Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

 

 

Omfattning av integritetspolicy

Vi på Deutsche Post AG och dess dotterbolag som verkar under varumärket DHL (härefter kallat ”DHL”) är glada att du besöker vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Vi ser det som viktigt att skydda dina personuppgifter under hela processen. 

Vi kommer här att förklara vilken information DHL Global samlar in då du besöker vår webbplats och hur denna information används.

Detta integritetspolicy gäller för alla som användare av våra tjänster, webbplatser, program, funktioner eller andra tjänster var som helst i världen, såvida de inte omfattas av ett separat integritetspolicy. Detta integritetspolicy gäller för följande kategorier av individer:

 • Avsändare: avsändare inklusive deras anställda eller individer som skickar en försändelse
 • Sändningsmottagare: varje individ som tar emot en försändelse
 • Personer som visar intresse för oss och våra tjänster
 • Affärspartner: affärspartner inklusive deras anställda
 • Anställningskandidater: personer som söker jobb hos oss

 

Alla ovanstående ämnen kallas "du" eller "din".

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som gäller en identiferad eller identifierbar verklig person (”registrerad”). en identifierbar verklig person är en som kan identiferas, direkt eller indirekt, särskilt genom referens till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsinformation, en identiferare på nätet eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten för den verkliga personen. Detta inkluderar information som ditt rätta namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt födelsedatum. Information som inte direkt kan kopplas till din verkliga identitet – t.ex. din favoritwebbplats eller antalet besökare på en webbplats – betraktas inte som personuppgifter.

 • Detta integritetspolicy gäller för bearbetning av uppgifter som genomförs av:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Str. 20
  53113 Bonn
  Tyskland


  Dataskyddsansvarig, kontaktuppgifter:

  Deutsche Post AG
  Global Data Protection
  53250 Bonn

  Om du har frågor om hur dina personuppgifter bearbetas kan du kontakta dataskyddsansvarig på DHL.

  Om du har ytterligare frågor angående skydd av uppgifter i samband med vår webbplats eller de tjänster som erbjuds där ber vi dig kontakta vårt dataskydd:


Uppgiftstyper som vi bearbetar

Vi bearbetar bara dina personuppgifter när så krävs för ett specifikt och tillåtet syfte. 

KONTAKTUPPGIFTER

Information för att kontakta dig, t.ex. när du använder någon av våra tjänster. 

Till exempel: ditt namn, telefonnummer, adress, e-postadress

PROFILUPPGIFTER

Information om din DHL-profil, t.ex. för att ställa in dina leveranspreferenser.

Till exempel: dina leveranspreferenser, beställning

SÄNDNINGSUPPGIFTER

Information som aktiverar upphämtning och leverans av din sändning, t.ex. status för din sändning.

Till exempel: din adress, söndningsdokument, sändningsnummer.

UNDERSÖKNINGSUPPGIFTER

Information som kommuniceras av dig till någon av våra anställda eller genom att fylla i en nätundersökning, t.ex. när du ringer vår kundtjänst.

Till exempel: ditt namn, e-postadress, telefonnummer


Vilka är syftena av och den rättsliga grunden för att bearbeta personuppgifter?

 • DHL vill skydda integriteten för de personer som använder våra webbplatser. När du besöker våra webbplatser samlas följande uppgifter in: IP-adress, värdnamn för den besökande datorn, webbplats du kom ifrån när du besökte denna webbplats, en lista över webbplatser du besökte inom ramen för vår övergripande närvaro på internet, datum och längd för ditt besök, meddelande gällande om besöket var framgångsrikt, mängden uppgifter som överfördes, information om identifikationsuppgifterna för den webbläsartyp och det operativsystem du använde.  Tillfällig lagring av dessa uppgifter är nödvändig under ditt besök på webbplatsen för att webbplatsen ska kunna visas för dig. Ytterligare lagring i loggfiler utförs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet och säkerheten för våra IT-system. Den rättsliga grunden för bearbetningen av ovan nämnda informationskategorier är artikel 6 (1) (a) i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). För de angivna syftena, särskilt för att garantera säkerheten och en smidig anslutningsinstallation har vi ett legitimt intresse av att bearbeta dessa uppgifter.

