Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

FÅ ET TILBUD

For at du skal få hjelp av rett avdeling eller det riktige verktøyet hos DHL, trenger vi å stille deg noen raske spørsmål. Slik får du pristilbudet enda raskere.

Jeg sender ...
Pakker eller dokumenter
Gods/frakt Mer enn 31,5 kg
Internasjonal forretningspost
Internasjonal forretningspost
Jeg er ...
Forretningskunde
Privatkunde
Jeg sender ...
En enkeltforsendelse
Høyt volum
Ta kontakt for å få vite mer

Deutsche Post International er din samarbeidspartner for tjenester relatert til internasjonal forretningspost.

Våre kollegaer fra Deutsche Post International tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Enkelforsendelse eller regelmessige sendinger?

Regelmessige sendinger

Inkludert flere avsenderadresser og destinasjoner

Våre kollegaer i  DHL Express  tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Jeg er ...
Forretningskunde
Privatkunde
Send via ...
Flyfrakt
Sjøfrakt
Bilfrakt
Jernbanefrakt
Vet ikke
Enkelforsendelse eller regelmessige sendinger?

Flyfraktkollegene våre i DHL Global Forwarding tar kontakt når du har sendt inn skjemaet.

Enkeltforsendelse

Én avsenderadresse og destinasjon

Regelmessige sendinger

Inkludert flere avsenderadresser og destinasjoner

Eller ring DHL Global Forwarding kontoret i Norge på:

+47 66 92 80 00

Enkelforsendelse eller regelmessige sendinger?

Våre sjøfraktkollegaerDHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Enkeltforsendelse

Én avsenderadresse og destinasjon

Regelmessige sendinger

Inkludert flere avsenderadresser og destinasjoner

Eller ring DHL Global Forwarding kontoret i Norge på:

+47 66 92 80 00

Enkelforsendelse eller regelmessige sendinger?

Våre landfraktkollegaer DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Enkeltforsendelse

Én avsenderadresse og destinasjon

Regelmessige sendinger

Inkludert flere avsenderadresser og destinasjoner

Eller ring DHL Freight-kontoret vårt iNorge på tlf.  

+47 66 92 80 00

Kundeservice er åpnet mandag til fredag kl. 08:00-16:00

Enkelforsendelse eller regelmessige sendinger?

Våre jernbanefraktkollegaer i DHL Global Forwarding tar kontakt når du har sendt inn skjemaet.

Enkeltforsendelse

Én avsenderadresse og destinasjon

Regelmessige sendinger

Inkludert flere avsenderadresser og destinasjoner

Eller ring DHL Global Forwarding kontoret i Norge på:

+47 66 92 80 00

Ta kontakt for å få vite mer

 Våre kollegaer  våre i DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Eller ring DHL Global Forwarding kontoret i Norge på:

+47 66 92 80 00

FRAKTE STORE MENGDER POST INTERNASJONALT - OPP TIL 2 KG?

Forretningskunder

  • Kontakt ekspertene våre angående en forsendelse - ekspertene våre fra Deutsche Post International tar kontakt
  • Finn ut mer om produktene som Deutsche Post International tilbyr

 

Privatkunder

 

 

FRAKT AV PAKKER ELLER DOKUMENTER PÅ OPPTIL 31,5 KG?

 

 

FORRETNINGSKUNDER SOM SENDER GODS

Få et pristilbud på...

 

Kontakt våre eksperter for...