Stimate Utilizator,

Vizitați această pagină de pe un browser care este posibil să nu ofere o experiență optimă.

Puteți totuși să continuați, însă pentru a beneficia de cea mai bună experiență pe această pagină, vă recomandăm să utilizați Edge, Firefox și Chrome.

Vă aflați pe  România
sau Selectați o altă locație

MĂRFURI PERICULOASE ȘI ARTICOLE INTERZISE

DHL Freight este transportator recunoscut de mărfuri periculoase și poate oferi soluții pentru transportul mărfurilor periculoase pe cale rutieră și feroviară.

Transporturile de mărfuri periculoase se supun reglementărilor internaționale și naționale corespunzătoare fiecărui mod de transport. Scopul acestor reglementări este de a preveni vătămările corporale și deteriorările materiale, precum și efectele dăunătoare pentru mediu. Reglementările includ aspecte precum cerințe legate de ambalare, cantitățile maxime care pot fi transportate și tipul de mărfuri care pot sau nu pot fi transportate în aceeași unitate de transport.

Pentru a asigura uniformitatea tuturor acestor reglementări, au fost stabilite mecanisme pentru armonizarea criteriilor de clasificare a riscurilor și a instrumentelor de comunicare a riscurilor, precum și pentru condițiile de transport pentru toate mijloacele de transport.

Mai multe informații despre clasificarea mărfurilor periculoase pot fi găsite pe site-ul web UNECEnedefinit.

Transportul mărfurilor periculoase pe cale rutieră

DHL Freight transportă mărfuri periculoase pe cale rutieră în conformitate cu reglementările ADR (Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase) naționale și internaționale. Acestea sunt aplicabile în toate țările care au adoptat convenția ADR în propria legislație. În plus, directivele UE cu privire la transportul mărfurilor periculoase se aplică, de asemenea, în Europa.

Acordul este reînnoit la fiecare 2 ani de UNECE (Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa).

 • Transporturile internaționale rutiere ale mărfurilor periculoase se supun Acordului internațional ADR. ADR = Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase.

  Pentru țările separate prin mare de Europa continentală, se aplică, de asemenea, codul IMDG privind transporturile maritime internaționale. 

  Codul IMDG (Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase) este acceptat drept ghid internațional pentru transportul sau pentru expedierea în siguranță a mărfurilor sau a materialelor periculoase pe nave pe cale maritimă. Pentru mai multe despre IMDG, vizitați IMO – Organizația Maritimă Internațională.

  Transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase se supune reglementărilor RID (Transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase). Pentru mai multe informații, vizitați OTIF - Organizația interguvernamentală pentru transporturile internaționale feroviare.OTIF - Organizația interguvernamentală pentru transporturile internaționale feroviare

 • Următoarele documente sunt necesare pentru transportul de mărfuri periculoase:

  • Formular pentru transportul multimodal de mărfuri periculoase, obligatoriu pentru transportul maritim (țările separate prin mare de Europa continentală)
  • Waybill (CMR) cu menționarea clasificării ADR adecvate, în limba oficială locală și într-una dintre limbile engleză, germană sau franceză
 • Necesare în ordine:

  • Numărul UN (UN + număr din patru cifre care identifică substanțele și articolele periculoase în contextul transportului internațional)
  • Denumirea tehnică (în conformitate cu specificațiile ADR/RID/IMDG curente)
  • Numere de etichetă mărfuri periculoase ADR/RID/IMDG
  • Grup de ambalare, dacă este cazul
  • Cod restricție pentru tuneluri (pentru ADR/RID)

  Nu sunt necesare în ordine:

  • Greutate brută/litri
  • Greutate netă/litri
  • Informații despre mărfuri în cantități limitate sau exceptate, dacă este cazul
  • Numărul și tipul specific de ambalaje
  • Numele și adresa destinatarului
  • Numele și adresa expeditorului
  • Temperatura de aprindere în grade Celsius (doar pentru IMDG)

  Informațiile despre mărfurile periculoase trebuie imprimate atât pe Formularul unic de comandă transport, cât și pe CMR.

  Informațiile și documentele necesare pentru transportul de mărfuri periculoase trebuie furnizate către DHL Freight în momentul comenzii.

  DHL Freight asigură faptul că toate echipamentele de transport dispun de documentația și de certificatele necesare conform legii, incluzând „Instrucțiunile în scris în conformitate cu ADR” pentru șoferi, în limbile necesare.

  Transporturile de mărfuri periculoase necesită întotdeauna aranjamente speciale, de aceea programul transportului trebuie să fie convenit separat.

Bunuri excluse pentru DHL Freight EuroConnect

Vă rugăm să rețineți că DHL Freight nu transportă următoarele tipuri de bunuri prin rețeaua acesteia:

 • Arme și muniție
 • Mărfuri periculoase:

      -

Clasa 1 (materiale explozive, cu excepția codurilor UN 0323, 0432, 0454 si codul UN 0014 cartuse pentru unelte)

      -

Clasa 2.3 (gaze toxice)

      -

Clasa 4.1 (substanțe autoreactive care necesită temperatură controlată, codurile UN de la 3231 la 3240, UN 3533, UN 3534, UN 3364, UN 3365, UN 3367 și UN 3368)

      -

Clasa 5.2 (peroxizi organici care necesită temperatură controlată, codurile UN de la 3111 la 3120)

      -

Clasa 6.1 (substanțe toxice Grupul de ambalare 1)

      -

Clasa 6.2 (substanțe infecțioase)

      -

Clasa 7 (substanțe radioactive)

      -

Clasa 9 (codurile ONU 2212, 2590, 2315, 3151, 3152) și bateriile cu ioni de litiu și bateriile metalice cu litiu (UN 3480, 3481, 3090 și 3091), care sunt deteriorate sau defecte, așa cum sunt definite în Dispoziția specială 376 și vehiculele cu baterii (UN 3171) a căror baterie este deteriorată sau defectă, așa cum este definit în Dispoziția specială 376. Excepție fac numai bateriile și vehiculele cu bateriile menționate mai sus. Acestea necesită aprobarea in scris din partea DHL Freight înainte de începerea activității.

 • Deșeuri, plante vii, animale, perisabile
 • Bani, metale prețioase, bijuterii, pietre prețioase, lucrări de artă, antichități, cecuri, carduri de credit gata de utilizat, monede, timbre poștale, carduri telefonice valide
 • Orice mijloace de plată, valori mobiliare (garanții), obiecte de valoare, documente, bunuri de evacuare, material în vrac
 • Produse finite de tutun (țigarete, trabucuri etc.)

Suprataxe mărfuri periculoase

Transportul de mărfuri periculoase necesită măsuri suplimentare, cum ar fi marcarea unităților de transport, declarații către autorități și companiile de transport, gestionarea de documente etc. Mărfurile periculoase sunt supuse taxelor DGR locale și/sau naționale, care sunt debitate separat. Transporturile de mărfuri periculoase sunt întotdeauna supuse unor taxe suplimentare.

Pentru a afla mai multe despre costurile și reglementările locale referitoare la transportul de mărfuri periculoase, vă rugăm să contactați echipa de Customer Service DHL Freight.

Linkuri utile:

Nu găsiți ceea ce căutați?

Contactați unul dintre experții noștri DHL Freight astăzi!

Freight Connections

Descoperiți cele mai recente experiente ale experților DHL în transportul rutier de mărfuri și formalitati vamale.