DHL Freight: Status Utrikes Paket: DHL Parcel Connect och DHL Paket Export

2021-01-13 Effekterna av COVID-19 fortsätter i Europa. Extra restriktioner och lock-downs i Danmark, Baltikum, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Frankrike, Portugal och Spanien kan påverka leveranserna.

De flesta länder som påverkats av coronaviruset har infört olika åtgärder för att minimera smittspridning. Den pandemiska situationen är att betrakta som Force Majuere och påverkar våra leveranser av paket till Norden och Europa i olika utsträckning. Se nedan info för landspecifik info.

  • Brexit: Bokningen är öppen. Mycket viktigt att avsändare har VAT-nr och korrekta fakturaunderlag. Ej daglig avgång samt nya gränsrutiner påverkar ledtiderna.
  • Danmark: Pga lock-down påverkas ombudsleveranser. Vår partner gör allt i sin makt för att leverera paketen. Högt tryck medför re-routing av paket till alternativa ombud.
  • Den akuta insatsen gällande storleksreskriktioner via Tyskland för paket till flera länder är avslutad och påverkar nu endast skrymmande paket till Italien.

COVID-19 restriktioner – Skicka Doorstep / Hemleverans

Pga olika länders restriktioner kan ombudleveranser påverkas negativt. Vi rekommenderar att skicka hemleveranspaket där så är möjligt. OBS! Leveranshinder som normalt sett skickas till ombud går i regel i retur.

Ändrade leveransrutiner

Precis som i Sverige inför man i alla länder nya rutiner vid leveranssignatur för att minimera risken för smittspridning. Rutinerna skiljer sig åt mellan olika länder, men alla inom nätverket gör sitt yttersta för att leveransen ska fungera på bästa sätt.

Vi uppdaterar informationen löpande.