Περιήγηση και Περιεχόμενο
Βρίσκεστε στη χώρα  Κύπρος
ή Επιλογή διαφορετικής χώρας

 

 

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Ειδοποίησης απορρήτου

Η Deutsche Post AG και οι θυγατρικές της που λειτουργούν με την επωνυμία DHL (εφεξής 'DHL')  σας ευχαριστεί που επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας και ενδιαφερθήκατε για την εταιρία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Είναι σημαντικό για εμάς να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά τον χειρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής διαδικασίας. 

Παρακάτω, εξηγούμε τι πληροφορίες συλλέγει η DHL όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες.

Η παρούσα Ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες των υπηρεσιών, ιστοτόπων, εφαρμογών, χαρακτηριστικών ή άλλων υπηρεσιών μας οπουδήποτε στον κόσμο, εκτός αν καλύπτονται από μια ξεχωριστή Ειδοποίηση απορρήτου. Η παρούσα Ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για τις παρακάτω κατηγορίες μεμονωμένων ατόμων:

 • Μεταφορείς: μεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων τους, ή μεμονωμένα άτομα που πραγματοποιούν μια αποστολή
 • Παραλήπτες αποστολών: οποιοδήποτε άτομο λαμβάνει μια αποστολή
 • Άτομα που δείχνουν ενδιαφέρον σε εμάς και τις υπηρεσίες μας
 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες: επιχειρηματικοί συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων τους
 • Υποψήφιοι απασχόλησης: μεμονωμένα άτομα που κάνουν αίτηση για να εργαστούν σε εμάς

 

Όλα τα παραπάνω υποκείμενα αναφέρονται ως «εσείς», «εσάς» ή «σας».

 

Τι είναι τα Προσωπικά δεδομένα;

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο («υποκείμενο των δεδομένων»)· ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι αυτό το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, έμμεσα ή άμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αναγνωριστικό αριθμό, δεδομένα τοποθεσίας, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως, το πραγματικό σας όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ημερομηνία γέννησης. Πληροφορίες οι οποίες δεν συνδέονται με την πραγματική σας ταυτότητα - όπως αγαπημένοι ιστότοποι ή αριθμός χρηστών μια τοποθεσίας - δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.

 • Αυτή η Ειδοποίηση απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από την:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Str. 20
  53113 Bonn
  Γερμανία


  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για τους ανωτέρω υπεύθυνους επεξεργασίας, στοιχεία επικοινωνίας:

  Deutsche Post AG
  Παγκόσμια Προστασία Δεδομένων
  53250 Bonn

  Εάν έχετε απορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνείστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της DHL.

  Αν έχετε τυχόν περαιτέρω απορίες για την προστασία δεδομένων σε σχέση με τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:


Τύποι δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο όταν απαιτείται για έναν ειδικό και επιτρεπόμενο σκοπό. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στοιχεία για την επικοινωνία μαζί σας, π.χ. κατά τη χρήση μίας εκ των υπηρεσιών μας. 

Για παράδειγμα: όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, διεύθυνση email

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ

Πληροφορίες στο προφίλ σας στην DHL, π.χ. για τη ρύθμιση των προτιμήσεων παράδοσης.

Για παράδειγμα: προτιμήσεις παράδοσης, παραγγελία

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Πληροφορίες που επιτρέπουν την παραλαβή και την παράδοση της αποστολής σας, π.χ. κατάσταση αποστολής.