  Ytterligare personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress samlas bara in om du frivilligt lämnar denna information, t.ex. genom att fylla i ett kontaktformulär online, när du registrerar dig, under en enkät, under en tävling eller svarar på en begäran om information.

  Dessa uppgifter raderas så fort de inte längre behövs för att uppnå syftet som de samlades in för. Detta gäller för att kunna visa webbplatsen för dig när sessionen avslutas. Loggfilerna (åtkomstloggar) behålls för att administratörer ska kunna få tillgång direkt och exklusivt under 24 timmar. Efter det är de endast tillgängliga indirekt via en återställning från säkerhetskopieringsband och raderas permanent efter 30 dagar.

  Så länge du har aktiverat platsvisningstjänster i din webblästare eller i ditt operativsystem använder vi denna information för att erbjdua dig platsbaserade tjänster (t.ex. plats för närmaste butik, packningsstation etc.). Den rättsliga grunden för geolokalisering är ditt medgivande enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR genom att aktivera respektive funktion. Vi kommer inte att använda denna information för något annat syfte. Om du inaktiverar denna funktion kommer dina uppgifter att raderas inom kort.

 • Denna webbplats använder cookies och liknande tekniker (hädanefter kallat ”tekniker”) som gör det möjligt för oss att, till exempel, avgöra hur ofta våra internetsidor besöks, antalet besökare, för att konfigurera våra erbjudanden för maximal bekvämlighet och effektivitet och för att stödja våra marknadsföringsaktiviteter.

  När du besöker vår webbplats kommer ett center för integritetsinställningar informera dig om att tekniskt nödvändiga cookies har installerats och dessutom att ditt medgivande krävs för att använda vissa tekniker, som analytiska cookies eller liknade tekniker.

  Bearbetningen av uppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies baseras på vårt legitima intresse enligt artikel 6 (1) (f) i GDPR för att säkerställa att du kan använda vår webbplats på bästa möjliga sätt, för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att garantera en bekväm och störningsfri användarupplevelse. Den här typen av cookies lagras endast medan du besöker en av våra webbsidor. De raderas vanligtvis när du stänger din webbläsare.

  Dessutom kommer du att informeras via centret för integritetsinställningar  att vi använder andra tekniker  (för prestanda, funktioner eller analyser) för att lagra information om besökare som ofta besöker någon av våra internetsidor. Syftet med användning av dessa tekniker är att kunna erbjuda dig en optimal användarvägledning samt att kunna ”känna igen” dig och därmed i möjligaste mån presentera varierade webbsidor och nytt innehåll när du återvänder till webbsidan flera gånger. Dessa tekniker kommer bara att bearbetas baserat på ditt tidigare lämnade medgivande enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR.

  Du hittar mer information i centret för integritetsinställningar  inklusive alternativet att ta tillbaka ett lämnat medgivande.

  Oavsett informationen i inställningscentret, och endast om du har godkänt användningen av cookies och annan teknik enligt beskrivningen ovan, använder vi dem också för de syften som beskrivs nedan.

 • 1. Inledning

  Deutsche Post AG (nedan ”DHL”) är glada för att du har besökt våra sidor på sociala medier och är intresserad av vårt företag och våra produkter och tjänster. I följande text skulle vi vilja informera dig om särskilda frågor kopplade till dataskydd som gäller när du besöker våra sidor på sociala medier.

