Nawigacja i treść

INŻYNIERIA I PRZEMYSŁ WYTWÓRCZY

Budujemy świat

Siłą napędową najważniejszych trendów kształtujących współczesną gospodarkę światową, takich jak globalizacja, szybki rozwój wschodzących rynków oraz tempo rozwoju technologicznego, są firmy z branży inżynierii i wytwórstwa. Niezależnie od tego, czy firmy te zajmują się wydobyciem i transportem surowców, wytwarzaniem zaawansowanego technologicznie sprzętu produkcyjnego albo wznoszeniem coraz bardziej zaawansowanych budynków, czy też oferują zaawansowane opcje transportu lotniczego, morskiego lub lądowego, branża inżynieryjna i wytwórcza jest tym, co kształtuje dzisiejszy świat.

Potrzeby logistyczne firm z tej branży są zazwyczaj złożone, a świadczeniem usług dla poszczególnych oddziałów zajmuje się globalna centrala. Jako światowy lider w dziedzinie usług spedycyjnych, przesyłek ekspresowych oraz obsługi łańcucha dostaw w 220 krajach na całym świecie DHL oferuje wyspecjalizowane, pionierskie i bezkonkurencyjne rozwiązania, stymulując tym samym rozwój sektora. 

Plane Runway

Connect with DHL Insights

Get connected to the insights and innovation available on the English version of this page.