Για παράδειγμα: διεύθυνση, έγγραφα αποστολής, αριθμός αποστολής.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες που κοινοποιούνται από εσάς σε έναν από τους εργαζομένους μας ή με τη συμπλήρωση μιας διαδικτυακής έρευνας, π.χ. όταν καλείτε την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Για παράδειγμα: όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου


Ποιοι είναι οι σκοποί και η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

 • Η DHL δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο των χρηστών των ιστοτόπων μας. Κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας, συλλέγονται τα εξής δεδομένα: Συλλέγονται τα εξής δεδομένα: Διεύθυνση IP, όνομα του υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται πρόσβαση, ιστότοπος από τον οποίο είχατε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, μια λίστα με τους ιστότοπους που επισκεφτήκατε στο πλαίσιο της συνολικής παρουσίας μας στο Διαδίκτυο, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας, ειδοποίηση για την επιτυχία της επίσκεψης, όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται, πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα ταυτοποίησης του τύπου προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.  Η προσωρινή αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβασή σας στον ιστότοπο. Πραγματοποιείται περαιτέρω αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής, για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου και η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερόμενων κατηγοριών δεδομένων είναι επομένως το Άρθρο 6 (1) (στ) του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Λόγω των προαναφερθέντων σκοπών, ειδικότερα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ομαλή ρύθμιση της σύνδεσης, έχουμε νόμιμο συμφέρον να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα.

  Δεν συλλέγονται πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση email, εκτός αν παρέχετε τα δεδομένα αυτά εθελοντικά, π.χ. όταν συμπληρώνετε μια ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εγγραφής, έρευνας, διαγωνισμού ή αιτήματος για πληροφορίες.

  Τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Για την πρόσβαση στον ιστότοπο, αυτό συμβαίνει όταν η συνεδρία τερματίζεται. Τα αρχεία καταγραφής (αρχεία καταγραφής πρόσβασης) διατηρούνται με σκοπό την απευθείας και αποκλειστική πρόσβαση των διαχειριστών για περίοδο 24 ωρών. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, είναι διαθέσιμα μόνο έμμεσα μέσω επαναφοράς από κασέτες αντιγράφων ασφαλείας και διαγράφονται μόνιμα μετά από 30 ημέρες.

  Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τις λειτουργίες γεωγραφικού εντοπισμού στο πρόγραμμα περιήγησής σας του λειτουργικού σας συστήματος, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας (π.χ. τοποθεσία του πλησιέστερου υποκαταστήματος, σταθμό συσκευασίας κ.λπ.). Η νομική βάση για τον γεωγραφικό εντοπισμό είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ μέσω ενεργοποίησης της αντίστοιχης λειτουργίας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για άλλον σκοπό. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εγκαίρως.

 • Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie και παρόμοιες τεχνολογίες (εφεξής «τεχνολογίες») που μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζουμε τη συχνότητα επισκεψιμότητας στις σελίδες μας στο διαδίκτυο, να υπολογίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών, να διαμορφώνουμε τις προσφορές μας για μέγιστη ευκολία και αποτελεσματικότητα, καθώς και να στηρίζουμε τις προσπάθειες μάρκετινγκ.

  Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, το Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου θα σας ενημερώσει ότι έχουν οριστεί τεχνικώς απαραίτητα cookie και ότι απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών, όπως cookie ανάλυσης ή παρόμοιων τεχνολογιών.

  Η επεξεργασία των δεδομένων μέσω των τεχνικώς απαραίτητων cookie βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) στ) του ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να εξασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος λειτουργεί σωστά και να εγγυηθούμε την άνετη και απρόσκοπτη εμπειρία του χρήστη. Αυτού του είδους τα cookie αποθηκεύονται αποκλειστικά για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας. Διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

  Επιπλέον, θα σας ενημερώσουμε μέσω του Κέντρου προτιμήσεων απορρήτου  ότι χρησιμοποιούμε άλλες τεχνολογίες  (τεχνολογίες απόδοσης, λειτουργικότητας ή ανάλυσης) με σκοπό την αποθή κευση πληροφοριών για επισκέπτες που μεταβαίνουν επανειλημμένα σε μία από τις σελίδες μας στο διαδίκτυο. Αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να είναι δυνατή η προσφορά βέλτιστης καθοδήγησης στους χρήστες και η "αναγνώρισή" σας με σκοπό την παρουσίαση (όσο το δυνατόν περισσότερο) διαφοροποιημένων σελίδων στο διαδίκτυο και νέου περιεχομένου κατά την επανειλημμένη χρήση. Αυτές οι τεχνολογίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με βάση την πρότερη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) α) του ΓΚΠΔ.

  Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου , συμπεριλαμβανομένης της επιλογής για ανάκληση συγκατάθεσης.

  Με την επιφύλαξη των πληροφοριών στο Κέντρο προτιμήσεων, και μόνο αν έχετε συναινέσει για τη χρήση των cookie και άλλων τεχνολογιών όπως περιγράφεται παραπάνω, χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις τεχνολογίες για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

 • 1. Εισαγωγή

  Είναι χαρά για εμάς στη Deutsche Post AG (εφεξής «DHL») η επίσκεψη σας στα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένα θέματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων που ισχύουν κατά την επίσκεψή σας στα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  • Τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατίθενται από τους αντίστοιχους διαχειριστές της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις ισχύουσες προϋποθέσεις χρήσης. Ο εκάστοτε διαχειριστής της πλατφόρμας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τεχνική λειτουργία αυτού του προφίλ.
  • Η DHL είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύει η DHL σε αυτήν τη σελίδα (όπως πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις κληρώσεις, τις καμπάνιες μας) και για την αλληλεπίδρασή μας με τους επισκέπτες του προφίλ μας.
  • Οι διαχειριστές της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης διαχειρίζονται ολόκληρη την υποδομή πληροφορικής των πλατφορμών. Θέτει την πολιτική απορρήτου της διαθέσιμη στους χρήστες και έχει τη δική της ξεχωριστή σχέση με τους εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας. Οι διαχειριστές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα θέματα προστασίας δεδομένων που αφορούν το προφίλ χρήστη σας, στο οποίο εμείς δεν έχουμε πρόσβαση.
  • Δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία δεδομένων από τους διαχειριστές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης που τα συλλέγουν. Επίσης, δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με την έκταση, τους σκοπούς ή το χρονικό διάστημα που οι διαχειριστές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα και πιθανώς αναλύουν, συνδέουν ή μεταβιβάζουν σε τρίτους.
  • Σημειώνεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να υποβληθούν σε επεξεργασία από οντότητες και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα κινδύνους για την προστασία των δεδομένων για τους χρήστες, επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων και η δυνατότητα διεκδίκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων είναι περιορισμένη.
  • Ανατρέξτε στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου και στις πολιτικές cookies για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητές τους επεξεργασίας δεδομένων και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας έναντι των διαχειριστών των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

   Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

   Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

   Twitter: https://twitter.com/de/privacy

   LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

   YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

   TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en

  • Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με την DHL – με άλλα λόγια, χωρίς την εμπλοκή των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης – χρησιμοποιήστε την υπηρεσία επικοινωνίας στον ιστότοπο.

  2. Επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

  Η DHL είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τις πληροφορίες που δημοσιεύει και επίσης για την επεξεργασία δεδομένων που εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης της για τα ακόλουθα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

  Στον βαθμό που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ως μέρος των στατιστικών σελίδας, οι ακόλουθοι διαχειριστές πλατφόρμας είναι από κοινού υπεύθυνοι, μαζί με εμάς, για την επεξεργασία δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων από κοινού βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

  3. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

  3.1. Επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

  Χρησιμοποιούμε τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σας ενημερώσουμε, για παράδειγμα, για την εταιρεία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις καμπάνιες και τις κληρώσεις μας και για να αλληλεπιδράσουμε μαζί σας σχετικά με διάφορα θέματα και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Η επεξεργασία δεδομένων που εκτελείται σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιείται για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στις εργασίες δημοσίων σχέσεων και στην επικοινωνία.

