Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

GoGreen Solutions

DHL Global Forwarding kan hjelpe deg med å redusere utslipp fra og øke effektiviteten til de internasjonale logistikkoperasjonene dine


Økende karbonutslipp er en av de største miljømessige og økonomiske utfordringene i vår tid, og DHL Global Forwarding leverer  en rekke miljøvennlige logistikktjenester – inkludert bærekraftige alternativer for alle transportmåter. Vi tilbyr også karbonåpenhetsverktøy for å gi innsikt i miljøvennlig optimalisering av logistikken og forbedre karboneffektiviteten til verdikjeden din.

Hold deg oppdatert med den siste innsikten om karbonrapportering, tilnærminger for å redusere utslipp og mer. 

Registrer deg for DHLs nyhetsbrev om bærekraft

Banebrytende miljøvennlig logistikk

Våre relasjoner med globale myndigheter og medlemskap i viktige bransjeorganer (på globale og regionale nivåer) gjør det mulig for oss å være en viktig pådriver for å sette bransjestandarder.

Omfattende portefølje av tjenester

Vårt brede utvalg av bærekraftige løsninger kan betjene behovene dine, uansett hvilken transportmetode du bruker. DHLs GoGreen-logistikkeksperter kan også utvikle skreddersydde anbefalinger for å forbedre karbonavtrykket til verdikjeden din.

Dokumentert ansvarlighet

Vi tilbyr full åpenhet om utslippene som genereres av transporten av forsendelsene dine med DHL. Dette blir verifisert eksternt og i samsvar med de ledende retningslinjene for karbonrapportering.

Fokusert på viktige nøkkeltall

Vi er opptatt av å hjelpe deg med å redusere karbonavtrykket til verdikjedene dine. Viktige nøkkeltall for karboneffektivitet overvåkes for å finne potensial for optimalisering både når det gjelder kostnad og utslipp.

Forstå klimaavtrykk


Vår DHL GoGreen-portefølje tilbyr ulike nivåer av verktøy rundt åpenhet om karbon

Nettkalkulator

Regn ut karbonutslipp for en enkeltforsendelse på stedet og/eller simuler den potensielle innvirkningen av modale endringer og ruteendring.

Nøkkelfunksjoner
 • Regn ut karbonutslipp for enkeltforsendelser på stedet
 • Enkel sammenlgning av ulike forsendelsesscenarier
 • CO₂-utslipp for alle transportetapper

Karbonestimat


Få et sammendrag av det samlede karbonavtrykket i én rapport for alle transportleverandører. Denne løsningen gjør det mulig å innarbeide forsendelser fra alle leverandører av logistikktjenester ved hjelp av det samme rammeverket for beregning.

Tilgjengelig: Gjennom våre GoGreen-logistikkeksperter

Nøkkelfunksjoner
 • Utnytt DHLs ekspertise på karbonutregning og nettverksgjennomsnitt for samlet karbonavtrykk
 • Inkluder tredjepartsdata
 • CO₂-utslipp for fly- og sjøfraktforsendelser

Karbonrapport


Forstå det detaljerte karbonavtrykket til alle dine DHL-forsendelser på tvers av transportetapper, moduser og handelsveier. Karbonrapporteringen vår er eksternt verifisert og i tråd med de ledende veiledninger og mest aksepterte standarder globalt, f.eks. Greenhouse Gas Protocol, EN 16258:2012, eller Global Logistics Emission Council (GLEC)-rammeverket.

Tilgjengelig: Gjennom våre GoGreen-logistikkeksperter

Nøkkelfunksjoner
 • Illustrasjon av karbonutslipp og nøkkelindikatorer og viktige handelsveier
 • Få innsikt om karbonreduksjonsmetoder
 • CO₂-utvikling og -trender
 • Oppfyller de høyeste standarder og er verifisert av en tredjeparts revisor

Redusere utslipp


DHL Global Forwarding er opptatt av å hjelpe deg med å redusere klimaavtrykket. Løsningene våre hjelper deg med å finne de beste alternativene for å redusere verdikjedens klimaavtrykk.

GoGreen Plus

Vi leder bransjen til ren og bærekraftig sjø- og flyfrakt, og tilbyr nå muligheten til å redusere karbonutslipp fra hovedtransport ved hjelp av bærekraftig drivstoff for sjø- og luftfart. Bærekraftige drivstoff er vår løsning for ekte avkarbonisering av verdikjeden vår.

Tilgjengelig: Gjennom våre GoGreen-logistikkeksperter

Nøkkelfunksjoner
 • Eliminer karbonutslipp uten at det går på bekostning av servicenivå
 • Bruk «bestill og krev CO₂-reduksjon»
 • Utnytt «én atmosfære»-tilnærming
 • Frem innovasjon og avkarbonisering
 • Verifisert sertifikat for CO₂-reduksjon

GoGreen-utligning

Kompenser for CO₂-utslipp fra alle transportetapper med høykvalitets karbonkreditter. DHL Global Forwarding tilbyr VER (Verified Emission Reductions)-karbonkreditter fra anerkjente klimabeskyttelsesprosjekter over hele verden, i samsvar med «Gullstandarden» og DHLs egne strenge krav.

Tilgjengelig: Gjennom våre GoGreen-logistikkeksperter

Nøkkelfunksjoner
 • Karbonkreditter fra anerkjente klimabeskyttelsesprosjekter over hele verden
 • Kompenser for CO₂-utslipp fra alle transportetapper
 • Årlig sertifikat, basert på en sertifisert karbonrapport

GoGreen-optimalisering

Unngå CO₂-utslipp med en miljøvennlig utforming av verdikjeden (forbrenn mindre). DHL Global Forwarding tilbyr veiledning for å øke karboneffektivitet og redusere CO₂-utslipp gjennom optimalisert utforming av verdikjeden. Sammen utforsker DHL GoGreen potensielle alternativer for karbonoptimalisering og identifiserer kundespesifikke metoder med høyest effekt på verdikjeden din, for eksempel modale endringer eller konsolidering av forsendelser.

Tilgjengelig: Gjennom våre GoGreen-logistikkeksperter

Nøkkelfunksjoner
 • Utvalg av fraktskip
 • Optimalisering av ruter
 • Modale endringer
 • Konsolidering

Innsikt og opplæring om bærekraft


DHL var det første logistikkselskapet som satte kvantifiserbare klimabeskyttelsesmål i 2007. I 2017 satte vi et nytt mål: Redusere alle logistikkrelaterte utslipp til null innen 2050.

La oss opprette kontakt

Har du spørsmål til en GoGreen-logistikkekspert?


Fortell oss litt mer om organisasjonen din for å komme i gang.

Sjekk hovedproduktene og -løsningene våre