  • Våra sidor på sociala medier tillgängliggörs av respektive operatör av sociala medieplattformen, enligt gällande användningsvillkor. Respektive plattformsoperatör är ensamt ansvarig för den tekniska driften av denna profil.
  • DHL är ensamt ansvarig för innehållet som DHL publicerar på denna sida (såsom information om vårt företag, produkter, tjänster, utlottningar, kampanjer) och för vår interaktion med besökare på vår profil.
  • Operatören av sociala medieplattformen driver hela IT-infrastrukturen för plattformarna. Den gör sin integritetpolicy tillgänglig för användare och har en egen separat relation med registrerade användare av plattformen. Operatörerna av sociala medeplattformarna är ensamt ansvariga för alla dataskyddsämnen som involverar din användarprofil, till vilken vi inte har någon tillgång.
  • Vi har inget inflytande över uppgiftshantering som utförs av operatörer av sociala medieplattformar som samlar in dam. Vidare har vi ingen information om i vilken utsträckning, i vilka syften eller hur lång tid operatörerna av sociala medieplattformarna lagrar personuppgifter och eventuellt analyserar, länkar eller överför dem till tredje part.
  • Observera att dina personuppgifter under vissa omständigheter även kan behandlas utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta kan leda till dataskyddsrisker för användare, eftersom adekvat dataskyddsnivå i sådana fall inte kan garanteras och möjligheten att hävda registrerades rättigheter är begränsad.
  • Se respektive integritetpolicy och cookiepolicy för sociala medieplattformarna för att läsa mer om deras databehandlingsaktiviteter och hur du kan utöva dina rättigheter gentemot operatörerna av sociala medieplattformarna.

   Facebook

   Instagram

   X

   LinkedIn

   YouTube

   TikTok
  • Om du vill kontakta DHL direkt – med andra ord utan inblandning av de sociala medieplattformarna – använd kontakttjänsten på vår webbplats.

  2. Kontakta registeransvarig och dataskyddsombud

  DHL är registeransvarig för den information de publicerar och även för den databehandling som faller inom dess ansvarsområde för följande sidor på sociala medier:

  I den utsträckning det handlar om behandling av personuppgifter som en del av sidinsikter är följande plattformsoperatörer gemensamt ansvariga, tillsammans med oss, för databehandling. Gemensam databehandling bygger på ett avtal mellan de gemensamma registeransvariga enligt artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

  3. Syfte och rättslig grund för behandling

  3.1. Databehandling i samband med våra sidor på sociala medier

  Vi använder våra sidor på sociala medier för att informera dig om till exempel vårt företag, produkter, tjänster, kampanjer och utlottningar, samt för att interagera med dig angående olika ämnen och svara på dina förfrågningar. Den databehandling som utförs i detta sammanhang görs för att skydda våra legitima intressen i enlighet med artikel 6(1)(f) i GDPR. Vårt legitima intresse ligger i PR-arbete och kommunikation.

  Operatören av sociala medieplattformen publicerar informationen du tillhandahåller på vår profil, såsom kommentarer, gilla-markeringar, bilder och videor, och vi behandlar denna information enbart för ovan nämnda syften. Vi förbehåller oss rätten att radera olaglgit innehåll om detta blir nödvändigt. Detta gäller till exempel inlägg som utgör brott mot lagen eller är olagliga, hatkommentarer, suggestiva kommentarer (uttryckligen sexuellt innehåll) eller bilagor (som bilder eller videor), som under särskilda omständigheter bryter mot upphovsrätt, integritetsrätt, straffrätt eller Deutsche Post AG:s etiska regler.

  Uppgifter samlas också in i syfte att genomföra och hantera utlottningar. Detaljer, såsom vilka uppgifter som behandlas och syftet med behandlingen, finns i integritetspolicy och villkoren för respektive tävling.

  Om du vill utbyta personuppgifter med oss rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst

  3.2. Databehandling av sidinsikter för statistiska ändamål

  Operatörerna av sociala medieplattformar från Facebook, Instagram och LinkedIn förser oss med sidinsikter, som vi tillsammans med plattformsoperatörerna ansvarar för. Sidinsikter är anonym statistik som genereras som ett resultat av vissa händelser och spåras av sociala medieplattformar via cookies och liknande tekniker när en användare som du interagerar med vår sociala medieprofil. Vi kan använda sidinsikter, som inte innehåller några personuppgifter, för att se vilket innehåll som särskilt öppnas av vilken grupp med individer. Detta gör att vi kan optimera våra sidor på sociala medier. Detta representerar ett legitimt intresse från vår sida för den behandling som sker. Den rättsliga grunden för databehandling relaterad till sidinsikter är artikel 6(1)(f) i GDPR. Vi vill påpeka att databehandling även kan ske oberoende av om du är inloggad eller registrerad på den sociala medieplattformen. Vi kan inte påverka användningen av cookies och liknande tekniker på sociala medieplattformen och hänvisar dig i detta avseende till din förmåga som användare att ändra dina inställningar för relaterad databehandling via respektive cookiemeny på den sociala medieplattformen (ge eller inte ge ditt samtycke). 