  Ο διαχειριστής της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύει τις πληροφορίες που παρέχετε στο προφίλ μας, όπως σχόλια, like, εικόνες και βίντεο, και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Διατηρούμε μόνο το δικαίωμα να διαγράψουμε παράνομο περιεχόμενο, εάν απαιτείται. Το παραπάνω ισχύει, για παράδειγμα, για αναρτήσεις που συνιστούν παραβάσεις του νόμου ή είναι παράνομες, σχόλια μίσους, σχόλια με σεξουαλικά υπονοούμενα (εμφανές σεξουαλικό περιεχόμενο) ή συνημμένα (όπως εικόνες ή βίντεο), τα οποία υπό συνθήκες παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα απορρήτου, το ποινικό δίκαιο ή τους κανόνες δεοντολογίας της Deutsche Post AG.

  Δεδομένα συλλέγονται επίσης για σκοπούς διεξαγωγής και επεξεργασίας κληρώσεων. Πληροφορίες, όπως ποια δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία και ο σκοπός της επεξεργασίας, μπορείτε να βρείτε στις σημειώσεις απορρήτου και στους όρους και τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου διαγωνισμού.

  Εάν επιθυμείτε να ανταλλάξετε προσωπικά δεδομένα με εμάς, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

  3.2. Επεξεργασία δεδομένων των στατιστικών σελίδας για στατιστικούς σκοπούς

  Οι διαχειριστές πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης του Facebook, Instagram και LinkedIn μάς παρέχουν στατιστικά για τις σελίδες, για τις οποίες είμαστε από κοινού υπεύθυνοι μαζί με τους διαχειριστές της πλατφόρμας. Τα στατιστικά σελίδας είναι ανώνυμα στατιστικά στοιχεία που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα ορισμένων γεγονότων και παρακολουθούνται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών όταν ένας χρήστης όπως εσείς αλληλεπιδρά με το προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά σελίδας, τα οποία δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, για να δούμε ποιο περιεχόμενο είναι ιδιαίτερα προσβάσιμο από ποια ομάδα ατόμων. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιστοποιούμε τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιπροσωπεύει ένα έννομο ενδιαφέρον για εμάς που αφορά την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που σχετίζεται με στατιστικά σελίδων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το εάν είστε συνδεδεμένοι ή εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και, από αυτή την άποψη, σας παραπέμπουμε στην ικανότητά σας ως χρήστης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας σχετικά με τη σχετική επεξεργασία δεδομένων μέσω του αντίστοιχου ειδικού πλαισίου για τα cookies στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (χορήγηση ή μη χορήγηση της συγκατάθεσής σας). 

  3.3. Παρακολούθηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

  Χρησιμοποιούμε την παρακολούθηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αποκτήσουμε μια εικόνα του τρόπου προβολής της επιχείρησής μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και, με βάση αυτό, εντοπίζουμε δυνατότητες βελτίωσης. Συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση αναρτήσεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με βάση τους συνδέσμους καναλιών που χρησιμοποιούνται και τους σχετικούς συνδέσμους hashtag. Μόνο αναρτήσεις που επιτρέπετε να έχουν πλήρη πρόσβαση του κοινού θα χρησιμοποιηθούν για το παραπάνω. Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ως μέρος της παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να εντοπίζουμε σε ελεύθερα προσβάσιμες δηλώσεις πιθανά ελλείμματα στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες μας και να ανταποκρινόμαστε ανάλογα. 

  4. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως ορίζονται στην παρούσα Ειδοποίηση απορρήτου χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίαςμας.

  Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων έναντι των διαχειριστών των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιήστε τις επιλογές επικοινωνίας που παρέχονται από τους διαχειριστές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που λάβουμε ένα ερώτημα που εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, θα το προωθήσουμε σε αυτές για περαιτέρω επεξεργασία.

