Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. IN A SUSTAINABLE WAY.

Alt vi gjør i Deutsche Post DHL tjener ett formål: "Å knytte mennesker sammen. Å forbedre liv." Denne forpliktelsen er en ledesnor for vår innsats og ansvarsfølelse, understøtter våre verdier, fokuserer vår misjon, og skaper langsiktige verdier. Å oppfylle vårt formål krever at vi gjør alle aspekter av vår forretningsvirksomhet bærekraftige.

 

Våre forpliktelser til bærekraft.

Vi kan ikke skape varige, positive virkninger uten å følge en klar strategi. Derfor fokuserer vårt veikart til bærekraft på å oppfylle tre nøkkelforpliktelser.