DHL PARCEL

Hvis du har fått en dedikert lenke fra avsenderen, bruk denne for å spore pakken. Hvis du ikke har mottatt en pakke-ID, kontakt avsenderen for å spørre om status for forsendelsen.

Se vår Se vårFAQ  eller ta kontakt med vår Ta kontakt med vårkundeservice  hvis du har spørsmål.