  5. Περίοδοι αποθήκευσης

  Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα δεδομένα σας αποθηκεύονται θα εξαρτάται από το συγκεκριμένο πλαίσιο επεξεργασίας και θα βασίζεται σε παραμέτρους που επιβάλλονται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Όλες οι δημόσιες αναρτήσεις που κάνετε στα προφίλ μας θα παραμένουν στο προφίλ μας για απεριόριστο χρόνο, εκτός εάν τις διαγράψουμε λόγω ενημέρωσης της αρχικής ανάρτησης, λόγω παραβίασης του νόμου ή παράβασης των οδηγιών μας. Μπορείτε φυσικά να διαγράψετε τις αναρτήσεις, τα σχόλια και τα like σας οποιαδήποτε στιγμή μόνοι σας ή να ασκήσετε το δικαίωμά σας να μας ζητήσετε εμείς να τα διαγράψουμε.

  Σε περίπτωση διαγραφής των δεδομένων σας από τους διαχειριστές των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτό και επομένως ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου διαχειριστή πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

 • Σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο ενσωματώνοντας τους Χάρτες Google ως μέρος του DHL Finder. Με το DHL Finder, μπορείτε να αναζητήσετε παραρτήματα, Packstation και Parcelshop, που εμφανίζονται στους Χάρτες Google. Η χρήση των Χαρτών Google ενδέχεται να υποδεικνύει μεταφορά προσωπικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει κίνδυνος τα δεδομένα σας να υπόκεινται σε πρόσβαση από τις αρχές των ΗΠΑ για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, ενώ επίσης υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν αποτελεσματικά νόμιμα μέτρα αποκατάστασης διαθέσιμα. Αυτή η μεταφορά δεδομένων δεν θα συμβεί χωρίς να το γνωρίζετε ήδη ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη σας. Θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του GDPR σε συνδυασμό με το Άρθρο 49 (1) (α) του GDPR, πριν από την ενεργοποίηση των Χαρτών Google και τη μεταφορά των δεδομένων στις ΗΠΑ. Δεν εμπλεκόμαστε καθόλου στη μετέπειτα επεξεργασία των δεδομένων από την Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ). Ισχύει η Πολιτική απορρήτου της Google. Η συγκατάθεσή σας θα ζητείται κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Φυσικά, μπορείτε να αποκτήσετε πληροφορίες για τις τοποθεσίες της DHL χωρίς να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες Google. 

Εκτέλεση Σύμβασης

Για συμβατικούς και προσυμβατικούς λόγους, χρειαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις και συμφωνίες που συνάπτονται μαζί σας.

Στον ιστότοπο dhl.com, προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Λάβετε προσφορά
 2. DHL για Επιχειρήσεις
 3. Παρακολούθηση & εντοπισμός
 4. Αποστολή τώρα
 5. Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Για να σας απαντήσουμε μέσω email ή τηλεφώνου ώστε να σας κάνουμε μια προσφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις υπηρεσίες μας Λάβετε προσφορά . Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας και προκειμένου να σας φέρουμε σε επαφή με τη σωστή ομάδα ειδικών ή το σωστό εργαλείο στην DHL, θα σας ρωτήσουμε αν θέλετε να στείλετε δέματα ή έγγραφα, φορτίο/μεταφορά ή διεθνή εταιρική αλληλογραφία και αν είστε επιχειρηματικός συνεργάτης ή ιδιώτης. 

  Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το αίτημά σας θα σταλεί στις επιχειρησιακές μας μονάδες  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] και θα λάβετε αμέσως μια κάρτα προϊόντος με την τιμή και περαιτέρω λεπτομέρειες από την επιχειρησιακή μονάδα της οποίας η προσφορά εξυπηρετεί καλύτερα το αίτημά σας. Μπορεί να σας ζητήσουμε επίσης τις παρακάτω λεπτομέρειες: χώρα προέλευσης και προορισμού, συμπεριλαμβανομένων της πόλης και του ταχυδρομικού κώδικα (χρειαζόμαστε μια κατά προσέγγιση προέλευση και προορισμό προκειμένου να σας δώσουμε μια προσφορά με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια), καθώς και το βάρος και τις διαστάσεις της αποστολής. Ανάλογα με το αίτημά σας, ενδέχεται επίσης να σας ρωτήσουμε την ποσότητα, αν υπάρχουν έγγραφα ή επικίνδυνα αγαθά, ή αν η αποστολή είναι παλετοποιημένη ή στοιβάξιμη. Αυτές οι πληροφορίες προωθούνται επίσης στις επιχειρησιακές μας μονάδες  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  και θα λάβετε αμέσως μια κάρτα προϊόντος με την τιμή και περαιτέρω λεπτομέρειες από την αποστολή και τα προαιρετικά πρόσθετα.

