Навигация и съдържание

Митнически услуги

Опростяваме сложната митническата обработка, за да можете да се съсредоточите върху бизнеса и клиентите си.


Ние разбираме, че се нуждаете от надежден митнически партньор с местен опит и глобални възможности, който предлага винаги висококачествена услуга, независимо къде ви отвежда вашият бизнес.

Осигурете си спокойствие в непрекъснато променящата се регулаторна среда, знаейки, че стоките ви се освобождават бързо и в пълно съответствие с правилата на вашия пазар. Възползвайте се от възможностите на глобалната мрежа на един от най-големите митнически посредници в света.

Глобално съответствие…

Поддържане на близки взаимоотношения с властите на всички нива. Благодарение на нашите надеждни политики за нормативно съответствие, ние сме оторизиран икономически оператор в над 50 държави и активни участници във всички правителствени програми за сигурност.

…Близо до вас

Всеки ден нашите митнически експерти, намиращи се в над 100 държави, обработват вашите митнически записи – дори за компании, които не са транспортирали стоките си чрез DHL. Ние ви държим в течение и предотвратяваме проблеми, преди да възникнат.

От доставчик до партньор

Постигнете пълно нормативно съответствие на всички ваши пазари и се концентрирайте върху това, от което се нуждае вашия бизнес. Партнирайте си с нас, за да разработим уникално решение и намалете времето за освобождаване, неустойките и буферните запаси.

Дигитални възможности

Дигиталните възможности осигуряват по-високо ниво на прозрачност и контрол върху вашия внос/износ.

Запознайте се с обхвата на нашите митнически услуги


Нашият глобален обхват ви помага да стигате по-далеч, независимо къде ви отвежда вашият бизнес.

Нашите митнически услуги и решения


Освобождаване за внос и износ

Ние разбираме, че спазването на търговските разпоредби на вашия ключов пазар може да се окаже предизвикателство и поради това може да се стигне до забавяния, глоби и неустойки. Осигурете уеднаквени, последователни и съответстващи на регулаторните разпоредби търговски дейности: нашият обучен персонал следи промените в нормативните разпоредби, за да можете да се съсредоточите върху бизнеса си.

  • Complete Export and Import Customs: Declarations take out trade obstacles before they arise, saving you time, effort and money.
  • Transparency for All: Whether you are shipping your freight with DHL or not, your goods deserve reliable customs clearance with full transparency over declaration details and pricing.
  • Submission to other Government Authorities: We make sure your permits and licenses are received and reviewed in time by all the relevant authorities
  • Duties and Taxes Outlay Service: Means we settle all duties upfront, on your behalf, so your goods make it to the store shelves and assembly lines faster.
  • Global Standard Reporting: Enables you to have full visibility and transparency at the line item level on what has been declared.
  • End-to-end Compliance: Our multilayered approach to compliance helps reduce delays and limit any non-compliance surprises after entry.

Интегрирани митнически решения

Управлявате големи, сложни логистични дейности? Изведете ефективността на вашите митнически дейности на следващото ниво с решение, съобразено с вашите уникални нужди, от доверен логистичен партньор.

  • Управление на митнически дейности: Вашата единствена точка за контакт е опитен митнически експерт, който координира всички ваши глобални DHL Customs Services при пълна прозрачност – включва докладване, специални проекти и решаване на проблеми.
  • Контролен център за митнически дейности: Гъвкаво, персонализирано цялостно решение за оптимизиране на вашите вериги на доставките при внос/износ. Подобрете планирането на търсенето, намалете времето за доставка и запасите, намалявайки в крайна сметка разходите.
  • Централизирано глобално внедряване: Обслужването се осъществява от екип, който познава добре търговските закони и митническите процедури на вашите целеви пазари. Те изпълняват вашия митнически бизнес в държавите в обхвата за гладко процедиране.
  • Глобални SOP и KPI: Получавате пълна видимост за вашите митнически брокерски услуги от DHL, за да знаете точно какво е декларирано от ваше име и да може да вземате по-добри, информирани решения.

Управление и оптимизиране на всички процедури за митническо освобождаване


Ето как глобалното приложение на дейностите за регулаторно съответствие, управлявано от едно място, ще помогне на вашия бизнес.

Разгледайте митническото посредничество


Митническото посредничество може да е сложно, но не е задължително да е такова. Вижте как DHL Global Forwarding опростява митническата обработка. Подробностите за декларациите от клиенти можете да откриете в уебпортала myDHLi. Освен това предлагаме гъвкави интерфейси за клиентите, позволяващи споделянето на данни, свързани с декларациите.

Свържете се с нас

Свържете се с нашите митнически експерти още днес


Като за начало ни разкажете малко повече за вашата организация.