  3.3. Övervakning av sociala medier

  Vi använder övervakning av sociala medier för att få en bild av hur vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster ses och utifrån detta identifiera förbättringspotential. Detta innebär att analysera inlägg på sociala medieplattformen baserat på använda kanallänkar och relevanta hashtagglänkar. Endast de inlägg som du tillåter full offentlig åtkomst till kommer att användas för detta. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter som en del av övervakning av sociala medier är artikel 6(1)(f) i GDPR, eftersom vi har ett legitimt intresse av att i fritt tillgängliga uttalanden identifiera eventuella brister i våra produkter eller tjänster och reagera på lämpligt sätt. 

  4. Den registrerades rättigheter

  Du kan utöva dina rättigheter enligt det här integritetspolicy genom att använda vårt kontaktformulär.

  Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad gentemot operatörerna av sociala medieplattformar, använd de kontaktalternativ som tillhandahålls av plattformsoperatörerna på sociala medieplattformarna. Skulle vi få en förfrågan som faller inom sociala medieplattformarnas ansvarsområde kommer vi att vidarebefordra den till dem för vidare behandling.

  5. Lagringsperioder

  Den tid under vilken dina uppgifter lagras beror på det särskilda sammanhanget för behandlingen och kommer att baseras på de parametrar som föreskrivs av dataskyddslagstiftningen. Alla offentliga inlägg du gör på våra profiler kommer att finnas kvar på våra profiler under en obegränsad tid, såvida vi inte raderar dem på grundval av en uppdatering av det ursprungliga inlägget, ett brott mot lagen eller en överträdelse av våra riktlinjer. Du kan givetvis radera dina inlägg, kommentarer och liknande när som helst själv eller utöva din rätt att få oss att radera dem.

  I fall där operatörerna av sociala medieplattformar raderar dina uppgifter har vi inget inflytande över detta och hänvisar dig därför till respektive plattformsoperatörs integritetspolicy.

 • Vi erbjuder dig en förbättrad användarupplevelse på denna webbplats genom att integrera Google Maps som en del av DHL Finder. Med DHL Finder kan du söka efter våra filialer, packstationer och paketbutiker som visas på en karta från Google Maps. Användning av Google Maps kan indikera en överföring av personuppgifter till USA. USA anses inte enligt EU-domstolen ha en adekvat dataskyddsnivå. I synnerhet finns det en risk att amerikanska myndigheter kan få tillgång till dina uppgifter för kontroll- och övervakningsändamål och att inga effektiva rättsmedel finns tillgängliga. Denna dataöverföring kommer inte att ske utan att du får veta det i förväg och godkänner det. Vi kommer att be om ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) i GDPR tillsammans med artikel 49 (1) (a) i GDPR innan Google Maps aktiveras och uppgifter överförs till USA. Vi har inget inflytande på den ytterligare behandlingen av uppgifter som görs av Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Vi hänvisar till Googles integritetspolicy. Vi kommer att be om ditt medgivande varje gång du besöker webbplatsen. Du kan självklart även få information om var DHL finns utan att använda Google Maps. 

Uppfyllande av ett kontrakt

Av kontrakt- och avtalsmässiga skäl behöver vi också personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla de skyldigheter som följer av avtal som ingåtts med dig.

