Navigare și conținut
Vă aflați pe  România
sau Selectați o altă țară

Mărfuri periculoase și articole interzise


DHL Freight este un transportator consacrat de mărfuri periculoase și poate oferi soluții pentru transportul mărfurilor periculoase pe cale rutieră și feroviară.

Transporturile de mărfuri periculoase sunt reglementate de reglementări internaționale și naționale în conformitate cu modul de transport respectiv. Scopul acestor reglementări este de a preveni vătămările corporale și deteriorările materiale, precum și efectele dăunătoare pentru mediu. Reglementările includ aspecte precum cerințele de ambalare, cantitățile maxime care pot fi transportate și tipurile mărfuri care pot sau nu pot fi transportate în aceeași unitate de transport.

Pentru a asigura uniformitatea tuturor acestor reglementări, au fost stabilite mecanisme pentru armonizarea criteriilor de clasificare a riscurilor și a instrumentelor de comunicare a riscurilor, precum și pentru condițiile de transport pentru toate mijloacele de transport.

Mai multe informații despre clasificarea mărfurilor periculoase pot fi găsite pe site-ul web UNECE.

Transportul mărfurilor periculoase pe cale rutieră


DHL Freight transportă mărfuri periculoase pe cale rutieră în conformitate cu reglementările ADR (Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase) naționale și internaționale. Acestea sunt aplicabile în toate țările care au adoptat convenția ADR în propria legislație. În plus, directivele UE cu privire la transportul mărfurilor periculoase se aplică, de asemenea, în Europa.

Acordul este reînnoit la fiecare 2 ani de UNECE (Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa).

Reglementări

Transporturile rutiere internaționale de mărfuri periculoase sunt supuse Acordului internațional ADR. ADR = Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase.

Pentru țările separate prin mare de Europa continentală, se aplică, de asemenea, codul IMDG privind transporturile maritime internaționale.

Codul IMDG (Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase) este acceptat drept ghid internațional pentru transportul sau pentru expedierea în siguranță a mărfurilor sau a materialelor periculoase pe nave pe cale maritimă. Pentru mai multe despre IMDG, vizitațiIMO – Organizația Maritimă Internațională.

Transporturile internaționale feroviare de mărfuri periculoase se supun reglementărilor RID (Transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase). Pentru mai multe informații, vizitați OTIF - Organizația interguvernamentală pentru transportul internațional feroviar. OTIF - Organizația interguvernamentală pentru transportul internațional feroviar.

Documente necesare

Următoarele documente sunt necesare pentru transportul de mărfuri periculoase:

 • Formular pentru transportul multimodal de mărfuri periculoase, obligatoriu pentru transportul maritim (țările separate prin mare de Europa continentală)
 • Scrisoare de trăsură (CMR) cu menționarea clasificării ADR adecvate, în limba oficială locală și într-una dintre limbile engleză, germană sau franceză

Informații obligatorii pentru mărfurile periculoase

Necesare în ordine:

 • Numărul UN (UN + număr din patru cifre care identifică substanțele și articolele periculoase în contextul transportului internațional)
 • Denumirea tehnică (în conformitate cu specificațiile ADR/RID/IMDG curente)
 • Numerele de etichetă mărfuri periculoase ADR/RID/IMDG
 • Grupul de ambalare, dacă este cazul
 • Cod restricție pentru tuneluri (pentru ADR/RID)

Nu sunt necesare în ordine:
 • Greutate brută/litri
 • Greutate netă/litri
 • Informații despre mărfuri în cantități limitate sau exceptate, dacă este cazul
 • Numărul și tipul specific de ambalaje
 • Numele și adresa destinatarului
 • Numele și adresa expeditorului
 • Temperatura de aprindere în grade Celsius (doar pentru IMDG)
 • Informațiile despre mărfurile periculoase trebuie imprimate atât pe Formularul unic de comandă transport, cât și pe CMR.

Informațiile și documentele necesare pentru transportul de mărfuri periculoase trebuie furnizate către DHL Freight în momentul comenzii.

DHL Freight asigură faptul că toate echipamentele de transport dispun de documentația și de certificatele necesare conform legii, incluzând „Instrucțiunile în scris în conformitate cu ADR” pentru șoferi, în limbile necesare.

Transporturile de mărfuri periculoase necesită întotdeauna aranjamente speciale, de aceea programul transportului trebuie să fie convenit separat.

Bunuri excluse pentru DHL Freight EuroConnect


Rețineți că DHL Freight nu transportă toate tipurile de mărfuri prin rețeaua sa. Pentru mai multe detalii despre ce este exclus, consultați secțiunea 1 și secțiunea 7 din Termenii și condițiile DHL Freight.

Suprataxe mărfuri periculoase


Transporturile de mărfuri periculoase necesită măsuri suplimentare, cum ar fi marcarea unităților de transport, declarații către autorități și companii de transport, manipularea documentelor etc. Mărfurile periculoase sunt supuse taxelor DGR locale și/sau naționale, care sunt debitate separat. Transporturile de mărfuri periculoase sunt întotdeauna supuse unor taxe suplimentare.

Pentru a afla mai multe despre costurile și reglementările locale referitoare la transportul de mărfuri periculoase, vă rugăm să contactați echipa de Customer Service DHL Freight.

Linkuri utile
angajații-au-o-conversație

Aveți o dificultate cu o anumită expediere pentru care ați dori ajutor?


Experții noștri sunt gata să vă ajute