Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

DHL Freight: Trafikstörningar - Euroconnect, Euroconnect Plus, DHL Freight Eurapid och Nordic Pallet

2021-10-21

 • till följd av Coronaviruset / Covid-19
 • ev. andra oförutsedda trafikstörningar

Coronaviruset har utifrån att vacciantionsantalet runt omkring Europa ökat vilket påverkar spridningseffekten på ett positivt sätt, men fortfarande finns det anledning att vidta försiktighetsåtgärder i vissa länder och regioner. Som tidigare följer vi utvecklingen noga i vårt europeiska nätverk samt den påverkan det medför på alla våra parti- och hellaster till och från Europa. Situationen kan ändras snabbt, därför publicerar vi uppdaterad och aktuell information via vår hemsida så snart vi ser förändringar.

De flesta länder som påverkas av coronaviruset har infört åtgärder för att minimera smittspridning samt återgår till tidigare läge före pandemin men det är fortfarande ett pandemiskt läge där situationen kan ändras med nya instruktioner samt restriktioner.  

Det kommer främst att påverka våra vägtransporter.

Ny information - Rumänien

 • Rumäniens myndigheter har beslutat att tidigare undantag för yrkeschaufförer om inresa efter uppehåll i s.k. högriskområden återkallas.
 • Detta beslut innebär att restriktioner för utländska förare på nytt införs och stärks. Kravet är att kunna uppvisa antingen ett giltigt Covid pass, ett negativt PCR test inte äldre än 72 timmar eller ett bevis på tillfrisknad efter Covid-infektion.
 • För rumänska förare innebär denna ändring 14 dagars karantän i hemmet.
 • Pga. av dessa krav kan ledtid påverkas till och från Rumänien men även trafikerna till och från Bulgarien och Grekland kan komma att påverkas.

Slovenien

 • Fr.o.m 2021-09-01 har Slovenien tagit beslut om att införa krav för Internationell trafik. Detta krav innebär att chauffören måste kunna uppvisa antingen ett giltigt Covid pass, ett negativt PCR test inte äldre än 72 timmar eller ett antigentest (snabbtest) ej äldre än 48 timmar.
 • Pga av dessa krav kan ledtid och kostnader påverkas.


Situationen i Europa

 • Oavsett del av Europa följer vi utvecklingen och försöker minimera påverkan på våra transporter, men utifrån att förutsättningarna kan förändras så kan vi inte generellt säga i hur stor utsträckning eller hur påverkan slår. I dagsläget går det fortfarande inte att säga något slutdatum.


Hur påverkas trafiken/kunderna?

 • Inhämtning/distribution fungerar normalt vid samtliga DHL terminaler i såväl Sverige som i utlandet. DHLs strategi är att terminalerna ska hållas öppna i den mån det går, men givetvis anpassar vi vår logistik efter varje lands riktlinjer.
 • Med snabba förändringar finns det alltid en risk för att ledtider kan komma att påverkas oavsett land och riktning.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta kostnader som uppstår utanför vår kontroll vidare mot kund och justerar även våra tillägg kopplat till situationen.
 • Oavsett land uppmanar vi våra Kunder att hålla kontakt med sina mottagare/avsändare för att säkerställa att dessa kan ta emot/skicka gods. Om dessa håller stängt och bokning är gjord ber vi er kontakta vår Kundservice på 0771 345 345.
 • Situationen förändras fortfarande. Vi fortsätter följa utvecklingen och håller er löpande underrättade via hemsidan. Givetvis kan ni alltid kontakta oss via Kundservice eller din närmaste kontakt.
 • Vi gör er uppmärksamma på att sändningar med COD och CAD inte hanteras av DHL Freight, varken före, under eller efter COVID-19 då Tillval inte finns tillgängligt.


Vid frågor ber vi er kontakta vår Kundservice 0771 345 345 eller din närmaste kontaktperson.