På dhl.com erbjuder vi följande tjänster:

 1. Begär en offert
 2. DHL för företag
 3. Spåra
 4. Boka nu
 5. Kundservice
 • För att kunna återkomma till dig via e-post eller telefon för att ge dig en offert kan du använda någon av våra Begär en offert -tjänster. Beroende på vilket land du bor i och för att ta dig till rätt expertteam eller verktyg inom DHL frågar vi antingen om du vill skicka paket eller dokument, gods/frakt eller internationell affärspost och om du är ett företag eller en privatkund. 

  Baserat på denna information kommer din förfrågan att skickas till våra företagsenheter  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] och du kommer omedelbart att få ett produktkort med pris och ytterligare uppgifter från affärsenheten om vilket erbjudande som passar din förfrågan bäst. Det kan också vara så att vi ber dig om följande uppgifter: ursprungsland och destination inklusive stad och postnummer (vi behöver ett ungefärligt ursprung och destination för att ge dig en så korrekt offert som möjligt för din sändning) samt sändningens vikt och mått. Beroende på din förfrågan kan vi också fråga om kvantiteten, om dokument eller farligt gods är inblandade eller om det är lastat på pall eller är staplingsbart. Denna information lämnas till något av våra affärsenheter  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL Freight,  DHL eCommerceDHL Paket]  och du kommer omedelbart få ett produktkort som visar pris och ytterligare uppgifter gällande din sändning och frivilliga tillägg.

  Genom att klicka på knappen Fortsätt till bokning skickas du till respektive affärsenhets  bokningsverktygssystem [MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel]. På dhl.com samlar vi därför inte in eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter för vår Begär en offert-tjänst. Men om uppgifterna ändå anses vara personliga, som stad och postnummer, är den rättsliga grunden för detta det befintliga medgivandet (artikel 6 (1) b) i GDPR) och ett legitimt intresse i att kunna leverera vårt erbjudande så korrekt som möjligt (artikel 6 (1) (f) GDPR).

  Förutsatt att inga lagstadgade eller avtalsenliga lagringsperioder behöver iakttas, kommer din förfrågan att lagras i högst 30 dagar hos den relevanta affärsenhet som slutligen lämnade offerten som bevis på korrekt hantering och i syfte att ytterligare optimera tjänsterna. På dhl.com lagras respektive uppgifter i maximalt 30 dagar om du har använt tjänsten för säkra leveranser och om du inte tidigare raderat dem själv.

 • Om du använder vår tjänst, DHL för företag , ber vi dig att ange en sändningsdestination, volymen och hur ofta du vill genomföra sändningar. Baserat på denna information och dina fraktbehov kommer din förfrågan att skickas till våra affärsenheter [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  och allokeras till de vars tjänster passar bäst för dina behov. För att kunna kontakta dig så snart som möjligt ber vi dig också att uppge ditt företags namn, ditt namn, företagsadress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter kommer också att vidarebefordras till respektive affärsenheter och är nödvändiga för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås och/eller för att ett kontrakt ska kunna fullgöras. Den rättsliga grunden är därför artikel 6 (1) (b) i GDPR.

  Förutsatt att inga lagstadgade eller avtalsenliga lagringsperioder behöver iakttas, kommer din förfrågan att lagras i högst 30 dagar hos den relevanta affärsenhet som slutligen gjorde offerten som bevis på korrekt hantering och i syfte att ytterligare optimera tjänsterna.

 • Du kan använda vår tjänst Spåra för att spåra sändningar som skickats till dig eller av dig och även se en förväntade leveranstiden. För detta ändamål skickas spårningsinformationen till respektive affärsenhet [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain]för att se status för försändelsen. Du kommer också att få all viktig detaljerad information om din försändelse från respektive affärsenhet. Dessutom kan avsändaren eller mottagaren även få ytterligare information om den aktuella försändelsen via e-post eller SMS. För detta ändamål kan e-postadressen eller mobiltelefonnumret till mottagaren av meddelandet lagras och meddelandet aktiveras. Den som anger uppgifterna ska i detta sammanhang se till att aviseringsmottagaren samtycker till behandlingen av e-postadress, mobilnummer och avisering.

