DHL FOR WOOCOMMERCE

Om din nätbutik drivs med WooCommerce, eller om du funderar på att börja använda WooCommerce med Wordpress, erbjuder vi två tillägg som underlättar när du koordinerar DHL-leveranser. Ett för våra eCommerce-tjänster och ett annat för våra Paket- och Parcel-tjänster. Kontrollera vilka länder tjänsterna finns i, så kan du hitta det tillägg som passar dig och din verksamhet bäst. 

Med vårt tillägg kan du: 

  • Hämta fraktprodukter
  • Skriva ut etiketter
  • Tillhandahålla spårningsinformation till kunderna

Vanliga frågor om vårt WooCommerce-tillägg

Checklista för implementering

Följ stegen nedan för att börja integrera DHL for WooCommerce med din WooCommerce-butik:

  1. Kontrollera om din DHL-tjänst finns i avsändarlandet (se nedan)
  2. Om du inte redan har gjort det kan du skapa ett kundnummergenom att kontakta oss och ange din DHL-tjänst
  3. Skicka förfrågan om API-åtkomst
  4. Ladda ner och installera det DHL-tillägg som passar dig (se nedan)
  5. Konfigurera ditt DHL-tillägg i WooCommerce 

Produkter och länder där tillägget kan användas

Tillgängligheten för våra tjänster varierar mellan olika länder. Om du redan har ett DHL-kundnummer hos någon av divisionerna nedan bör du kontrollera att våra tillägg erbjuds i ditt avsändarland. Om du inte redan har ett DHL-kundnummer kan våra kundansvariga hjälpa dig att ta reda på vad som erbjuds i ditt land.