KUNDESERVICE

Spørsmål eller kommentarer? Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Oppgi om pakken din allerede er kommet til Norge, slik at det blir lettere for oss å ta hånd om forespørselen din.  Det kan du sjekke ved å legge inn forsendelsesnummeret i  Sporingstjenester.

Er pakken kommet frem til Norge?
Ja
Har du en forsendelses-ID som begynner med 3 eller 4 bokstaver og etterfulgt av opptil 20 tall eller eksisterende opp til 20 tall som begynner med 0037…. eller 0087… ..? For å bedre henvendelsen din, ta en titt på forsendelses-IDen din.

Eksempler: 
JJD12365894758256351547
00371234567899523584
00874585236845236954