Навигация и съдържание

Фокус върху устойчивостта

Доверете се на експертите на DHL Global Forwarding, за да ви обяснят ключовите понятия и условия за устойчивост.


Ако безбройните термини и понятия, свързани с преминаването към устойчива спедиция, ви объркват, ние сме насреща, за да ви помогнем. Използваме ключови решения от различен мащаб за намаляване на въздействието върху околната среда на вашите доставки, като например доклади или нашия речник за устойчивостта.

Доклади


Осведомете се за най-новите идеи относно отчитането на въглеродните емисии, подходите за намаляването им и тенденциите в борбата с изменението на климата. Абонирайте се за DHL Sustainability Newsletter. 

Речник на понятия, свързани с устойчивостта


Въглеродни емисии

Емисиите на въглероден диоксид (CO2e) са най-разпространеният газ, който се отделя при изгарянето на изкопаеми горива. Колкото по-високо е съдържанието на въглерод в изкопаемото гориво, толкова по-неефективен е процесът на изгаряне и обикновено това води до отделянето на по-голямо количество CO2e.

 

CDP

CDP (по-рано Проект за разкриване на въглеродна информация – Carbon Disclosure Project) е международна организация с нестопанска цел, която осигурява единствената глобална система за компании и градове, позволяваща да се измерва, разкрива, управлява и споделя жизненоважна информация за околната среда. Тази онлайн платформа позволява на компаниите да предоставят информация относно своите въглеродни емисии за обществено ползване, например от анализатори на финансовите пазари.

 

EN 16258:2012

EN 16258:2012 е методология за изчисляване и обявяване на консумираната енергия съгласно протокола за отчитане и докладване на парниковите газове през жизнения цикъл на продуктите. Това е най-често прилаганият стандарт в глобален мащаб.

 

Емисионни фактори

Емисионният фактор е стойност, която позволява да преобразуваме транспортната дейност в емисии. Това е средният коефициент на отделяни емисии от даден източник. Ето някои от емисионните фактори, които използваме за

GLEC

Проследяването на емисиите на парникови газове на дадена компания може да бъде предизвикателство, тъй като има много различни методологии и формати за отчитане, които се изискват от различни клиенти, държави и програми. За да осигури универсален начин за изчисляване на логистичните емисии, Smart Freight Center (SFC) създаде Глобалния съвет за логистични емисии (Global Logistics Emissions Council, GLEC). GLEC е група от компании, индустриални асоциации и програми, подкрепени от водещи експерти, правителства и други заинтересовани страни да накарат въглеродното отчитане да работи в полза на индустрията и да създадат хармонизиран подход към всички съществуващи методологии и стандарти за изчисляване на въглеродните емисии, които се прилагат в момента.

Gold Standard

Gold Standard е програма за сертифициране, чиято цел е да гарантира, че въглеродните кредити са реални и проверими и че проектите имат измерим принос към устойчивото развитие.

Научете повече за Gold Standard 

VER

Доброволните намаления на емисиите или удостоверените намаления на емисиите (VER) са вид въглеродни компенсации, които се обменят на доброволния или извънборсовия пазар за въглеродни кредити.

GoGreen решения и услуги


DHL Global Forwarding може да ви помогне да намалите емисиите и да повишите ефективността. От отчитане до компенсиране – запознайте се с нашите решения.