Навигация и съдържание

GoGreen Solutions

DHL Global Forwarding може да ви помогне да намалите емисиите и да повишите ефективността на вашата международна логистика


Тъй като увеличението на въглеродните емисии е едно от най-големите екологични и икономически предизвикателства на нашето време, DHL Global Forwarding предлага  широка гама от зелени логистични услуги, включително устойчиви алтернативи за всички видове транспорт. Също така предлагаме инструменти за въглеродна прозрачност, които предлагат идеи за екологична оптимизация на вашата логистика и подобряване на въглеродната ефективност на вашата верига на доставките.

Бъдете в течение с най-новите идеи относно отчитането на въглеродните емисии, подходите за намаляването им и други теми. 

Абонирайте се за бюлетина за устойчивост на DHL

Новаторство в зелената логистика

Нашите взаимоотношения с властите за опазване на околната среда и членството ни във всички ключови браншови организации (на глобално и регионално ниво) ни позволяват да бъдем ключов фактор при определянето на стандартите в индустрията.

Всеобхватен набор от услуги

Широката ни гама от устойчиви решения може да удовлетвори всичките ви изисквания, независимо от вида транспорт, който използвате. Експертите в областта на логистиката на DHL GoGreen могат да разработят и персонализирани препоръки за подобряване на въглеродния отпечатък на вашата верига на доставките.

Документиране за отчетност

Предлагаме пълна прозрачност относно емисиите, генерирани при транспортирането на вашите пратки от DHL с външна проверка и в съответствие с водещите насоки за докладване за въглеродните емисии.

Фокусирани КПЕ

Ангажираме се да ви помогнем да намалите въглеродния отпечатък на своите вериги на доставките. Следим КПЕ за въглеродната ефективност, за да намерим възможности за оптимизация както на разходите, така и на емисиите.

Направете нашата оценка на декарбонизацията на логистиката


Създадохме този инструмент, за да ви помогнем да получите представа за напредъка си по отношение на целите за декарбонизация. Отговорете на 10 бързи въпроса и ние ще ви изпратим имейл, в който ще посочим колко напреднала е вашата компания по отношение на декарбонизацията на въздушния или морския транспорт.

Разберете своя отпечатък


Портфолиото на DHL GoGreen предлага различни нива на инструменти за въглеродна прозрачност.

Онлайн калкулатор

Изчислете въглеродните емисии за една единична пратка на място и/или симулирайте потенциалното въздействие на смяната на вида транспорт и промяната на маршрута.

Ключови характеристики
 • Изчислете въглеродните емисии за единични пратки на място
 • Лесно сравнение между различните възможности за пратката
 • Емисии на CO₂ за всички етапи на транспортиране

Изчисление на въглеродните емисии


Получавате обобщение с информация относно въглеродния отпечатък в един отчет за всички доставчици на транспортни услуги. Това решение позволява на пратките от всички доставчици на логистични услуги да се комбинират в обща рамка за изчисляване.

Предлага се от: Нашите експерти по GoGreen логистика

Ключови характеристики
 • Използвайте експертните познания на DHL при изчисляване на въглеродните емисии и средните стойности на въглеродния отпечатък в мрежата.
 • Включване на данни от трети страни
 • Емисии на CO₂ при превоз на пратки с въздушен транспорт и морски транспорт

Доклад за въглеродните емисии


Запознайте се подробно с въглеродния отпечатък на всички ваши DHL пратки за всеки етап от пътуването, вид транспорт и търговски маршрут. Нашият доклад за въглеродните емисии преминава стриктни проверки и съответства на водещите насоки и най-често използваните глобални стандарти, напр. Протокола за парниковите газове (Greenhouse Gas Protocol), EN 16258:2012 или рамката на Глобалния съвет за емисиите от логистични дейности (Global Logistics Emission Council (GLEC)).

Предлага се от: Нашите експерти по GoGreen логистика

Ключови характеристики
 • Илюстрация на въглеродните емисии и КПЕ, както и ключовите търговски маршрути
 • Възползвайте се от идеи за намаляване въглеродните емисии
 • Развитие и тенденции в областта на CO₂
 • Спазваме най-високите външни стандарти и преминаваме проверки от външен одитор

Намалете вашите емисии


DHL Global Forwarding се ангажира да ви помогне да намалите вашия въглероден отпечатък. Нашите решения помагат да намерите най-добрите методи за намаляване на въглеродните емисии за вашата верига на доставките.

GoGreen Plus

За да насочим индустрията към чист и устойчив морски и въздушен транспорт на товари, предлагаме опцията за намаляване на въглеродните емисии при основните превози чрез устойчиви морски и авиационни горива. Устойчивите горива са нашето решение за реална декарбонизация на вашата верига на доставките.

Предлага се от: Нашите експерти по GoGreen логистика

Ключови характеристики
 • Елиминирайте въглеродните емисии без компромис с нивото на обслужване
 • Приложете към резервацията и заявете намаление на CO₂
 • Прилагане на подход за „един въздух“
 • Насърчаване на иновации и декарбонизация
 • Утвърден сертификат за намаляване на CO₂

GoGreen компенсация

Компенсиране на CO₂ емисии от всички етапи на транспортирането с висококачествени въглеродни кредити. DHL Global Forwarding предлага въглеродни кредити VER (Verified Emission Reduction) от признати проекти за борба с изменението на климата в цял свят, в съответствие със „Златния стандарт“ и собствените строги изисквания на DHL.

Предлага се от: Нашите експерти по GoGreen логистика

Ключови характеристики
 • Въглеродни кредити от признати проекти за борба с изменението на климата в цял свят
 • Компенсирайте емисиите на CO₂ от всички етапи на транспортирането
 • Годишен сертификат въз основа сертифициран доклад за въглеродните емисии

GoGreen оптимизация

Избегнете емисиите на CO₂ със зелен проект за верига на доставките (изгаря се по-малко). DHL Global Forwarding предлага насоки за подобряване на въглеродната ефективност и намаляване на емисиите на CO₂ чрез оптимизиране на проекта за веригата на доставките. Запознайте се потенциални опции за оптимизиране на въглеродните емисии с DHL GoGreen и идентифицирайте специфични за клиентите методи с най-голямо въздействие върху веригата на доставките, като например смяна на вида или консолидиране на пратките.

Предлага се от: Нашите експерти по GoGreen логистика

Ключови характеристики
 • Избор на превозвач
 • Оптимизация на маршрутите
 • Промяна на вида транспорт
 • Консолидация

Идеи и знания за устойчивост


DHL беше първата глобална логистична компания, която си постави конкретна цел за борба с климатичните промени още през 2007 г. През 2017 г. си поставихме нова цел: Да намалим всички емисии, свързани с логистиката, до нула до 2050 г.

Свържете се с нас

Имате въпроси към експерт по GoGreen логистика?


Като за начало ни разкажете малко повече за вашата организация.

Запознайте се с нашите ключови продукти и услуги