DHL Freight: Trafikstörningar - Euroconnect, Euroconnect Plus, DHL Freight Eurapid och Nordic Pallet.

2021-01-12 

 • till följd av Coronaviruset / Covid-19
 • ev. andra oförutsedda trafikstörningar

Vi står åter inför det faktum att Coronaviruset sprids med stor kraft. Som tidigare följer vi utvecklingen noga i vårt europeiska nätverk samt den påverkan det medför på alla våra parti- och hellaster till och från Europa. Situationen kan ändras snabbt, därför publicerar vi uppdaterad och aktuell information via vår hemsida så snart vi ser förändringar.

De flesta länder som påverkas av coronaviruset har infört åtgärder för att minimera smittspridning men det är fortfarande ett pandemiskt läge. Det kommer främst att påverka våra vägtransporter.


Restriktioner i Tyskland

Den 9.e November tog Tyskland beslut gällande karantänsplikt för chaufförer som vistats mer än 72 timmar i landet eller som vistats i riskområden runt om i Europa. 

Lokala restriktioner kan skilja sig åt mellan de olika förbundsstaterna, varje delstat reglerar sina egna karantänsvillkor vilket kan innebära att det råder oklarheter kring hur dessa regler påverkar chaufförer och transporter till och från andra riskområden.

På grund av stadigt ökande nya Covid 19-fall och hög dödlighet har den tyska regeringen beslutat att vidta förebyggande åtgärder från och med 16.12.2020. Slutdatum i nuläget oklart.

 • Fullständig stängning av butiker (utom stormarknader, apotek, optik och veterinärprodukter)
 • Fullständig nedstängning av småföretag och tjänster som är listade som icke-kritiska (frisersalonger, etc.)

Besluten kommer att påverka våra möjligheter till att leverera och hämta upp sändningar i Tyskland. Det är därför viktigt att du som kund stämmer av med din avsändare/mottagare i Tyskland angående öppettider.

Om svaret är att avsändare/mottagare har stängt i Tyskland skall du som kund avvakta med bokning. I de fall sändning redan skickats kommer eventuella kostnader och avgifter att debiteras kund.


Restriktioner i Litauen

På grund av stadigt ökande nya Covid 19-fall och hög dödlighet har den litauiska regeringen beslutat att vidta förebyggande åtgärder från och med 16.12.2020 till 31.01.2021

 • Fullständig stängning av butiker (utom stormarknader, apotek, optik och veterinärprodukter)
 • Fullständig nedläggning av småföretag och tjänster som är listade som icke-kritiska (frisersalonger, gym, etc.)

Beslutet kommer att påverka våra möjligheter till att leverera och hämta upp sändningar i Litauen. Det är därför viktigt att du som kund stämmer av med din avsändare/mottagare i Litauen angående öppettider.


Restriktioner i Storbritannien

På grund av stadigt ökande nya Covid 19-fall har den brittiska regeringen tagit beslut om lock down i hela landet vilket omfattar

 • Fullständig stängning av butiker (utom stormarknader, apotek, optik och veterinärprodukter)
 • Fullständig nedläggning av småföretag och tjänster som är listade som icke-kritiska (frisersalonger, gym, etc.)

Ovan restriktioner innebär att du som kund behöver kontrollera om och hur mottagaren/ avsändaren håller öppet.

Om svaret är att avsändare/mottagare har stängt i dessa länder skall du som kund avvakta med bokning. I de fall sändning redan skickats kommer eventuella kostnader och avgifter att debiteras kund.

Även våra transportörer drabbas av ovan situation varvid en fördröjd ledtid är att vänta.


Övrig situation i Europa - Kapacitet

På grund av den rådande situation både i Sverige och övriga Europa kan våra leveranser till och från Europa påverkas inför den kommande jul och nyårshelgen. Framförallt förväntas vi se påverkan på


Centraleuropa

Vi har fortfarande kapacitetsbrist i Centraleuropa regionen där brist på bilar orsakas av hög belastning samt brist på bilar pga. av Covid fall, karantän bland chaufförer och svårigheter att ersätta ordinarie chaufförer.


Västeuropa

För Västeuropa trafiken märks påverkan främst genom obalanser i trafiken med förseningar främst i nordgående riktning samt kapacitetsbrist.

Transporttiderna kan därmed förlängas.

Vi jobbar hela tiden med minimera påverkan på våra transporter men utifrån att förutsättningarna ändras hela tiden så kan vi inte säga i hur stor utsträckning eller hur påverkan slår. I dagsläget går det inte att säga något slutdatum.           

 • I princip är fortsatt hela Europa att betrakta som ett riskområde. Situationen förändras ständigt varför vi i nuläget inte kan ge någon exakt information hur det kommer att påverka våra transporter till och från Europa.
 • Vi avvaktar kontinuerligt vidare information och utveckling om eventuellt nya regler som införs i Europas övriga länder.
 • I samband med att restriktioner för inresande införs till olika länder uppstår även periodvis förlängda ledtider till följd av köer i samband med gränskontroller.
 • Inhämtning/distribution fungerar i nuläget normalt vid samtliga DHL terminaler i såväl Sverige som i utlandet. DHLs strategi är att terminalerna ska hållas öppna i den mån det går, men givetvis anpassar vi vår logistik efter varje lands riktlinjer.


Hur påverkas trafiken/kunderna?

 • Ledtider kan komma att påverkas.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta kostnader som uppstår utanför vår kontroll vidare mot kund.
 • Oavsett land uppmanar vi våra Kunder att hålla kontakt med sina mottagare/avsändare för att säkerställa att dessa kan ta emot/skicka gods. Om dessa håller stängt och bokning är gjord ber vi er kontakta vår Kundservice på 0771 345 345.
 • Situationen förändras ständigt. Vi följer utvecklingen och håller er löpande underrättade via hemsidan. Givetvis kan ni alltid kontakta oss via Kundservice eller din närmaste kontakt.
 • Vi gör er uppmärksamma på att sändningar med COD och CAD inte hanteras av DHL Freight, varken före, under eller efter COVID-19 då Tillval inte finns tillgängligt.

Vi kan i nuläget inte förutsäga omfattningen och hur restriktionerna till följd av COVID-19 påverkar oss och våra kunder. Det finns idag inget slutdatum. Vi följer händelseförloppet både i Sverige och i Europa och vidtar de åtgärder vi kan för att bibehålla så effektiva transporter som det är möjligt.


Vid frågor ber vi er kontakta vår Kundservice 0771 345 345 eller din närmaste kontaktperson.