Навигация и съдържание

DHL Industrial Projects

Безопасност, гъвкавост и ефективност при логистиката за големи индустриални проекти


Получавате най-доброто от експертите в областта на мащабната логистика на DHL Industrial Projects – от стандарти за безопасност и съответствие на световно ниво до безкомпромисна навременна доставка със силна глобална мрежа

Отлични постижения в областта на безопасността

Нашият ангажимент е непоколебим в поддържането на най-високите стандарти за качество на безопасността. Ръководейки се от принципите за високи постижения в областта на безопасността и стриктно внимание към детайлите, ние гарантираме, че всяка операция защитава нашите хора, активи и околната среда.

Гъвкави мащаби

През годините сме помагали както на малки, така и на големи клиенти да реализират успешно проектите си, независимо дали става въпрос за еднократно транспортиране, или специализирани пратки, капиталови проекти и поддръжка, текущи и основни ремонти (MRO), включително чрез глобално управление на няколко доставчици.

Експерти в проектите

Може да разчитате на нашия глобален обхват и местни познания и опит при работата в трудни условия, независимо колко отдалечен е даден район. С помощта на нашите вътрешнофирмени инженерни възможности и чрез присъствието на терен можем да поемем пълен оперативен и технически контрол над проекта.

Проследяване в реално време

Нашата вътрешнофирмена уебсистема за управление на материалите (MMS) ни позволява да събираме, управляваме и отчитаме данни, за да подобрим оперативния контрол и да съкратим разходите чрез прецизни работни данни и прозрачно подробно проследяване на разноските.

Разгледайте DHL Industrial Projects отвътре


Възможностите на нашите услуги


Всеобхватни проекти

В основата на проектите, които предлагаме е цялостна (E2E) логистика. Благодарение на ангажираността ни от самото начало и познанията ни за индустрията, успяваме да предложим водещи на пазара логистични решения за индустриални проекти и информирано вземане на решения.

Включено в услугата
 • Ранно ангажиране още в етапа преди и по време на първите стъпки на реализация
 • Подпомагане на планирането за постигане на ценова и оперативна ефективност
 • Специализиран екип за изпълнение на проекта и контролен център
 • Прозрачност и отчетност чрез система за управление на материали
 • Пълна оперативна и техническа отговорност

Специализирани пратки

Нашето глобално присъствие и местни познания ни позволяват да осигурим необходимата навременна, динамична и стабилна поддръжка за специализирани заявки, като същевременно предоставяме безопасни и ефективни логистични решения за промишлени проекти на конкурентни цени

Включено в услугата
 • Транспортиране на извънгабаритни, тежки и нестандартни товари
 • Бързо изпълнение за критичните във времето действия
 • Вземане предвид и планиране на ограниченията при транспортиране на товари
 • Надеждна програма за управление на подизпълнителите

Чартърно разпределение на товари

Нашият екип за чартърно разпределение на товари има присъствие във всички основни глобални центрове и покрива всички часови зони, осигурявайки единна точка за връзка за всички ключови превозвачи, като се грижи изцяло за управлението на пратката.

Включено в услугата
 • Директна връзка с най-голямата мрежа от превозвачи
 • Широк обхват и установяване на договорни взаимоотношения
 • Бюро за чартърно обслужване 24/7
 • Глобално покритие

Инженерно обслужване

Нашият екип за инженерно обслужване подпомага изпълнението на проекта на всеки етап от самото начало на взаимодействието, за да потвърди възможността за транспортиране до проверката на предложените планове за изпълнение. 

Включено в услугата
 • Обследване на маршрутите и проучване на осъществимостта
 • Технически чертежи и документация
 • Детайлни планове за магазинаж и транспортиране
 • Проверка от трета страна
 • Всеобхватни работни планове за изпълнение

Нашата глобална мрежа


Нашата мрежа от опитни мениджъри на клиенти и оператори по проекти предлага задълбочен експертен опит в индустрията, придобит чрез дългогодишен практически опит.  

Система за управление на материалите – Material Management System (MMS)


MMS360 е надежден уебинструмент за планиране, организиране и управление на всички потоци от  материали от първоначалната им покупка до дестинацията.

 • Достъп до данните в реално време 24/7 чрез уебпортал
 • Персонализиране и лесна интеграция (баркод, RFID и GPS възможности)
 • Интегриране на всички видове транспорт, търговци и доставчици на едно място
 • Управление на поръчките за покупка с проследяване по позиции
 • Управление на местоположението на контейнери.
 • Отчети, табла за управление и идеи за възможностите за оптимизация 

Свържете се с нас

Имате въпроси към експерт по проекти за индустриална логистика?


Като за начало ни разкажете малко повече за вашата организация.

Запознайте се с нашите ключови продукти и услуги