ЕКСПЕРТИ ПО ВЕРИГА НА ДОСТАВКИТЕ

Като най-голям специалист по логистика в света предлагаме обширен набор от персонализирани услуги за веригата на доставките, които се опират на глобалния ни мащаб и локалните идеи, за да създават стойност в цялата верига на доставките.