  Αν κάνετε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια στον Προγραμματισμό», θα προωθηθείτε στο  σύστημα εργαλείων προγραμματισμού [MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel] της αντίστοιχης επιχειρησιακής μονάδας. Συνεπώς, στον ιστότοπο dhl.com δεν συλλέγουμε κατά βάση ούτε επεξεργαζόμαστε με άλλο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα για την υπηρεσία μας «Λάβετε προσφορά». Ωστόσο, αν τα δεδομένα θεωρούνται παρολαυτά προσωπικά, όπως η πόλη και ο ταχυδρομικός κώδικας, η νομική βάση για αυτό είναι η σύμβαση σε εξέλιξη (Άρθρο 6 (1) β) του ΓΚΠΔ) και το νόμιμο συμφέρον να μπορούμε να υποβάλουμε την προσφορά μας με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια (Άρθρο 6 (1) στ) ΓΚΠΔ).

  Υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται καταστατική ή συμβατική περίοδος διατήρησης, το αίτημά σας θα αποθηκευτεί για μέγιστη διάρκεια 30 ημερών με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα που έκανε τελικά την προσφορά ως απόδειξη της σωστής επεξεργασίας και για τον σκοπό της περαιτέρω βελτιστοποίησης των υπηρεσιών. Στον ιστότοπο dhl.com, τα αντίστοιχα δεδομένα αποθηκεύονται για έως και 30 ημέρες, αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ασφαλούς αποστολής και αν δεν έχετε διαγράψει εσείς τα δεδομένα πιο πριν.

 • Αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DHL για Επιχειρήσεις , θα σας ζητήσουμε τον προορισμό, τον όγκο και τη συχνότητα της αποστολής. Με βάση αυτές τις πληροφορίες και τις ανάγκες της αποστολής σας, το αίτημά σας θα σταλεί στις επιχειρησιακές μας μονάδες [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  και θα ανατεθεί στις μονάδες των οποίων οι υπηρεσίες εξυπηρετούν καλύτερα τις απαιτήσεις σας. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν, θα σας ζητήσουμε επίσης τα εξής στοιχεία: όνομα εταιρείας, όνομα, διεύθυνση επιχείρησης, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου. Αυτά τα δεδομένα θα προωθηθούν επίσης στις αντίστοιχες επιχειρησιακές μονάδες και είναι απαραίτητα για να προβούμε σε ενέργειες κατόπιν δικού σας αιτήματος πριν από τη σύναψη σύμβασης ή/και για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Επομένως, η νομική βάση είναι το Άρθρο 6 (1) β) του ΓΚΠΔ.

  Υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται καταστατική ή συμβατική περίοδος διατήρησης, το αίτημά σας θα αποθηκευτεί για μέγιστη διάρκεια 30 ημερών με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα που έκανε τελικά την προσφορά ως απόδειξη της σωστής επεξεργασίας και για τον σκοπό της περαιτέρω βελτιστοποίησης των υπηρεσιών.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Παρακολούθηση και εντοπισμός για να παρακολουθείτε αποστολές που προορίζονται για εσάς ή έχουν σταλεί από εσάς, καθώς και για να βλέπετε τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης. Επομένως, οι πληροφορίες παρακολούθησης στέλνονται στην αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain]για την εύρεση της κατάστασης αποστολής. Επίσης, θα λάβετε όλες τις απαραίτητες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αποστολή σας από την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα. Επιπλέον, ο αποστολέας ή ο παραλήπτης μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω αποστολή μέσω email ή SMS. Για αυτόν τον σκοπό, η διεύθυνση email ή ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη της ειδοποίησης μπορεί να αποθηκευτεί και η ειδοποίηση να ενεργοποιηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, το άτομο που εισάγει τα δεδομένα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο παραλήπτης της ειδοποίησης συμφωνεί με την επεξεργασία της διεύθυνσης email, του αριθμού κινητού τηλεφώνου και της ειδοποίησης.

