Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

MILJÖVÄNLIG LOGISTIK

Bra för miljön, bra för affären

Dagens ledande företag – både stora och små – letar efter sätt att bli mer miljövänliga. De inser att om vi vill ha en planet som är beboelig för kommande generationer så måste vi arbeta tillsammans nu för att identifiera och minska utsläpp, göra våra verksamheter hållbarare och så småningom övergå till en cirkulär ekonomi. 

Logistik spelar en central roll i den globala ekonomin och därför kan branschen spela en avgörande roll när det gäller olika verksamheters miljöpåverkan. Det är också därför vi valt att skapa målsättningen att helt eliminera alla utsläpp senast år 2050Läs mer om  och bli ett exempel på ansvarsfull affärsverksamhet i vår bransch.

DHL är en pionjär inom miljövänlig logistik. Vi använder vår expertis för att göra din logistik miljövänligare och hållbarare – vilket ger dig konkurrensfördelar. Vi kan också hjälpa dig finna sätt att tillämpa cirkulära ekonomiska principer för att eliminera resursslöseri och få ut mer av dina produkters värde.

Kontakta våra experter på klimatsmart logistik

Kontakta oss idag för att ta reda på hur DHL kan hjälpa dig minska din leveranskedjas miljöpåverkan

Fallstudier och bästa praxis

 • En kund inom teknologibranschen i Kina ville få en bättre inblick i sitt koldioxidavtryck för att börja arbeta på att minska sina utsläpp. Utmaningen låg i att integrera externa partners data i processen. Vi utvecklade en bevakningslösning med hjälp av vår Carbon Dashbord som spårar data från DHL och fem andra logistikföretag. Genom att kunden kunde se sina utsläpp kunde de jämföra, skapa mål, se var utsläppen uppstod och utveckla strategier för att minska dem.

 • DHL erbjöd klimatneutrala sändningar för en kund inom finanssektorn – en verksamhet där viktiga expressändningar skapar betydande utsläpp. Målet var att göra 95 % av bankens internationella kurirtjänster klimatneutrala och resultatet var betydande årliga koldioxidbesparingar samt en förbättrad image för företaget. Dessutom hade klimatkompensationen ingen inverkan på bankens verksamhet medan klimatkompensationen finansierade projekt vilket har haft en positiv påverkan på lokalbefolkningar.

 • En kund i USA som arbetade inom flera olika branscher ville bygga ett 23 000 kvadratmeter stort miljövänligt distributionscenter med fokus på hållbar design och effektiv drift. Utmaningen var att utforma en lokal med energisnål belysning, takfönster, besparande vatten- och avloppssystem, vitt reflekterande tak, regnvattenuppsamling och ett återvinningssystem. Nära samordning med lokala myndigheter och den lokal utvecklingsfonden gjorde projektet komplext. Resultatet blev ett distributionscenter som gav en sundare miljö för närboende, anställda och hela lokalsamhället tack vare minskad energi- och vattenåtgång, mindre utsläpp av växthusgaser och lägre kostnader. Anläggningen erhöll dessutom U.S. Green Building Councils certifikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

 • Ett brittiskt flygbolag bad DHL om hjälp att skapa en innovativ lösning för flygcatering och avfallsåtervinning. Vi jämförde avfallsmängder och skapade en plan för att minska mängden avfall som sändes till avfallsanläggning. Detta omfattade installation av dehydratorer för livsmedel, en åtgärd som minskade livsmedelsvolymen med 70 %. Resultatet var att inget skickades till avfallsanläggning, 70 % lägre kostnader för transport av livsmedelsavfall, betydande mervärde från återvunnet avfall, kontinuerliga intäkter från återvinning och eliminering av avfallsskatter.

 • En kund i USA som skickar ca 170 000 paket per år innehållande över 1 miljon produkter påbörjade ett projekt tillsammans med DHL för att utvärdera rätt paketstorlek. Detta för att svara på frågan ”Varför är det så mycket tomt utrymme i varje paket?”. Den lösning som infördes gav anläggningens avancerade paketeringssystem möjlighet att välja rätt paketstorlek vilket gör att paketens fyllningsgrad ökade och det totala antalet försändelser minskade. Fördelarna för både kunden och miljön är märkbara:

  • Antalet produkter i varje paketförsändelse ökade från 5,9 till 8,52 och ”tomrummet” i paketen minskade till <10%
  • Densiteten i utgående lastbilar ökade med 19% vilket minskade antalet lastbilar som behövdes vilket sparade in över 350 000 dollar per år i leveranskostnader
  • 13% ökning i positiv feedback från kunder och inga klagomål
 • En kund i detaljhandelsbranschen ville minska sina utsläpp från transport mellan leverantörer och distributionscenter i Storbritannien. DHL samarbetade med kunden för att utveckla en lösning med varaktiga fördelar. Valet föll på en liten så kallad ”teardrop trailer” som en miljövänlig lösning för att minska bränsleåtgång och utsläpp samtidigt som kunden kunde minska antalet resor genom transportera mer gods i varje trailer. Dessa ”teardrop trailers” har en unik aerodynamisk form som sparar cirka 10% av bränslet och ökar utrymmet med cirka 10%. Vi använde 399 aerodynamiskt designade trailers som minskar kundens koldioxidavtryck med över 2 000 ton per år.

Identifiera – Optimera

Skapa insynTa reda på mer om analys och bevakning av koldioxidavtryck

Identifiera och bevaka ditt koldioxidavtryck för att få en bättre förståelse för din miljöpåverkan.

Optimera miljöavtryck

Lösningar för att minimera eller undvika logistikrelaterade utsläpp.

Kompensera för utsläpp

Investera i internationellt erkända klimatskyddsprojekt.