Навигация и съдържание

Бизнес успех чрез устойчиво управление на веригата на доставките

Отключете истинската стойност на вашата устойчива логистика


Практиките за устойчиво управление трансформират бизнеса и предизвикват статуквото, като превръщат устойчивостта в неразделна част от управлението на веригата за доставки (SCM). В днешно време това може да бъде ключов фактор за успеха на една компания.

В този всеобхватен, безплатен доклад разглеждаме най-важните аспекти на управлението на устойчивата верига на доставките (SSCM) и обсъждаме различните му функционални области.

Ще разберете как:

  • Компаниите могат да внедрят модел за устойчиво развитие, за да създадат добавена стойност за своя бизнес, в допълнение към положителното въздействие върху околната среда.
  • Външен натиск, включително репутационните щети, оказват влияние върху начина, по който компаниите оперират и гледат на устойчивостта. 
  • Практиките на SSCM могат да подкрепят ключови бизнес двигатели, включително лоялността на клиентите, репутацията на марката и ефективността.

Освен това докладът развенчава мита, че устойчивите практики представляват финансова тежест, и разглежда примери от практиката, за да подчертае какво правят някои добре познати компании, за да внедрят иновативни практики за устойчивост в своите процеси и операции.

Устойчивото управление на веригата на доставките и практиките са постижими, имат пряк и косвен бизнес потенциал и оказват значими дългосрочни въздействия — изтеглете доклада, за да научите повече.

Искате ли да продължите да четете


Регистрирайте се сега, за да получите доклада „Намерете ключа към истинската стойност на вашата верига на доставките: бизнес успех чрез устойчиво управление на веригата на доставките“