Навигация и съдържание

Ocean Thermonet

Предлагаме надежден и сигурен морски транспорт, проектиран специално за транспортиране на стоки в областта на естествените науки.


Разбираме колко важно е вашите стоки да достигат до пазара по рентабилен начин без компромис с постоянството, видимостта и съответствието. За целта разработихме Ocean Thermonet, услуга, предназначена специално за транспортиране на биологични стоки, за да удовлетворим вашите нужди и да гарантираме, че никога няма да се наложи да правите компромиси.

Надеждност

Ние сме насреща, за да ви осигурим спокойствие, гарантирайки, че всичките ви Thermonet пратки за морски транспорт се обработват от специалисти по естествени науки, които осъществяват активно наблюдение за безопасно и надеждно транспортиране на вашия чувствителен товар.

Гъвкавост и контрол

Даваме ви повече контрол и гъвкавост. Нашите водещи позиции в товарните превози ни позволяват да персонализираме транспорта и стандартните работни процедури (SOP) според вашите конкретни изисквания.

Съответствие

Доставяме товарите ви, там където трябва, в пълно съответствие с нормативните разпоредби. Гарантираме, че обработката и процедурите съответстват на добрите (дистрибуторски) практики (GDP + GxP) и други разпоредби за транспортиране на фармацевтични товари.

Прозрачност

Ние сме насреща, за да премахнем стреса от транспортирането на товари в областта на естествените науки. Даваме ви увереност и контрол с повече прозрачност и защита по търговските маршрути чрез устройства за активно наблюдение.

Общ преглед на пазара на DHL морски хладилен транспорт


Информирайте се за тенденциите, които влияят на пазара – от превозвачи и капацитет на съоръженията до транспортни тарифи за всеки бранш. Свежи новини директно във Вашата входяща поща: регистрирайте се днес, за да получите най-актуалната информация за пазара на морски хладилен транспорт директно по имейл
 

Разгледайте отблизо Ocean Thermonet


Специално внимание към вашите продукти в областта на естествените науки при обработване.

Нашите продукти Ocean Thermonet в областта на естествените науки


DHL Ocean Thermonet Control

Ние сме насреща, за да удовлетворим вашите специални изисквания, като например съответствие с GDP за вашия транспорт на стоки в сферата на естествените науки. Ocean Thermonet Control предлага управление, съвместимо с GDP+GxP, управление на доставчиците и съвместима SOP на ниво маршрут с оценка на риска.

Разговаряйте с експерт по морски транспорт в областта на естествените науки

Ние предлагаме
  • Подкрепа от експертен персонал, напълно обучен относно правилата за добрите (дистрибуторски) практики (GDP+GxP) и преминаващ периодични опреснителни обучения и одити
  • Пълна увереност и спокойствие. Нашите сертификати и процедури за одит се ръководят централизирано, за да се осигури спазване на регулаторните изисквания в цял свят.
  • Повече контрол, осигурявайки персонализирана SOP за управление на ниво маршрут и управление на изключенията
  • Съобразяваме се с вашите потребности, като активно изготвяме резервен план

DHL Ocean Thermonet Protect

Ние сме насреща, за да предложим допълнителна сигурност чрез проследяване на вашия товар в сферата на естествените науки. Ocean Thermonet Protect включва същите функции като устройствата за активно наблюдение Thermonet Control PLUS, логистика на устройства, прозрачност благодарение на онлайн платформата, 24/7 наблюдение и възможности за намеса.

Ние предлагаме
  • Пълна прозрачност с 24/7 наблюдение на параметри като температура, влажност и светлина
  • Даваме ви спокойствие благодарение на възможностите за управление с намеса в случай на отклонение от SOP (напр. маршрут, температура, влажност и т.н.)
  • Даваме ви увереност и контрол, предоставяйки напълно интегрираната глобална ИТ платформа „Life Track“ с лесен достъп до данни и анализи за вашите пратки

Морски LCL хладилен транспорт за фармацевтични продукти от DHL

Устойчив и рентабилен морски транспорт за Вашите по-малки фармацевтични пратки.

LCL хладилният транспорт на фармацевтични продукти включва цялостна температурно контролирана и съответстваща на GxP услуга за консолидиране на товари при температура +15/+25°C. Вашите LCL пратки в областта на естествените науки се обработват от нашата мрежа от DHL Ocean Thermonet станции.

Ползите за вас
  • Всяко консолидиране се оборудва с устройство за активно наблюдение и се наблюдава чрез нашата услуга за защита DHL Ocean Thermonet
  • Намалете разходите си в сравнение с изпращането на по-малки пратки чрез въздушен транспорт или ненапълно ополозтоврени FCL контейнери
  • Намалете своя въглероден отпечатък. Преминете към устойчиво корабно гориво без допълнителни разходи за Вас и подкрепете прехода към чист и устойчив морски транспорт

DHL Ocean Secure


Ние ви даваме увереност и контрол, като използваме устройства за защита на контейнерите, използващи GPS/GSM, за да осигурим проследяване чрез 24/7 онлайн платформа и наблюдение на няколко параметъра за контейнера, включително температура, влажност, светлина и сигурност.

Нека доставим здравеопазване до вашия пазар

Имате въпроси към експерт по морски транспорт за естествените науки?


Като за начало ни разкажете накратко от какво се нуждаете.

Запознайте се с допълнителните услуги за морски транспорт