  Τα παρακάτω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μέρος της παρακολούθησης αποστολής: αριθμός αποστολής, όνομα και διεύθυνση αποστολέα, όνομα και διεύθυνση παραλήπτη, διεύθυνση email αποστολέα/παραλήπτη (εφόσον ισχύει), όνομα και διεύθυνση εναλλακτικού παραλήπτη (εφόσον ισχύει), δεδομένα πελάτη του αποστολέα, όνομα προϊόντος ή υπηρεσίας, ιστορικό αποστολών, υπογραφή του παραλήπτη, επιβεβαίωση ελέγχου ελάχιστης ηλικίας (άνω των 16/άνω των 18).

  Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό της εκπλήρωσης της σύμβασης με βάση το Άρθρο 6(1) (β) του ΓΚΠΔ.

  Για μεγαλύτερη ευκολία του χρήστη, κατά τη χρήση της παρακολούθησης αποστολής, η DHL δημιουργεί αυτόματα μια καταχώριση του τελευταίου αριθμού αποστολής που αναζητήθηκε μέσω της αναζήτησης αποστολής: Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε ξανά τον αριθμό αποστολής όταν ελέγξετε την κατάσταση αποστολής. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να ονομάσετε μεμονωμένες αποστολές σύμφωνα με την προτίμησή σας (Τίτλος αποστολής"). Για αυτόν τον σκοπό, η εφαρμογή αποθηκεύει μια λίστα με τις τελευταίες αναζητήσεις αποστολών σε ένα cookie. 

 • Η υπηρεσία μας Αποστολή τώρα σας οδηγεί σε διάφορες πύλες πελατών των επιχειρησιακών μας μονάδων [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] (π.χ. MyDHL+, Διαδικτυακή πλατφόρμα DHL eCommerce, my DHLi ή DHL Interactive). Μπορείτε, επίσης, να συνεχίσετε ως επισκέπτης και θα προωθηθείτε στην επιχειρησιακή μας μονάδα που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της αποστολής σας. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτό το στάδιο. Το ίδιο ισχύει αν θέλετε να προγραμματίσετε μια εκ νέου παράδοση. Μετά από μερικές ερωτήσεις για την αποστολή σας, θα οδηγηθείτε σε διάφορες πύλες πελατών όπου μπορείτε να κανονίσετε την εκ νέου παράδοση λεπτομερώς.

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για ερωτήσεις μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών. Ανάλογα με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα, είτε θα προωθηθείτε απευθείας στον ιστότοπο της αντίστοιχης επιχειρησιακής μονάδας είτε θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια φόρμα επικοινωνίας από πριν, που ζητά τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων και έπειτα προωθείται στην αντίστοιχη αρμόδια επιχειρησιακή μονάδα: αριθμός αναφοράς πελάτη, όνομα, εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/περιοχή και τομέας εργασίας. Η νομική βάση είναι το Άρθρο 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ, καθώς αυτή η επεξεργασία διεξάγεται για την προετοιμασία ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης. Επίσης, παρέχετε τα δεδομένα εθελοντικά για τον σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και επομένως η συγκατάθεσή σας είναι άλλη μια νομική βάση, σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ.

  Επιπλέον, έχετε την επιλογή να συναινέσετε για τη λήψη διαφημιστικών email σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Για αυτόν τον σκοπό, προωθούμε επίσης τα δεδομένα επικοινωνίας σας στις επιχειρησιακές μας μονάδες [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] . Η νομική βάση για αυτό είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα στη σχετική επιχειρησιακή πύλη πελατών ή/και στην αντίστοιχη τοπική ειδοποίηση απορρήτου.


