DHL Freight: Godssignering och nya kvittensalternativ

2020-04-01 Med hänsyn till den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset följer vi på DHL Freight Sverige utvecklingen noggrant och har infört generella riktlinjer och vidtar viktiga åtgärder för samtliga medarbetare och förare.

Sedan den 17 mars erbjuder DHL Freight tre kvittensalternativ när godset ska signeras vid leverans. Sedan den 17 mars erbjuder DHL Freight tre kvittensalternativ när godset ska signeras vid leverans. För mer information se pdf-filen nedan.