Навигация и съдържание

IMO 2020 намалява емисиите на сяра, а не на CO₂

Нашите експерти разясняват промените и бъдещето с GoGreen на DHL


На 1 януари 2020 г. Международната морска организация (IMO) въведе ново ограничение за количеството сяра, което могат да съдържат корабните горива – значителна промяна за морските превозвачи и цялата логистична индустрия. 

Финансовото въздействие на IMO 2020 увеличи транспортните разходи в различни географски райони и много екологично осъзнати изпращачи се чудят защо емисиите на въглероден диоксид (CO₂) от техните пратки няма да намалеят с тази промяна. 

Нашите експерти от DHL Global Forwarding обясняват какво е реалното въздействие върху околната среда на IMO 2020 и как проправя пътя за бъдещето на логистиката.

Защо трябва да се намалят конкретно емисиите на сяра?


Двигателите на контейнеровозитеотделят серен оксид (SOx) при изгарянето на горивото. SOx оказва пряко въздействие върху здравето не само на общностите близо до основните морски пътища, но също така вреди на околната среда.

По отношение на човешкото здраве е доказано, че SOx увеличава честотата на сърдечно-съдовите заболявания и инсултите. Може също да причини белодробни заболявания. Случаите на рак на белия дроб нарастват в крайбрежните региони, а астмата засяга все по-голям брой деца. Проучване, проведено през 2016 г. и предоставено на Комитета за опазване на морската среда (MERC) към IMO, посочва, че намаляването на емисиите на серен диоксид би предотвратило 570 000 преждевременни смъртни случая в цял свят между 2020 г. и 2025 г.

Сярата също влияе отрицателно и на околната среда. Отделяната сяра окислява водата и океаните, което вреди на морските видове и дивите животни. Когато облаците се придвижат към сушата, киселинният дъжд уврежда почвата на крайбрежните региони, причинявайки щети по земеделските култури и горите поради окисляването им.

От 3,5% преди, новото ограничение за съдържанието на сяра в корабните горива е определено на 0,5% и едва 0,1%  в определени зони за контрол на емисиите (ECA), като крайбрежните региони на Съединените щати и Канада. Това ще доведе до намаление от 77% в общите емисии на серен оксид от корабите – еквивалент на намаление от приблизително 8,5 милиона метрични тона серен оксид на година.

Тези усилия за намаляване на емисиите на сяра – договорени от основните участници в световната търговия – представляват голяма хуманитарна стъпка напред в борбата срещу изменението на климата.

Как морските превозвачи намаляват емисиите на сяра от своите кораби и какво ограничава намаляването на емисиите на CO₂


Морските превозвачи могат да избират между три различни метода за намаляване на емисиите на сяра от своя контейнеровоз. Въпреки че всяко решение предлага значително намаляване на емисиите на SOx, те налагат компромиси по отношение на CO₂ или емисиите на други парникови газове. Те могат да представляват следното:

 • Използване на рафинирани дизелови горива или дестилати, като корабно дизелово гориво (MGO), със съдържание на сяра под 0,5%. Това гориво е по-скъпо от тежкото корабно гориво (HFO).
 • Монтиране наскрубери на корабите – по същество пречиствателна инсталация, която отделя сярата от останалата част от горивото при изгаряне.
 • Използване наалтернативни горива като втечнен природен газ (LNG). LNG изисква адаптиране на двигателите, но е относително по-евтин. Поради опасното естество на газа, той ограничава видовете товари, които могат да се транспортират от кораба.

Проучванията се разминават по отношение на реалните екологични разходи за намаляване на серните емисии на IMO 2020. Всеки метод за намаляване на сярата води след себе си очевидни недостатъци, които, въпреки че не превъзхождат ползите от IMO 2020, налагат провеждането на допълнителни проучвания и разработването на политики.

Преминаване към устойчиви горива с DHL Global Forwarding

Тъй като ние в DHL работим с доверени партньори, можем да помогнем на клиентите ни не само да намалят емисиите на сяра, но и да допринесат за ускоряване на устойчивото производство на гориво и глобалното му предлагане. Ето един пример за морски транспорт:

 1. DHL прогнозира какви въглеродни емисии ще бъдат намалени.
 2. Съответното количество устойчиво корабно гориво се „снабдява“ и използва от един или няколко контейнеровоза.
 3. Превозвачите бункерират устойчивото корабно гориво, но се налага да покрият само цената на конвенционалното гориво. Разликата в цената между конвенционалното и устойчивото корабно гориво определя размера на надбавката за устойчиво гориво.
 4. Прилагането на подхода „една атмосфера“ опростява преминаването към други горива, тъй като не е нужно устойчивото корабно гориво да се намира в кораба, чиито емисии се намаляват.
Въпреки че концепцията е ясна, всяка стъпка от процеса трябва да се управлява внимателно, за да се гарантира, че намаляването на CO₂ може да бъде проверено и потвърдено. Именно това предлага DHL Global Forwarding на своите клиенти чрез Book and Claim.

Горива с ниско съдържание на сяра и черен въглерод

Не всички горива с ниско съдържание на сяра са еднакви. Горивото с много ниско съдържание на сяра (VLSFO) се получава чрез смесване на добавки и така наречените ароматни съединения за подобряване на ефективността и смазващата способност. Тези ароматни съединения, като толуен и бензен, могат да доведат до образуването на черен въглерод при контакт с въздуха.

Черният въглерод е аерозол, който се образува при непълното изгаряне на горивото, и ООН го счита за основен двигател на затоплянето на климата, като освен това е токсичен за хората. Проучване, предоставено от Германия на IMO, предупреждава, че преминаването от богати на сяра HFO горива към VLSFO горива може да увеличи емисиите на черен въглерод с до 85%. Проучването също така посочва, че движението на корабите с по-ниска скорост може да увеличи емисиите на черен въглерод.

