Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

KLIMAKOMPENSERING

Kompenser for verdikjedens utslipp

Med den klimanøytrale tjenesten GoGreen kan vi hjelpe deg med å kompensere for utslipp av klimagassutslipp gjennom investeringer i internasjonalt anerkjente miljøvernprosjekter, inkludert vårt eget uavhengige prosjekt i Lesotho.

Vi insisterer på de høyeste standarder og velger ut miljøvernprosjekter basert på fordeler for både miljøet og samfunnet. Alle prosjekter må generere minst "VER Gold Standard" poeng. Prosjektet i Lesotho har også vært sertifisert av Fairtrades klimastandardFairtrades klima- og utviklingsprosjekter siden 2016, og er det aller første prosjektet som er i henhold til denne standarden. 

Utslippskalkulatoren og kompenseringen av klimagassutslipp er verifisert av det sveitsiske kontrollorganet Société Générale de Surveillance SA (SGS). Dette skjer i henhold til den globale tverrfaglige standarden «GHG Protocol for Products», EU-standarden EN 16258 og ISO-standarden 14064.

Bedrifter som bruker vår GoGreen Climate Neutral-tjeneste får et sertifikat en gang i året, som de kan bruke sammen med DHL GoGreen-logoen til å dele sitt miljøengasjement.

Lær mer om våre miljøvernprosjekter

GoGreen klimanøytral frakttjeneste for pakker, post og brev

  • Pakker innenlands: alle leveringer av pakker i Tyskland kompenseres for automatisk uten ekstra kostnader. 
  • Internasjonale pakker: for et lite gebyr kan klimanøytrale forsendelser legges til
 • For følgende produkter kompenseres det for karbonutslipp automatisk, uten ekstra kostnader:

  • DHL Express Envelope

  Klimanøytralt er tilgjengelig som en ekstra tjeneste for innenlands og internasjonale forsendelser for følgende produkter:

  • Express Time- og Day Definite-produkter
  • DHL Parcel Connect
  • DHL Paket
  • DHL Retoured & Euromarkets 
  • Paketmarke
  • DHL Europaket
  • Weltpaket

Kontakt de grønne logistikkekspertene våre

Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan DHL kan hjelpe deg med å redusere utslippene i verdikjeden din

Case-studier og beste praksis

 • En teknologisektorkunde i Kina ønsket å gjøre karbonfotavtrykket sitt mer transparent for å kunne jobbe mot å kutte utslipp. Utfordringen var å integrere tredjepartsdata i prosessen. Vi utviklet en karbonovervåkningsløsning ved hjelp av Karbonoversikten vår som sporer data fra DHL og fem andre logistikkleverandører. Den transparente løsningen gjorde at kunden kunne sette seg mål og finne ut hva som bidro til utslippene og utvikle reduksjonsstrategier.

 • DHL tilbød globale klimanøytrale forsendelsestjenester til en kunde i finanssektoren – en virksomhet som med sine ekspressleveringer bidrar til betydelige utslipp. Målet var å gjøre 95 % av bankens internasjonale budtjenster klimanøytrale, og resultatet ble en betydelig utslippsreduksjon, for ikke å glemme et forbedret omdømme. Karbonkreditten som ble kjøpt for å redusere utslippene, hadde ingen påvirkning på bankens drift, mens klimabeskyttelsesprosjektene som ble finansiert med denne kreditten, hadde stor innvirkning på lokalbefolkningen.

 • I USA ønsket en kunde som jobber innen flere sektorer å bygge opp et stort distribusjonssenter på ca. 24 000 kvadratmeter med miljøvennlig designelementer og effektive driftssystemer. Utfordringen var å designe et anlegg med energieffektiv beslysning, takvinduer, vannbesparende rørløsninger, et hvitt taksystem, regnvannbeholdere og et resirkuleringsprogram. Behovet for tett samarbeid med lokale myndigheter gjorde jobben ekstra komplisert. Det nye distribusjonsenteret gir et sunnere miljø for de som bor i nærheten, arbeidere og lokalsamfunnet gjennom et minimalisert energi- og strømforbuk, reduserte utslipp av drivhusgasser og reduserte kostnader. I tillegg fikk senteret Leadership in Energy and Environmental Design-sertifisering (LEED) fra U.S. Green Building Council.

 • Et britisk flyselskap ønsket å designe en nyskapende avfallshåndteringsløsning og ba DHL om hjelp. Vi analyserte avfallsmengdene og introduserte en plan for hvordan man kan minimere avfall ved installering av mattørkere, et tiltak som reduserte matvolumet med 70 %. Resultatet ble at de ikke sendte noe avfall til søppeldeponier samtidig som man fikk en 70 % reduksjon i kostnader forbundet med transport av matavfall, fikk ekstra verdi for gjenbrukt avfall, oppnådde en betydelig resirkuleringsinntekt og fjernet skatterpliktige kostnader forbundet med søppeldeponier.

 • En kunde i USA som sender ca. 170 000 pakker i året som inneholder over 1 million esker med produkter, startet et prosjekt med DHL om å evaluere den rette størrelsen på forsendelser som et svar på spørsmålet om hvorfor det er så mye dødplass i hver pakke. Den implementerte løsningen gjør det mulig for anleggets komplekse pakkesystem å velge en eske med riktig størrelse, noe som øker fyllprosenten og reduserer antall forsendelser. Fordelene til kunden og miljøet blir synlige.

  • Esker som pakkes per forsendelse, økte fra 5,9 til 8,52, og luften i esken ble redusert til <10 %
  • Plassutnyttelsen i hver henger økte med 19 %, noe som reduserte antallet lastebiler som trengtes, og noe som dermed ga en kostnadsbesparelse på over 350 000 dollar i året.
  • De fikk også en 13 % økning i antall fornøyde kunder
 • En kunde innen varehandelssektoren var ute etter å redusere karbonutslipp for transporten mellom leverandører og distribusjonssentre i Storbritannia. DHL samarbeidet med kunden om å utvikle en løsning med varige fordeler. Den tåreformede hengeren ble valgt som den grønne løsningen for å oppfylle krav når det gjelder å redusere drivstofforbruk og karbonutslipp, i tillegg til at det gjør at kunden får plass til flere pakker på hver henger, noe som reduserer antall turer som trengs. Den unike aerodynamiske formen til disse hengerne gir en drivstoffbesparelse på ca. 10 % og en 10 % økning i kapasitet. Vi har tatt i bruk 399 aerodynamisk optimaliserte hengere som reduserer kundens karbonfotavtrykk med over 2000 tonn i året.

Identifiser – optimaliser

Optimaliser ditt miljømessige fotavtrykk

Solutions to minimize or avoid logistics related emissions.

Ditt grønne førstevalg for bilfrakt

Ingen ekstra kostnader ift. karbonutslipp på hver Eurapid-forsendelse.