Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

DHL Freight: Trafikstörningar - Euroconnect, Euroconnect Plus, DHL Freight Eurapid och Nordic Pallet

2021-07-14

 • till följd av Coronaviruset/Covid-19 s-
 • ev. andra oförutsedda trafikstörningar

Coronaviruset håller oss fortsatt i sitt grepp. Som tidigare följer vi utvecklingen noga i vårt europeiska nätverk samt den påverkan det medför på alla våra parti- och hellaster till och från Europa. Situationen kan ändras snabbt, därför publicerar vi uppdaterad och aktuell information via vår hemsida så snart vi ser förändringar.

De flesta länder som påverkas av coronaviruset har infört åtgärder för att minimera smittspridning men det är fortfarande ett pandemiskt läge. Det kommer främst att påverka våra vägtransporter.


Slovenien (NY)

 • Fr.o.m. 2021-07-15 krävs det ett negativt PCR-test (ej äldre än 72 timmar) eller ett bevis på att personen i fråga är vaccinerad mot Covid-19 för att få lov att passera gränsen till Slovenien. Gäller även yrkestrafik.
 • Leveranstiderna kan komma att förlängas.


Tyskland

 • Myndigheterna i Tyskland uppdaterade tidigare i år sin klassificering av högriskländer- och områden med hänsyn till nya muterade virusvarianter. Det innebar att Sverige från och med den 7 mars klassificerades som ett av högriskländerna
 • Fortfarande råder det restriktioner med påverkan på våra transporter, chaufförer som kommer från Sverige skall registrera sig innan de får köra in i Tyskland och om chauffören har varit i Sverige mer än 72 timmar måste chauffören uppvisa ett negativt Covid-19 test som inte är äldre än 48h före inresa i eller transit genom Tyskland.
 • Det är fortfarande risk för köbildning vid gränserna och förseningar av gods till Tyskland/gods som transiteras via Tyskland kan förekomma
 • Lokala restriktioner kan skilja sig åt mellan de olika förbundsstaterna.
 • Det är fortsatt viktigt att du som kund stämmer av med din avsändare/mottagare i Tyskland angående öppettider.
 • Om svaret är att avsändare/mottagare har stängt i Tyskland skall du som kund avvakta med bokning. I de fall sändning redan skickats kommer eventuella kostnader och avgifter att debiteras kund.


Storbritannien

 • Storbritannien har påbörjat att öppna upp samhället men vi räknar fortsatt med fördröjningar som påverkar våra transporter innan läget normaliserats.
 • Till följd av tidigare restriktioner är det fortfarande viktigt att du som kund kontrollerar om och hur mottagaren/avsändaren håller öppet.
 • Om svaret är att avsändare/mottagare har stängt i dessa länder skall du som kund avvakta med bokning. I de fall sändning redan skickats kommer eventuella kostnader och avgifter att debiteras kund.


Övriga Europa – Kapacitet

 • Gällande hela Europa jobbar vi med att minimera påverkan på våra transporter men med ändrade förutsättningar så kan vi inte säga exakt i vilken utsträckning eller påverkan är och i dagsläget går det inte att ange något slutdatum.
 • I Västeuropa har vi en kapacitetsbrist på dragbilar och en brist på chaufförer till följd av coronapandemin. Fall med karantän för chaufförer påverkar våra möjligheter att ersätta ordinarie chaufförer. Det kan leda till längre transporttider.


Hur påverkas trafiken/kunderna?

 • Inhämtning/distribution fungerar normalt vid samtliga DHL terminaler i Sverige och i utlandet. DHL:s strategi är att terminalerna ska hållas öppna i den mån det går, men givetvis anpassar vi vår logistik efter varje lands riktlinjer.
 • Ledtider kan komma att påverkas oavsett land och riktning.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta kostnader som uppstår utanför vår kontroll vidare mot kund.
 • Oavsett land uppmanar vi våra Kunder att hålla kontakt med sina mottagare/avsändare för att säkerställa att dessa kan ta emot/skicka gods. Om dessa håller stängt och bokning är gjord ber vi er kontakta vår Kundservice på 0771 345 345.
 • Situationen förändras ständigt. Vi följer utvecklingen och håller er löpande underrättade via hemsidan. Givetvis kan ni alltid kontakta oss via Kundservice eller din närmaste kontakt.
 • Vi gör er uppmärksamma på att sändningar med COD och CAD inte hanteras av DHL Freight, varken före, under eller efter COVID-19 då Tillval inte finns tillgängligt.


Vid frågor ber vi er kontakta vår Kundservice 0771 345 345 eller din närmaste kontaktperson.