  Följande uppgifter bearbetas som en del av försändelsens spårning: försändelsens nummer, avsändarens namn och adress, mottagarens namn och adress, avsändarens/mottagarens e-postadress om tillämpligt, den alternativa mottagarens namn och adress om tillämpligt, avsändarens kunduppgifter, produkt- eller tjänstnamn, sändningshistorik, mottagarens signatur, bekräftelse på att en lägsta ålder har kontrollerats (över 16/över 18 år).

  Dessa uppgifter bearbetas i syfte att fullfölja kontraktet baserat på artikel 6 (1) i GDRP.

  För att öka användarvänligheten genererar DHL automatiskt en lista över det senaste försändelsenumret som du sökte efter när du använder spårning av försändelser: Denna funktion gör att du slipper ange försändelsens nummer igen när du kontrollerar leveransstatusen för din försändelse. I detta sammanhang kan du namnge enskilda försändelser enligt dina önskemål ("Sändningstitel"). För detta ändamål sparar programmet en lista över de senaste försändelsesökningarna i en cookie. 

 • Vår tjänst Skicka nu leder till våra olika kundportaler hos våra affärsenheter [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerce och  DHL Paket] (t.ex. MyDHL+, webbportalen DHL eCommerce, my DHLi eller DHL Interactive). Du kan även fortsätta som gäst och du kommer att vidarebefordras till den av våra affärsenheter som bäst möter dina fraktbehov. I vilket fall kommer vi inte att behandla dina personuppgifter i detta skede. Detsamma gäller om du vill boka in en återleverans. Efter några frågor om din försändelse hänvisas du till våra olika kundportaler där du kan boka in återleveransen i detalj.

 • Du kan även när som helst kontakta oss med frågor via vår kundtjänst. Beroende på respektive affärsenhet kommer du antingen att vidarebefordras direkt till respektive affärsenhets webbplats eller så ber vi dig fylla i ett kontaktformulär i förväg, som ger dig följande uppgiftskategorier och som sedan vidarebefordras till respektive ansvarig affärsenhet: ditt kundreferensnummer, ditt namn, ditt företags namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, land/region och den sektor du arbetar för. Den rättsliga grunden är artikel 6 (1) (b) i GDPR, eftersom denna behandling utförs för att förbereda eller för att fullgöra ett kontrakt. Dessutom tillhandahåller du uppgifterna frivilligt i syfte att kontakta oss, så ditt samtycke är en annan rättslig grund, artikel 6 (1) (a) i GDPR.

  Dessutom har du möjlighet att samtycka till reklammeddelanden via e-post om våra tjänster. För detta ändamål vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till våra affärsenheter [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] . Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR.

Ytterligare information om dataskydd för specifika tjänster och produkter är tillgängliga på den aktuella divisionens kundportalen och/eller respektive lokalt integritetspolicy.


Bearbetning för annonssyften

När du besöker vår webbsida erbjuder vi dig ett brett utbud av information om DHL, om våra produkter, tjänster och evenemang. Du kan särskilt hitta information om våra:

 1. Evenemang & Webbseminarier
 2. Delivered.
 3. Spotlight
 4. Nyhetsbrev
 • Om du vill delta i något av våra evenemang och/eller webbseminariervidarebefordras du till lämplig registreringssida. Där samlar vi i princip in följande personuppgifter: ditt namn, din e-postadress och vem som är din huvudkontakt hos DHL. Beroende på respektive bransch kan vi också fråga efter ditt företagsnamn, din tjänstgöringstid och om du tidigare har gjort affärer med DHL. Den rättsliga grunden är artikel 6 (1) (b) i GDPR, eftersom denna bearbetning utförs för att uppfylla kontraktet (deltagande i evenemanget).

 • Där har du möjlighet att samtycka till reklammeddelanden om våra tjänster. För detta ändamål vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till våra affärsenheter [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain]. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR. Du kan avregistrera dig när som helst genom att klicka på aktuell länk längst ned i Spotlight-mailet. Du kan även återkalla samtycket när som helst i framtiden genom att kontakta den tillhandahållna adressen.

