Nawigacja i treść

+100 MLN

kilometrów ostatniego etapu dostawy pokonanych z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych

86%

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

28,500

rowerów w celu zapewnienia bezemisyjnego ostatniego etapu dostawy w Niemczech

+70 000

certyfikowanych specjalistów GoGreen

Jako wiodąca na świecie firma logistyczna mamy obowiązek dawać dobry przykład w branży i pełnić rolę lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to zmniejszenie śladu węglowego oraz wyznaczenie najwyższych standardów w zakresie kwestii społecznych i zarządzania. Na przestrzeni lat nasza firma wielokrotnie wprowadzała przełomowe zmiany w sektorze logistyki, począwszy od przedstawienia pierwszego ekologicznego produktu logistycznego po zyskanie miana pierwszej firmy logistycznej, która zobowiązała się do osiągnięcia zerowego poziomu emisji. Obecnie oferujemy najbardziej kompleksowe portfolio ekologicznych rozwiązań logistycznych w branży.

Możemy jednak osiągnąć jeszcze więcej, jeśli i Ty przyłączysz się do naszych starań. We współpracy z licznymi klientami wprowadziliśmy innowacyjne zielone rozwiązania logistyczne, wzmacniając ekologiczny aspekt łańcuchów dostaw klientów i przyczyniając się do realizacji założonych przez nich celów dotyczących ochrony środowiska.

Zrównoważony rozwój to nasza odpowiedzialność – decyzje, które podejmujemy dziś, mogą mieć pozytywny wpływ na rzeczywistość jutra. Dowiedz się, w jaki sposób nasze ekologiczne produkty i rozwiązania logistyczne mogą przyczynić się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla związanych z Twoją działalnością, nie wywierając przy tym negatywnego wpływu na Twój łańcuch dostaw.


 

Nasze zielone rozwiązania logistyczne

Ekologiczne rozwiązania transportowe z GoGreen

DHL Global Forwarding


Chcesz ograniczyć lub wyeliminować emisje, odpady i inne rodzaje oddziaływania na środowisko związane z prowadzoną działalnością w całym łańcuchu dostaw? Nasze rozwiązania GoGreen zapewniają przejrzystość, optymalizują ślad węglowy i umożliwiają kompensację emisji dwutlenku węgla.

Ograniczenie emisji w transporcie powietrznym dzięki GoGreen Plus

DHL Global Forwarding


Możemy pomóc Ci zredukować emisje dwutlenku węgla związane z powietrznym transportem ładunków dzięki wykorzystaniu ekologicznych biopaliw dla lotnictwa – na wszystkich szlakach handlowych. Rozwiązanie GoGreen Plus dla transportu powietrznego umożliwi Ci szybsze przejście na zrównoważone paliwa lotnicze oraz czystą i zrównoważoną spedycję lotniczą.

Minimalizacja śladu węglowego CO2 w transporcie morskim dzięki GoGreen Plus

DHL Global Forwarding


Czy wiesz, że możesz ograniczyć poziom emisji w całym łańcuchu dostaw transportu morskiego dzięki wykorzystaniu zrównoważonych paliw żeglugowych? Rozwiązanie GoGreen Plus dla transportu morskiego umożliwia wybór zrównoważonych biopaliw do użytku w ramach realizowanych przewozów. Możesz to zrobić w szybki i prosty sposób dzięki usłudze wyceny i rezerwacji myDHLi, która obejmuje również kalkulator emisji.  

Nasza ścieżka ku zerowej emisyjności w Niemczech

Post and Paket Deutschland


Wszystkie listy i paczki w Niemczech dostarczamy z wykorzystaniem GoGreen – naszej neutralnej dla klimatu usługi umożliwiającej kompensację wszystkich emisji dzięki inwestycji w projekty na rzecz ochrony klimatu na całym świecie. Możesz również wybrać GoGreen Plus, aby odegrać aktywną rolę w wysiłkach na rzecz zapobiegania emisji CO2 w Niemczech.

Ekologiczna dostawa przesyłek koleją

Post and Paket Deutschland


Chcesz aktywnie przyczynić się do ograniczenia wykorzystania zasobów i zmniejszenia poziomu emisji w ramach dostawy swoich przesyłek? Zobacz, jak nasza nowa usługa transportu kolejowego w Niemczech zapewnia oszczędność na poziomie średnio 30% w porównaniu z tradycyjnym transportem drogowym z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych.

Nasze inwestycje w zrównoważone paliwa lotnicze (SAF)

DHL Express


Aby wspomóc Twoje starania na rzecz ograniczenia śladu węglowego międzynarodowych przesyłek ekspresowych, zainwestowaliśmy w ponad 800 mln litrów zrównoważonych paliw lotniczych. Oszczędność emisji CO2 w całym cyklu życia paliwa lotniczego odpowiada rocznemu poziomowi emisji gazów cieplarnianych z około 400 tys. samochodów osobowych.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. logistyki

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy zmniejszyć negatywny wpływ Twojego łańcucha dostaw na środowisko.

Dlaczego zobowiązaliśmy się do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Wszystko, co robimy w DHL ma jeden cel: "łączyć ludzi, poprawiając jakość ich życia." To zobowiązanie wyznacza kierunek naszych wysiłków i zakres odpowiedzialności, podkreśla nasze wartości, precyzuje naszą misję i zapewnia długoterminową wartość dodaną. Aby zrealizować ten cel, nasza działalność musi być zrównoważona w każdym wymiarze.

W tym celu realizujemy wyraźną strategię - plan działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, który umożliwia nam koncentrację na zobowiązaniach w trzech kluczowych obszarach: ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i dobre zarządzanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasz plan działania na rzecz zrównoważonego rozwoju opiera się na dotychczasowych osiągnięciach firmy i wyznacza ścieżkę ku przyszłym sukcesom. Dowiedz się więcej na temat naszych kluczowych zobowiązań i programów społecznych (tylko w języku angielskim).

Ekologiczna działalność

Realizujemy misję, której celem jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto do 2050 r.

Doskonałe miejsce pracy

Podejmujemy działania w celu zapewnienia bezpiecznego, włączającego i angażującego środowiska pracy dla całego zespołu.

Zaufana firma

Wzmacniamy mechanizmy zarządzania zgodnością z przepisami oraz kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG), rozwijając zrównoważoną i trwałą bazę dostawców.

Oddziaływanie na społeczeństwo

Każdego roku inwestujemy 1% wartości zysku netto w działania wywierające trwały wpływ na społeczności, w których prowadzimy działalność.

Chcesz poznać fascynujące przykłady działań na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Istnieje wiele wspaniałych inicjatyw na rzecz ekologicznej logistyki. Zyskaj najnowsze informacje i dowiedz się, w jaki sposób nasza branża przyczynia się do zapewnienia ekologicznej przyszłości (tylko w języku angielskim).