Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

SPORING: EXPRESS

Vennligst skriv inn sporingsnummer(e)


Hvis du ønsker å snakke med noen personlig om hvor forsendelsen din befinner seg, kontakt DHL Express sin kundeservice

Ofte stilte spørsmål om sporing

  • Ja, under visse forhold. Vi anbefaler at du noterer ditt sporingsnummer. Hvis du istedet har et referansenummer fra avsenderen, kan du bruke vår nettbaserte referansesporing for speditører.

  • DHL Express-fraktbrevnummer for tidsdefinerte forsendelser er et 10 sifret nummer (f.eks. 1234567890, 2345678901), sjekk nummeret og forsøk på nytt. Hvis sporingsnummeret ikke er i dette formatet, forsøk et av de andre sporingsløsningene.

  • Ja, DHL ProView er et nettbasert sporings- og varslingsverktøy som er spesialdesignet for bedre sporing for DHL Express-kontoinnehavere. Se din lokale DHL-nettside for å finne ut om DHL ProView er tilgjengelig i ditt land. Tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land ennå, men vil snart bli det.

Hvis du ønsker å snakke med noen personlig om hvor forsendelsen din befinner seg, kontakt DHL Express sin kundeservice

Ofte stilte spørsmål om sporing

  • DHL resirkulerer fraktbrevnumre av driftsårsaker. Noen ganger gir dette informasjon om to forsendelser under samme fraktbrevnummer. DHL arbeider fortløpende for å fjerne slike forekomster Imidlertid kan du være trygg på at selv om denne informasjonen kan være forvirrende, kan vi forsikre deg om at den fysiske forsendelsen er på vei til riktig destinasjon, og får den samme gode behandlingen som alle andre forsendelser i vårt nettverk.

  • Dette skjer vanligvis når den informasjonen vi har ikke er tilstrekkelig til å spore forsendelsen for deg. Ytterligere informasjon eller klargjøring kan være nødvendig, f.eks. dersom adressen er feil. Dette kan løses veldig enkelt ved å kontakte kundeservicen vår.

  • Opphentings- og leveringsdestinasjonene som vises i sporingsresultatene til DHL Express, er basert på destinasjonen til Servicepunktet  som sørget for opphentingen og leveringen. Vi forsikrer deg om at forsendelsen vil bli levert til destinasjonen du oppga da du fylte ut fraktbrevet for forsendelsen(e).

  • Ved å bekrefte identiteten din på nettstedet vårt for leveringsbevis kan du finne ytterligere mottaksopplysninger, inkludert hvem som signerte for forsendelsen din.

  • Ja, DHL ProView er et nettbasert sporings- og varslingsverktøy som er spesialdesignet for bedre sporing for DHL Express-kontoinnehavere. Se din lokale DHL-nettside for å finne ut om DHL ProView er tilgjengelig i ditt land. Tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land ennå, men vil snart bli det.

  • Statusen gir en indikasjon på at forsendelsen er under tollklarering i mottakerlandet. Klikk på "Vis detaljer"-knappen for å få ytterligere informasjon. På den måten kan du se om det kreves ytterligere informasjon fra tollmyndighetene for å gjennomføre tollklareringen av forsendelsen.

  • Noen ganger bruker flere sendinger samme sporingsnummer. Hvis dette er tilfellet vil de 10 første resultatene vises. Prøv å bruke del-ID / containernummer hvis du har det tilgjengelig.