Навигация и съдържание

Логистика за международни събития от DHL

Полагаме допълнителни усилия, за да реализираме идеите и плановете ви на практика


DHL е вашият идеален партньор за логистика на събития благодарение на уникалната комбинация от глобален опит и местни познания. От безопасен и бърз транспорт до иновативни технологии и гъвкави решения – ние сме винаги на разположение.

Глобален обхват

DHL Global Event Logistics разполага с няколко обекта в цял свят, благодарение на което можем да се възползваме от специализирана мрежа, глобални познания и местни идеи, за да предложим най-добрите интегрирани решения.

Компетентност

Ние сме водещият доставчик на логистични услуги за международни конгреси, изложения и събития. Нашата компетентност в областта на автомобилната логистика и творческия ни подход към разработването на решения придават завършеност на нашите продукти. 

Надеждно

Специализираните екипи са единната точка за контакт за персонализираните ни решения в цял свят. Със своите експертни познания и отдаденост те гарантират точни и надеждни логистични услуги за събития.

Услуги

Със своята пълна гама от логистични услуги DHL Global Event Logistics доставя вашите изложбени стоки и оборудване за събития навсякъде, където е необходимо.

Нашата глобална мрежа


Нашите експертни центрове


Международната логистика за събития от DHL е организирана в пет експертни центъра, които са ясно фокусирани върху съответните си основни компетенции.

Проектиране на решения

Представете си спедиторски агент, който не просто транспортира товари, но се грижи и за цялостната организация на вашето събитие. Проектирането на решения е нашата специализирана услуга за интегрирано планиране, реализиране и управление на събития. DHL предлага всеобхватна услуга за вашето събитие.

Обхват на услугата
 • Дигитални решения (виртуална обиколка, дигитално студио и др.)
 • Технология за събития и мултимедия, проектиране и изграждане на изложбени щандове
 • Посредничество и комуникация на живо (управление на посетителите чрез софтуерно ИТ решение и др.)
 • Услуги с добавена стойност (КОВИД каталог, преопаковане на стоки, съхранение, управление на наличностите)
 • Транспортиране на ценни или обемни произведения на изкуството

Събития

DHL обхваща всички логистични потребности, свързани със събития, независимо дали това изисква транспортирането на ценна и изключително чувствителна цигулка за концерт или на стотици екипи на спортен отбор за състезание. За нас няма твърде малка пратка или твърде голямо събитие. Имаме дългогодишен опит в организирането на логистиката за събития, което превръща DHL в съотборник, на когото можете да разчитате.

Обхват на услугата
 • Планиране и координиране на индивидуални логистични концепции за събития
 • Специализирани пратки, при които времето е от критично значение
 • Претегляне и преопаковане на стоки
 • Митническо освобождаване, включващо и изготвянето на документите
 • Глобално връщане на вашите HDD/SSD дискове с необработени данни
 • Вземане от отдалечени места или места, където няма обслужваща мрежа

Изложения

DHL е сред водещите експерти в логистиката за изложения  от 1926 г. насам – независимо дали се нуждаете от вилкови високоповдигачи и служители, които да организират получаването на всички необходими материали за изграждането на цялата изложбена площ, ИЛИ трябва да се доставят стоки за изложението от друга държава, за да представите продуктите си на даден пазар. Ние организираме цялата верига за транспорт, включително митническите и всички други необходими документи.

Обхват на услугата
 • Мултимодален транспорт
 • Обработка на празни и пълни пратки, съхранение и опции за подходящо опаковане
 • Иновативен волуметър
 • Митническо освобождаване на стоки, доставяни до или от трети държави
 • Хора и оборудване (кранове, високоповдигачи, вишки, камиони, асансьори и др.)
 • Планиране и организиране в сътрудничество с организаторите на търговски изложения и управление на трафика на обекта

Конгреси

Конгресите и симпозиумите представляват изключително предизвикателство за спедиторите, тъй като често се провеждат на места с ограничено пространство или в градски центрове. Детайлната подготовка, съгласуването и своевременна доставка на товарите са минимумът. DHL Global Event Logistics разполага с уникални възможности за обслужване на организатори на конгреси, обекти за провеждане на събития и изложители.

Обхват на услугата
 • Специализиран вътрешен и международен транспорт за конференции и конгреси
 • Митническо освобождаване и митнически проверки, както и съответната персонализирана поддръжка при осъществяване на контрол
 • Мултимодален транспорт
 • Обработка на празни и пълни пратки, складиране, опции за подходящо опаковане и трансфери
 • Опаковане на чанти за конгреси и/или чанти с подаръци и материали
 • Хора и оборудване (кранове, високоповдигачи, вишки, камиони, асансьори и др.)

Автомобилостроене

Ние транспортираме всякакви превозни средства в цял свят. С богатото си портфолио от услуги за класически автомобилни изложения, поддръжка на състезания за моторни спортове или индивидуални услуги за доставка на първокласни превозни средства, до цялостно управление на автопарка, DHL предлага иновативни и гъвкави решения за всякакви изисквания.

Обхват на услугата „Комплектовани превозни средства“
 • Индивидуални услуги за всички видове превозни средства
 • Организация на цялостно управление на автопарк и много други
Обхват на услугата „Моторни спортове и състезания“
 • Официален доставчик на логистични услуги за серията състезания MotoGP
 • Цялостно обслужване на серии състезания от континент до континент в рамките на изключително кратки срокове и много други

Сертификати и членства


Сертификатите ни позволяват да предложим по-бързо транзитно време и митническо освобождаване

 • ISO 9001:2015 Управление на качеството
 • ISO 14001:2015 Управление на околната среда
 • ISO 50001:2011 Управление на енергията
 • Одобрен икономически оператор (AEO)
 • Асоциация на международните доставчици за събития (AGES)
 • Международна асоциация на изложбената индустрия (UFI)

Свържете се с нас

Имате въпроси към експерт по логистиката за глобални събития?


Като за начало ни разкажете малко повече за вашата организация.

Запознайте се с нашите логистични решения