Stimate Utilizator,

Vizitați această pagină de pe un browser care este posibil să nu ofere o experiență optimă.

Puteți totuși să continuați, însă pentru a beneficia de cea mai bună experiență pe această pagină, vă recomandăm să utilizați Edge, Firefox și Chrome.

REGULILE INCOTERMS® 2010

Regulile Incoterms® sunt utilizate frecvent la nivel mondial în contractele internaționale și interne, ilustrând responsabilitățile dintre cumpărător și vânzător în ceea ce privește costurile și riscul, precum și asigurarea pentru marfă.

Broșura de mai jos prezintă termenii de livrare și responsabilitățile dintre cumpărător și vânzător în ceea ce privește costurile și riscul, precum și asigurarea pentru marfă.

Citiți mai mult despre regulile Incoterms® 2010 și mențineți-vă la curent cu cele mai recente informații furnizate pe site-ul web oficial ICC (Camera de Comerț Internațională).

 

Reguli pentru orice mijloc de transport

 • „Ex-Works” înseamnă că vânzătorul livrează prin plasarea bunurilor la dispoziția cumpărătorului la sediul vânzătorului sau într-o altă locație desemnată (uzină, fabrică, depozit etc.). Vânzătorul nu are obligația de a încărca bunurile pe niciun autovehicul de preluare, nici să efectueze formalități pentru export, în cazurile în care acestea se aplică.

 • „Free Carrier” înseamnă că vânzătorul livrează bunurile transportatorului sau unei alte persoane indicate de cumpărător la sediul vânzătorului sau într-o altă locație desemnată. Se recomandă părților să specifice cât mai clar posibil punctul din cadrul locului desemnat pentru livrare, întrucât din acel punct, riscul trece în sarcina cumpărătorului.

 • „Carriage Paid To” înseamnă că vânzătorul livrează bunurile transportatorului sau unei alte persoane indicate de cumpărător într-un loc convenit (dacă este convenit un astfel de loc între părți) și că vânzătorul trebuie să contracteze și achite costul transportului necesar pentru aducerea bunurilor la locul de destinație desemnat.

 • „Delivered at Terminal” înseamnă că vânzătorul livrează atunci când bunurile, odată descărcate din mijlocul de transport de sosire, sunt plasate la dispoziția cumpărătorului la un terminal desemnat din portul sau locul de destinație desemnat. „Terminalul” include un loc, acoperit sau nu, precum un chei, un depozit, o zonă de depozitare containere sau un terminal de transporturi rutiere, feroviare sau aeriene. Vânzătorului îi revin toate riscurile legate de aducerea bunurilor și de descărcarea acestora la terminalul din portul sau din locul de destinație desemnat.

 • „Delivered at Place” înseamnă că vânzătorul livrează atunci când bunurile sunt plasate la dispoziția cumpărătorului pe mijlocul de transport de sosire gata pentru descărcare, la locul de destinație desemnat. Vânzătorului îi revin toate riscurile legate de aducerea bunurilor la locul desemnat.

 • „Delivered Duty Paid” înseamnă că vânzătorul livrează bunurile atunci când acestea sunt plasate la dispoziția cumpărătorului, cu formalitățile de import îndeplinite, pe mijlocul de transport de sosire gata pentru descărcare, la locul de destinație desemnat. Vânzătorul suportă toate costurile și riscurile legate de aducerea bunurilor la locul de destinație și are obligația de a îndeplini formalitățile nu doar pentru export, ci și pentru import, de a plăti orice taxe, atât de export, cât și de import și de a efectua toate formalitățile vamale.

Sursă: site-ul web ICC.

Citiți versiunea completă a regulilor Incoterms® ediția 2010.

„Incoterms” este marcă înregistrată a Camerei de Comerț Internaționale (ICC).

 

Reguli pentru transport pe mare și pe căile navigabile interioare

 • „Free Alongside Ship” înseamnă că vânzătorul livrează atunci când bunurile sunt amplasate alături de navă (de ex., pe chei sau pe o barjă) desemnate de cumpărător în portul de expediere desemnat. Riscul de pierdere sau de deteriorare a bunurilor este transferat atunci când bunurile se află alături de navă, iar cumpărătorul suportă toate costurile începând din acel moment.

 • „Free on Board” înseamnă că vânzătorul livrează bunurile la bordul navei desemnate de cumpărător în portul de expediere desemnat sau procură bunurile deja livrate astfel. Riscul de pierdere sau de deteriorare a bunurilor este transferat atunci când bunurile se află la bordul navei, iar cumpărătorul suportă toate costurile începând din acel moment.

 • „Cost and Freight” înseamnă că vânzătorul livrează bunurile la bordul navei sau procură bunurile deja livrate astfel. Riscul de pierdere sau de deteriorare a bunurilor este transferat atunci când bunurile se află la bordul navei. Vânzătorul trebuie să contracteze și să achite costurile și transportul necesar pentru aducerea bunurilor în portul de destinație desemnat.

 • „Cost, Insurance and Freight” înseamnă că vânzătorul livrează bunurile la bordul navei sau procură bunurile deja livrate astfel. Riscul de pierdere sau de deteriorare a bunurilor este transferat atunci când bunurile se află la bordul navei. Vânzătorul trebuie să contracteze și să achite costurile și transportul necesar pentru aducerea bunurilor în portul de destinație desemnat.

  „Vânzătorul încheie, de asemenea, asigurare împotriva riscului cumpărătorului de pierdere sau de deteriorare a bunurilor în timpul transportului. Cumpărătorul trebuie să rețină că potrivit CIF, vânzătorul este obligat să obțină asigurare doar cu acoperirea minimă. În cazul în care cumpărătorul dorește protecție suplimentară, trebuie fie să convină astfel în mod explicit cu vânzătorul, fie să îndeplinească demersurile proprii pentru asigurarea suplimentară”.

Sursă: site-ul web ICC.

Citiți versiunea completă a regulilor Incoterms® ediția 2010.

„Incoterms” este marcă înregistrată a Camerei de Comerț Internaționale (ICC).

Nu găsiți ceea ce căutați?

Contactați unul dintre experții noștri DHL Freight astăzi!

Freight Connections

Descoperiți cele mai recente experiente ale experților DHL în transportul rutier de mărfuri și formalitati vamale.