 • Om du prenumererar på DHL Spotlight för att först få läsa nya artiklar samlar vi bara in din e-postadress och den används inte för något annat ändamål. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR. Du kan avregistrera dig när som helst genom att klicka på aktuell länk längst ned i Spotlight-mailet. Du kan även återkalla samtycket när som helst i framtiden genom att kontakta den tillhandahållna adressen. Om du avregistrerar dig från Spotlight eller återkalla ditt samtycke, kommer uppgifterna att tas bort eller blockeras från maillistan och kommer inte längre att användas för dessa syften.

  Oavsett ovanstående, du är en befintlig DHL-kund bearbetas dina postuppgifter (t.ex. namn och adress) för att tillhandahålla dig den senaste informationen om våra erbjudanden, nyheter, produkter och tjänster. Förutom ett befintligt medgivande, som är baserat på artikel 6 (1) (a) i GDPR, bearbetar vid din e-postadress endast för att ge dig information gällande DHL:s egna och liknande produkter. Den rättsliga grunden för ovan nämnda bearbetning för att hålla dig uppdaterad angående våra egna och liknande produkter är artikel 6 (1) (f) i GDPR. Bearbetningen av kundinformation för egna direktmarknadsföringssyften anses vara genomförd för ett legitimt intresse. Du har rätten att när som helst invända mot denna bearbetning. För att utnyttja dina rättigheter är det bara att du kontaktar oss med de kontaktuppgifter som nämns under ”Vem är ansvarig”.

 • Om du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrevhar vi rätt att använda din e-postadress för detta syfte. Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR. Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet när som helst genom att klicka på aktuell länk längst ned i nyhetsbrevet. Du kan även återkalla samtycket när som helst i framtiden genom att kontakta den tillhandahållna adressen. Om du avregistrerar dig från våra mailutskick eller återkalla ditt samtycke, kommer datan att tas bort eller blockeras från maillistan och kommer inte längre att användas för dessa syften.
  Genom att ta bort din e-postadress från maillistan skyddar vi vårt legitima intresse enligt artikel 6 (1) (f) i GDPR. Vårt legitima intresse innebär att vi inte skickar någon information via e-post framöver.

Lagring av uppgifter och tredje part

 • Jobbmöjligheterna inom DHL Group är lika skiftande som våra team världen runt. Med över 594 000 anställda i fler än 220 länder och regioner för vi människor samman och förbättrar deras liv. Om du vill söka ett av våra lediga jobb hittar du mer information här.

 • Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra syften, för att utföra våra kontrakt och för att följa alla rättsliga skyldigheter. Lagringsperioden kan skilja sig åt mellan olika länder beroende på gällande lagar i landet.

  Vi strävar kontinuerligt efter att minimera lagringstiden för uppgifter där syftet, lagen eller avtalen tillåter oss att göra det. De uppgifter som vi samlar in baserat på ditt samtycke kommer att sparas tills du återkallar ditt samtycke.

 • DHL kommer varken nu eller i framtiden att dela, sälja, överföra eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, utom i fall där så krävs enligt lag, för att uppfylla villkoren i ett kontrakt eller där du givit oss uttryckligt tillstånd att göra detta. Vi kan t.ex. behöva lämna din adress och andra leveransuppgifter till våra underleverantörer när du beställer produkter. Ytterligare information om dataskydd för specifika tjänster och produkter är tillgängliga på den aktuella kundeportalen.

  I samband med den bearbetning av uppgifter som beskrivs i detta integritetspolicy och den respektive rättsliga grunden kommer DHL att överföra dina uppgifter till följande kategorier av mottagare:

  • DHL Group-företag: överföring krävs inom DHL Group, dess juridiska enheter och delade servicecenter för att tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster (t.ex. våra tjänster Begär en offert eller Upprepade sändningar). Överföringar kan också ske för att hantera vår relation med dig, för att identifiera dig, för att svara på dina förfrågningar och för att följa dina integriteträttigheter.
  • Tredje parts affärspartner: Överföringen till tredje parts affärspartner är begränsad till vad som krävs enligt tillämplig lag och/eller för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.
  • Tredje parts-bearbetare: de som bearbetar uppgifterna är kontraktsmässigt skyldiga att upprätthålla strikt konfidentialitet enligt artikel 28 i GDPR. DHL behåller ansvaret för att bevaka dina personuppgifter under dessa omständigheter. Affärspartner följer instruktionerna från DHL och detta garanteras genom tekniska och organisatoriska åtgärder såväl som genom kontroller och undersökningar.
  • Offentliga myndigheter: överföring krävs enligt gällande lag (t.ex. för att uppfylla en rättslig skyldighet under försändelsens behandling).

