Навигация и съдържание

Решения с вътрешно компенсиране на емисиите: Преминаване към устойчиви горива за намаляване на емисиите на CO₂

Опростяване на устойчивата логистика с GoGreen Plus


Компенсирането (косвено компенсиране на свързаните с транспорта емисии на CO₂ извън транспортната верига) може да бъде разумно, но няма да позволи пълната декарбонизация на товарните превози. Вътрешното компенсиране чрез устойчиви горива (като например биогорива) или модернизиране на превозните средства с по-екологични самолети и кораби може да помогне на всички участници по веригата на доставки да постигнат целите си по отношение на климата.

Намаляване на CO₂ чрез преминаване към устойчиво гориво


Опростяване на устойчивата логистика с GoGreen Plus

Потенциалът и предизвикателствата на устойчивите горива


Зелените горива са важен елемент от стратегията за декарбонизация на DHL Global Forwarding и ключов инструмент за вътрешна компенсация на емисиите. По-конкретно биогоривата и е-горивата показват голям потенциал за декарбонизация.

Биогоривата са налични на пазара и изискват минимални или не изискват никакви промени в технологията на двигателите – следователно те ще играят ключова роля през следващите 10 години.

Но в момента няма много места, където е възможна подмяната на гориво на кораби или по летища. Освен това е трудно за изпращачите да се възползват от тези възможности отвъд пилотни проекти, а за превозвачите да удовлетворят в достатъчен мащаб повишеното търсене.

Прилагане на подхода „една атмосфера“ чрез вътрешно компенсиране


Засилването на вътрешното компенсиране може да помогне за канализиране на необходимите средства за инвестиции в производството, инфраструктурата и използването на устойчиви горива. Подходът „една атмосфера“ може да подпомогне прилагането на вътрешно компенсиране.

Всички контейнеровози отделят отработени газове в една и съща атмосфера. Следователно за климата няма значение къде или кой контейнеровоз използва биогориво вместо изкопаеми горива – стига някъде в индустрията да се постигне намаление.

Това означава, че са необходими два елемента за вътрешно компенсиране на емисиите чрез устойчиви горива:

  • Увеличаване на дела на зеленото гориво в мрежата
  • Ясен процес на отчитане и проверка. Именно тук DHL заема водеща позиция от името на своите клиенти.

Преминаване към устойчиви горива с DHL Global Forwarding


Работейки с доверени партньори, DHL може да помогне на клиентите не само да намалят емисиите, но и да допринесат за ускоряване на производството на устойчиви горива и за използването им в световен мащаб. Ето един пример за морски транспорт:

  1.  DHL прогнозира какви въглеродни емисии ще бъдат намалени
  2. Съответното количество устойчиво корабно гориво се „снабдява“ и използва от един или няколко контейнеровоза.
  3. Превозвачите бункерират устойчивото корабно гориво, но се налага да покрият само цената на конвенционалното гориво. Разликата в цената между конвенционалното и устойчивото корабно гориво определя размера на надбавката за зелено гориво.
  4. Прилагането на подхода „една атмосфера“ опростява преминаването към други горива, тъй като не е нужно устойчивото корабно гориво да се намира в кораба на контейнера, чиито емисии се намаляват.

Въпреки че концепцията е ясна, всяка стъпка от процеса трябва да се управлява внимателно, за да се гарантира, че намаляването на CO₂ може да бъде проверено и потвърдено. Именно това предлага DHL Global Forwarding на своите клиенти чрез Book and Claim.

Book and Claim


С Book and Claim клиентите могат да са уверени, че биогоривата се използват, благодарение на прозрачното отчитане и постоянното проследяване на тяхното предлагане и търсене. Намаляването на CO₂ и преминаването към устойчиви горива се контролират. В края на процеса нашите клиенти получават сертификат (потвърден от независима организация), който посочва и потвърждава намаляването на въглеродните емисии.

Book and Claim е част от нашето решение GoGreen Plus. Емисиите от основния превоз се намаляват с помощта на зелени горива, а оставащите емисии на сушата могат да бъдат компенсирани чрез различни опции.

От януари 2020 г. емисиите на всички наши LCL пратки се намаляват с помощта на устойчиво корабно гориво – без допълнителни разходи за клиента. Тази услуга вече е достъпна и за нашите FCL пратки (срещу заплащане) и естествено DHL Global Forwarding пилотно въвежда тази услуга и за клиентите при въздушен транспорт.

Моля, свържете се с вашия акаунт мениджър, ако искате да научите повече за GoGreen Plus.

Нуждаете се от помощ за конкретно предизвикателство, свързано с доставка?


Нашите експерти по доставките са готови да помогнат