Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

DHL FORSENDELSE SPORINGSSETIKETTER

Express-sporingsetikett

DHL Express

 • Kun ti siffer
 • ELLER begynner med 000, JJD01, JJD00, JVGL, eller lignende.
 • Eksempler: 1234567890 eller JJD0099999999

Sporing med DHL Express-referanse


eCommerce-sporingsetikett

DHL eCommerce

 • Begynner vanligvis med GM, LX, RX eller opptil fem bokstaver.
 • ID-lengden kan variere fra 10 til 39 tegn.
 • Eksempler: GM99999999999 eller 999999999999999999

Pakke-sporingsetikett

DHL Parcel

 • Begynner med 3S, JVGL eller JJD
 • Eksempler: 3SBCC000123456 eller JVGL9999999999

DHL Global Forwarding-sporingsetikett

DHL Global Forwarding

 • Kun syv siffer
  Eksempel: 1234567
 • Begynner med ett siffer, etterfulgt av to bokstaver og fire til seks sifre
  Eksempel: 1AB12345
 • Begynner med tre til fire bokstaver
  Eksempel: ABC123456
 • Begynner med en tresiftret speditørkode, etterfulgt av en bindestrek (-), etterfulgt av det åttesifrede hovedseddelnummeret.
  Eksempel: 123-12345678

DHL Freight

 • Ordrekode: Begynner med to til tre bokstaver, etterfulgt av en bindestrek (-), to til tre bokstaver, bindestrek (-) og syv sifre
  Eksempel: ABC-DE-1234567
 • Begynner med fire sifre, etterfulgt av en bindestrek (-) og fem sifre
  Eksempel: 1234-12345
 • Kun siffer, med enten ni, ti eller fjorten tegn
  Eksempel: 123456789

Sporing med DHL Freight-referanse