  Dina uppgifter skickas bara utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till andra DHL Group-företag, tredje parts affärspartner eller offentliga myndigheter när så är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för att säkerställa överföringen av dina uppgifter (t.ex. våra bindande företagsregler och standardkontraktsklausuler).


Vilka är mina rättigheter för mina uppgifter?

Du har följande rättigheter:

Du kan begära att få veta vilka personuppgifter som är sparade

Du kan begära att vi rättar, raderar eller blockerar dina personuppgifter förutsatt att dessa åtgärder är tillåtna enligt lag och följer våra befintliga kontraktsvillkor.

Du kan begära att få personuppgifter du har lämnat i ett strukturerat, vanligen använt och maskinlästbart format.

Du har möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. 

 • Du kan hämta ut din information genom att kontakta vårt dataskydd här:

 • Rätten att invända gäller all bearbetning av personuppgifter som baseras på artikel 6 (1) (f) i GDPR.


Vad gäller för datasäkerhet?

DHL tar säkerheten för dina uppgifter på största allvar. Vi har tillämpat olika strategier, kontroller, policyer och åtgärder för att hålla dina uppgifter skyddade. Vi håller våra säkerhetsåtgärder under noggrann översyn. Vi använder skydd som brandväggar, system för att förhindra nätverksintrång och programövervakning. När det är lämpligt säkrar vi dina uppgifter genom att använda pseudonymiserings- och krypteringstekniker när vi lagrar och överför dina uppgifter. Dina uppgifter sparas t.ex. i en säker operativ miljö som inte är tillgänglig för allmänheten. I vissa fall krypteras dina uppgifter under överföring med metoden Secure Socket Layer (SSL). Det betyder att en godkänd krypteringsprocedur används vid kommunikation mellan din dator och DHL:s servrar om din webbläsare stöder SSL. Vi ser till att det finns strikta fysiska åtkomstkontroller i våra byggnader och certifierade datacenter.

Som en del av vår säkerhetsstrategi har vi satt upp revisionsprogram för att säkerställa att våra system och tjänster följer DHL:s informationssäkerhetspolicy, och då även ISO 27001-standarden.

Dessutom vidtar vi ett antal pågående åtgärder för att minska riskerna, som (men inte begränsat till) att utbilda våra anställda regelbundet och att organisera incidentsimuleringsövningar av vårt center för cyberförsvar.

Om du vill kontakta DHL via e-post eller kontaktaformulär vill vi påpeka att vi inte kan garantera konfidentialiteten för informationen som skickas. Innehållet i e-postmeddelanden kan läsas av tredje part. Därför rekommenderar vi att du sänder oss konfidentiell information per post.

 • Ytterligare information om dataskydd för specifika tjänster och produkter är tillgängliga på den aktuella kundeportalen.

 • "DHL Groups dataskyddspolicy" innehåller standarder för databearbetning som gäller för hela koncernen, med särskilt fokus på det som kallas överföring till tredje land, dvs. överföring av personuppgifter till länder utanför EU som inte har en adekvat dataskyddsnivå. Du kan ta reda på mer om "DHL Groups dataskyddspolicy" genom att ladda ner följande dokument:

  DHL Groups dataskyddspolicy

Integritetspolicy eller villkor för divisionen


Förändringar av integritetspolicy

DHL förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra sitt integritetspolicy. Kontrollera det ofta för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Genom att använda DHL:s webbplatser accepterar du detta integritetspolicy.

Detta meddelande uppdaterades senast:

2023-06-03