Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

KOMPENSATION FÖR KOLDIOXIDUTSLÄPP

Kompensera för utsläpp från din leveranskedja

Med vår klimatneutrala tjänst GoGreen kan vi hjälpa dig kompensera för utsläpp av växthusgaser i samband med din logistikverksamhet. Vi gör detta genom investeringar i internationellt erkända klimatskyddsprojekt, inklusive vårt eget oberoende projekt i Lesotho.

Vi kräver hög standard och väljer klimatskyddsprojekt baserat både på miljömässiga och sociala fördelar. Alla projekt måste generera åtminstone "VER Gold Standard". Vårt projekt i Lesotho är också sedan år 2016 certifierat enligt de nya standarderna Fairtrade Climate Standard för fairtrade klimat- och utvecklingsprojekt och är det första projektet i sitt slag som uppfyllde dessa standarder. 

Kalkyleringen av utsläpp och kompensationen för utsläpp av växthusgaser kontrolleras av organisationen Société Générale de Surveillance SA (SGS) som är baserad is Schweiz. Detta sker i enlighet med de globala standarderna för flera olika branscher ”GHG Protocol for Products”, de europeiska standarderna i EN 16258 samt standarderna i ISO 14064.

Företag som använder vår klimatneutrala tjänst GoGreen erhåller en gång om året ett certifikat som kan användas tillsammans med DHL:s GoGreen-logo för att visa företagets miljöengagemang.

Ta reda på mer om våra klimatskyddsprojekt

Klimatneutrala leveranstjänster med GoGreen för paket, post och brev

  • Inrikes paket: alla paketleveranser inom Tyskland kompenseras automatiskt utan extra kostnad 
  • Utrikes paket: klimatneutral leverans kan läggas till mot en liten avgift
 • Koldioxidutsläpp kompenseras automatiskt utan kostnad för följande produkter:

  • DHL Express Envelope

  Klimatneutral leverans finns tillgängligt som en valfri tjänst för inrikes och utrikes leverans av paket för följande produkter:

  • Express- och Day Definite-produkter
  • DHL Parcel Connect
  • DHL Paket
  • DHL Retoured & Euromarkets 
  • Paketmarke
  • DHL Europaket
  • Weltpaket

Kontakta våra experter på klimatsmart logistik

Kontakta oss idag för att ta reda på hur DHL kan hjälpa dig minska din leveranskedjas miljöpåverkan

Fallstudier och bästa praxis

 • En kund inom teknologibranschen i Kina ville få en bättre inblick i sitt koldioxidavtryck för att börja arbeta på att minska sina utsläpp. Utmaningen låg i att integrera externa partners data i processen. Vi utvecklade en bevakningslösning med hjälp av vår Carbon Dashbord som spårar data från DHL och fem andra logistikföretag. Genom att kunden kunde se sina utsläpp kunde de jämföra, skapa mål, se var utsläppen uppstod och utveckla strategier för att minska dem.

 • DHL erbjöd klimatneutrala sändningar för en kund inom finanssektorn – en verksamhet där viktiga expressändningar skapar betydande utsläpp. Målet var att göra 95 % av bankens internationella kurirtjänster klimatneutrala och resultatet var betydande årliga koldioxidbesparingar samt en förbättrad image för företaget. Dessutom hade klimatkompensationen ingen inverkan på bankens verksamhet medan klimatkompensationen finansierade projekt vilket har haft en positiv påverkan på lokalbefolkningar.

 • En kund i USA som arbetade inom flera olika branscher ville bygga ett 23 000 kvadratmeter stort miljövänligt distributionscenter med fokus på hållbar design och effektiv drift. Utmaningen var att utforma en lokal med energisnål belysning, takfönster, besparande vatten- och avloppssystem, vitt reflekterande tak, regnvattenuppsamling och ett återvinningssystem. Nära samordning med lokala myndigheter och den lokal utvecklingsfonden gjorde projektet komplext. Resultatet blev ett distributionscenter som gav en sundare miljö för närboende, anställda och hela lokalsamhället tack vare minskad energi- och vattenåtgång, mindre utsläpp av växthusgaser och lägre kostnader. Anläggningen erhöll dessutom U.S. Green Building Councils certifikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

 • Ett brittiskt flygbolag bad DHL om hjälp att skapa en innovativ lösning för flygcatering och avfallsåtervinning. Vi jämförde avfallsmängder och skapade en plan för att minska mängden avfall som sändes till avfallsanläggning. Detta omfattade installation av dehydratorer för livsmedel, en åtgärd som minskade livsmedelsvolymen med 70 %. Resultatet var att inget skickades till avfallsanläggning, 70 % lägre kostnader för transport av livsmedelsavfall, betydande mervärde från återvunnet avfall, kontinuerliga intäkter från återvinning och eliminering av avfallsskatter.

 • En kund i USA som skickar ca 170 000 paket per år innehållande över 1 miljon produkter påbörjade ett projekt tillsammans med DHL för att utvärdera rätt paketstorlek. Detta för att svara på frågan ”Varför är det så mycket tomt utrymme i varje paket?”. Den lösning som infördes gav anläggningens avancerade paketeringssystem möjlighet att välja rätt paketstorlek vilket gör att paketens fyllningsgrad ökade och det totala antalet försändelser minskade. Fördelarna för både kunden och miljön är märkbara:

  • Antalet produkter i varje paketförsändelse ökade från 5,9 till 8,52 och ”tomrummet” i paketen minskade till <10%
  • Densiteten i utgående lastbilar ökade med 19% vilket minskade antalet lastbilar som behövdes vilket sparade in över 350 000 dollar per år i leveranskostnader
  • 13% ökning i positiv feedback från kunder och inga klagomål
 • En kund i detaljhandelsbranschen ville minska sina utsläpp från transport mellan leverantörer och distributionscenter i Storbritannien. DHL samarbetade med kunden för att utveckla en lösning med varaktiga fördelar. Valet föll på en liten så kallad ”teardrop trailer” som en miljövänlig lösning för att minska bränsleåtgång och utsläpp samtidigt som kunden kunde minska antalet resor genom transportera mer gods i varje trailer. Dessa ”teardrop trailers” har en unik aerodynamisk form som sparar cirka 10% av bränslet och ökar utrymmet med cirka 10%. Vi använde 399 aerodynamiskt designade trailers som minskar kundens koldioxidavtryck med över 2 000 ton per år.

Identifiera – Optimera

Skapa insynTa reda på mer om analys och bevakning av koldioxidavtryck

Identifiera och bevaka ditt koldioxidavtryck för att få en bättre förståelse för din miljöpåverkan.

Optimera miljöavtryck

Lösningar för att minimera eller undvika logistikrelaterade utsläpp.