aromatinius junginius, kad padidėtų jo efektyvumas ir tepumas. Šie aromatiniai junginiai, pavyzdžiui, toluenas arba benzenas, susidūrę su oru gali sukurti juodąją anglį .

Juodoji anglis yra aerozolis, susidarantis dėl nevisiško kuro degimo, ir Jungtinių Tautų mano, kad ji yra klimato atšilimo veiksnys, be to, ji yra toksiška žmonėms. Vokietijos TJO pateiktame tyrime įspėjama, kad perėjimas nuo daug sieros turinčio HFO prie VLSFO gali iki 85 proc. padidinti juodosios anglies išmetimą. Tyrime taip pat pažymima, kad eksploatuojant laivus mažesniu greičiu gali padidėti juodosios anglies išmetimas.

Skruberiai. Atvirojo ar uždarojo kontūro?

Kad atitiktų TJO 2020 m. taisykles, laivų savininkai gali savo laivuose įrengti skruberius. Šie skruberiai „išplauna“ sieros oksidą iš laivų variklių ir išmetimo sistemų, todėl galima naudoti tradicinį HFO, kuriame sieros kiekis viršija 0,5 proc.

Skruberiai yra dviejų kategorijų: atvirojo ir uždarojo kontūro. Uždarojo kontūro sistemose nuotekos kaupiamos laive ir turi būti šalinamos tam skirtuose uosto įrenginiuose. Atvirosios sistemos užterštą vandenį išleidžia į vandenyną, taip jos gali pakenkti vandenyno gyvūnijai ir augalijai. Tokios šalys kaip Kinija dabar svarsto galimybę įgyvendinti politiką, pagal kurią būtų uždrausta naudoti atvirojo ciklo skruberius pakrančių regionuose.

Suskystintosios gamtinės dujos (SGD). Metanas – kitos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Nors naudojant suskystintas gamtines dujas sumažėja laivo išmetamo CO₂ kiekis, suskystintas gamtines dujas iš esmės sudaro metanas – techniniu požiūriu tai vis dar yra iškastinis kuras ir šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija rekomenduoja ne tik sumažinti išmetamo CO₂ kiekį, bet ir iki 2050 m. sumažinti išmetamo metano kiekį 35 % ar daugiau, palyginti su 2010 m. lygiu , kad pasaulinis atšilimas neviršytų 1,5° C.

Nors SGD gamyba ir paskirstymas gali kelti susirūpinimą dėl išmetamo CO₂ kiekio, įprastai jas deginant laivo variklyje išmetama mažiau CO₂ nei naudojant HFO. Tačiau dėl neoptimalios variklio konstrukcijos atsiranda nuotėkis, dar vadinamas metano nuotėkiu – nuolatinis metano išmetimas į atmosferą. Toks reiškinys rodo, kad svarbu geriau suprojektuoti laivą ir variklį, taip pat kruopščiai ir reguliariai matuoti išmetamųjų teršalų kiekįlaive. Tai iš dalies yra IMO 2050 pradinės strategijos, kurioje aptariami pirmiau pristatytų tyrimų klausimai, tikslas, o krovinių siuntėjai jau šiandien gali imtis veiksmų.

DHL aplinkos apsaugos kelias. Biodegalai ir pradinė TJO 2050 strategija


Nepaisant tam tikrų pirmiau minėtų kompromisų, TJO 2020 atveria kelią tolesnėms pasaulinio masto aplinkosaugos iniciatyvoms, daugelis jų suformuluotos TJO 2050 m. pradinėje strategijoje. Be to, siuntėjai šiandien gali sumažinti savo poveikį aplinkai – „DHL Global Forwarding“ pataria klientams visame pasaulyje, kaip naudoti biokurą, kuris yra perspektyvi alternatyva iškastiniam kurui.

Biokuras. Imkitės veiksmų šiandien

Biokuras artimiausius penkerius–dešimt metų išliks viena iš realiausių alternatyvų tradiciniams degalams, tiek sunkiesiems, tiek lengviesiems sieringiems. Svarbu, kad jis būtų gaunamas iš tvarių žaliavų, tačiau jų privalumas yra tas, kad šiandien jos plačiai prieinamos komerciniais tikslais. Toliau optimizavus tiekimo grandinę ir pasiekus masto ekonomiją, ateityje juos būtų galima įsigyti dar mažesnėmis kainomis. Tinkamai gaminant ir naudojant biokurą, jis yra draugiškesnis aplinkai, nes yra biologiškai skaidus ir daug mažiau toksiškas nei iškastinis kuras.

Biodekurą paprastai sudaro:

 • Biodyzelinas: iš augalinių ar gyvūninių riebalų ir alkoholio gautas biodyzelinas paprastai naudojamas kaip dyzelinių degalų priedas, kurio mišinys gali būti nuo 2 proc. (B2) iki 100 proc. biodyzelino (B100). Jei jis gaminamas iš žaliavų atliekų (arba iš hidrinimu apdorotų augalinių aliejų), jis gali būti naudojamas kaip grynas kuras.
 • Bioetanolis: naudojamas kaip įprastinio benzino priedas ir paprastai gaminamas alkoholiniu būdu fermentuojant kukurūzus arba grūdus. Plačiausiai žinoma E10 versija, naudojama lengvuosiuose automobiliuose ir sunkvežimiuose, yra 10 proc. etanolio ir 90 proc. benzino mišinys.
 • Biokerosenas: taip pat vadinamas bioreaktyviniu kuru, gaminamas iš augalinių ir gyvūninių riebalų. Naudojant bioreaktyvinį kurą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją aviacijoje galima sumažinti 50–95 proc., palyginti su iškastiniais reaktyviniais degalais.

Biokuras egzistuoja lygiagrečiai su el. degalais, kurie yra sintetiniai degalai, gaminami iš vandens ir anglies dioksido. Apie el. degalus ir kitus pasiekimus skaitykite mūsų baltojoje knygoje apie tvarius degalus PDF (1,9 MB).

TJO2050 pradinė strategija. Planavimas rytojui

Tarptautinės jūrų organizacijos pastangos nesibaigia sieros išmetimo mažinimu. Pradinė strategija buvo suplanuota iki 2050 m., šį kartą aiškiai orientuojantis į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimą.

IMO 2020 programoje nurodyti tolesni žingsniai.

 • Mažinti laivų anglies dioksido intensyvumą projektuojant geresnius, efektyviau energiją naudojančius laivus, toliau įgyvendinant jų energijos vartojimo efektyvumo projektinį indeksą (EEDI).
 • Iki 2030 m. išmetamo CO₂ kiekio sumažinimas bent 40 proc., o iki 2050 m. – 70 proc., palyginti su 2008 m.
 • Iki 2050 m. sumažinti bendrą metinį ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) kiekį bent 50 proc., palyginti su 2008 m., atsižvelgiant į Paryžiaus susitarime nustatytus temperatūros tikslus.

Sužinokite daugiau apie TJO strategiją

Nuo 2017 m. „DHL Global Forwarding“ bendradarbiauja su“The GoodShipping Program“, kad galėtų pasiūlyti unikalų jūrinio biokuro sprendimą krovinių siuntėjams visame pasaulyje. Dėl šios priežasties krovinių gabenimas jūra šiandien išlieka ekologiškiausiu krovinių gabenimo būdu.

Apskaičiuokite savo siuntos anglies dioksido pėdsaką svetainėje „myDHLi Quote + Book“

Atsisiųsti infografiką


Ar turite konkretų siuntimo iššūkį, dėl kurio reikia pagalbos?


Mūsų siuntimo specialistai pasirengę padėti