Скрубери: Отворен или затворен цикъл?

За да спазят разпоредбите на IMO 2020, собствениците на кораби могат монтират скрубери на плавателните съдове. Тези скрубери премахват серния оксид от двигателя и изпускателната система на корабите, което позволява да се използва традиционно HFO гориво със съдържание на сяра над 0,5%.

Тези скрубери са два вида: с отворен и затворен цикъл. Системите със затворен цикъл съхраняват отпадъчната вода на кораба и трябва да се изпразват в специализирани пристанищни съоръжения. Докато системите с отворен цикъл освобождават замърсената вода в океана, което потенциално вреди на морските обитатели. Държави като Китай вече обмислят прилагането на политики, които ще забранят скруберите с отворен цикъл в техните крайбрежни региони в бъдеще.

Втечнен природен газ (LNG): Метан, другите парникови газове

Въпреки че използването на LNG намалява емисиите на CO₂ на кораба, LNG по същество се състои от метан – това е изкопаемо гориво и парников газ. В допълнение към намаляването на емисиите на CO₂, Междуправителственият панел за климатичните промени на ООН препоръчва намаляване на емисиите на метан с 35% или повече до 2050 г спрямо нивата от 2010 г., за да се задържи глобалното затопляне до 1,5°C.

Въпреки че производството и разпространението на LNG може да предизвика опасения за емисиите на CO₂, нормалното му изгаряне в двигателя на кораба създава по-малко емисии на CO₂, отколкото с HFO. Но при неоптимален дизайн на двигателя са възможни течове, наричани още изпускане на метан – продължително отделяне на метан в атмосферата. Подобен феномен подчертава значимостта на подобряването на дизайна на корабите и двигателите, както и внимателното и редовно измерване на емисиите наборда. Това е част от целта на първоначалната стратегия на IMO 2050, която е насочена към проблемите, посочени в представените по-горе проучвания, и позволява на изпращачите да предприемат мерки още сега.

Пътят на DHL към опазване на околната среда: Биогорива и първоначалната стратегия на IMO 2050


Въпреки компромисите, посочени по-горе, IMO 2020 проправя пътя към последващи глобални екологични инициативи, много от които са формулирани в първоначалната стратегия на IMO 2050. Освен това, изпращачите имат възможност да намалят въздействието си върху околната среда още днес – DHL Global Forwarding насочва клиентите в цял свят по отношение на използването на биогорива, които са добра алтернатива на изкопаемите горива.

Биогорива: Действайте още сега

Биогоривата ще продължат да бъдат една от най-реалистичните алтернативи на традиционните горива, независимо дали с високо или ниско съдържание на сяра, през следващите пет до десет години. Важно е те да се набавят от устойчиви суровини, но предимството при тях е, че се предлагат масово от търговците и в момента. С последващо оптимизиране на веригата на доставките и икономии от мащаба те могат да достигнат дори още по-ниски цени в бъдеще. Когато всичко се прави, както трябва, както при производството, така и при използването, биогоривата са по-екологични, тъй като са биоразградими и значително по-малко токсични от изкопаемите горива.

Биогоривата обикновено включват:

 • Биодизел: Извлича се от растителни или животински мазнини и алкохол. Обикновено се използва като добавка към дизеловите горива, като съдържанието му варира от 2% (B2) до 100% биодизел (B100). Когато е направен от отпадъчна суровина (HVO, хидротретирани растителни масла), може да се използва като чисто гориво.
 • Биоетанол: Използва се като добавка към конвенционалния бензин и обикновено се произвежда чрез алкохолна ферментация на царевица или зърно. Най-широко разпространената версия е E10 и се използва за леки автомобили и камиони, смес от 10% етанол и 90% бензин.
 • Биокеросин: Познат още като биореактивно гориво, той се произвежда от растителни и животински мазнини. Биореактивните горива могат да намалят емисиите на парникови газове в авиацията от 50% до 95% в сравнение с изкопаемите реактивни горива.

Биогоривата се предлагат успоредно с е-горивата, които са синтетични горива, произведени от вода и въглероден диоксид. Прочетете повече за е-горивата и други усъвършенствани технологии в нашия доклад за устойчивите горива в PDF (1,9 MB).

Първоначалната стратегия на IMO2050: Планирайте утрешния ден

Усилията на Международната морска организация не спират с намаляването на eмисиите на сяра. Първоначалната стратегия е планирана до 2050 г., този път с ясен фокус върху намаляването на емисиите на парникови газове.

Както беше представено в IMO 2020, следващите стъпки включват:

 • Намаляване на въглеродния интензитет на корабите чрез проектиране на по-добри, по-енергийно ефективни кораби, прилагайки индекс за енергийна ефективност (EEDI).
 • Намаляване на емисиите на CO₂ с поне 40% до 2030 г. и със 70% до 2050 г. спрямо 2008 г.
 • Намаляване на общите годишни емисии на парникови газове с поне 50% до 2050 г. в сравнение с 2008 г. в съответствие с целите на Парижкото споразумение за климата.

Прочетете още за стратегията на IMO

DHL Global Forwarding си партнира с The GoodShipping Program от 2017 г., за да предложи уникално решение с корабно биогориво за изпращачи в цял свят. Ето защо морският транспорт остава най-екологичният начин за превоз на вашия товар към момента.

Изчислете въглеродния отпечатък на вашата пратка с myDHLi Quote + Book

Изтегляне на информационни графики


Нуждаете се от помощ за конкретно предизвикателство, свързано с доставка?


Нашите експерти по доставките са готови да помогнат