Επεξεργασία για διαφημιστικούς σκοπούς

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, σας προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία πληροφοριών σχετικά με την DHL, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τα εξής:

 1. Εκδηλώσεις & διαδικτυακά σεμινάρια
 2. Delivered.
 3. Spotlight
 4. Ενημερωτικά δελτία
 • Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε μία από τις Εκδηλώσεις μας ή/και τα Διαδικτυακά σεμινάρια, θα ανακατευθυνθείτε στην κατάλληλη σελίδα εγγραφής. Σε αυτήν τη σελίδα, συλλέγουμε κατά βάση τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: όνομα, διεύθυνση email και την κύρια επαφή σας στην DHL. Ανάλογα με τον αντίστοιχο τομέα, μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε την επωνυμία της εταιρείας σας, την αρχαιότητά σας και αν είχατε ξανά επιχειρηματική δραστηριότητα με την DHL στο παρελθόν. Η νομική βάση είναι το Άρθρο 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ, καθώς αυτή η επεξεργασία διεξάγεται για την εκπλήρωση της σύμβασης (παρακολούθηση της εκδήλωσης).

 • Έχετε την επιλογή να συναινέσετε για τη λήψη διαφημιστικών email σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Για αυτόν τον σκοπό, προωθούμε επίσης τα δεδομένα επικοινωνίας σας στις επιχειρησιακές μας μονάδες [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain]. Η νομική βάση για αυτό είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος της αλληλογραφίας Spotlight. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση επικοινωνίας που παρέχεται.

 • Αν κάνετε εγγραφή στο DHL Spotlight για να μαθαίνετε πριν από όλους για νέα άρθρα, συλλέγουμε μόνο τη διεύθυνση email σας, η οποία δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η νομική βάση για αυτό είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος της αλληλογραφίας Spotlight. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση επικοινωνίας που παρέχεται. Αν καταργήσετε την εγγραφή σας από το Spotlight ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, τα αντίστοιχα δεδομένα θα αφαιρεθούν ή θα αποκλειστούν από τη λίστα αλληλογραφίας και δεν θα υποβληθούν πλέον σε επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς.

  Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, αν είστε ήδη πελάτης της DHL, τα ταχυδρομικά σας δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση) θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας παρέχουμε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές, τα νέα μας, προϊόντα και υπηρεσίες. Εκτός από την υπάρχουσα συγκατάθεση, η οποία βασίζεται στο Άρθρο 6 (1) α) του ΓΚΠΔ, θα επεξεργαστούμε αποκλειστικά τη διεύθυνση email σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της DHL ή παρόμοια. Η νομική βάση για την προαναφερθείσα επεξεργασία προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τα δικά μας και παρόμοια προϊόντα είναι το Άρθρο 6 (1) στ) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων πελατών για δικούς τους σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ θεωρείται ότι πραγματοποιείται για νόμιμο συμφέρον. Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ένσταση οποιαδήποτε στιγμή για την εν λόγω επεξεργασία. Για να ασκήσετε το δικαίωμα σας, απλώς επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα "Ποιος είναι Υπεύθυνος".

 • Αν εγγραφείτε σε κάποιο από τα ενημερωτικά μας δελτία, έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας για αυτόν τον σκοπό. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) (α) ΓΚΠΔ. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση επικοινωνίας που παρέχεται. Αν καταργήσετε την εγγραφή σας από τις επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, τα αντίστοιχα δεδομένα θα αφαιρεθούν ή θα αποκλειστούν από τη λίστα αλληλογραφίας και δεν θα υποβληθούν πλέον σε επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς.
  Η συμπερίληψη της διεύθυνσης email σας σε έναν κατάλογο αποκλεισμού πραγματοποιείται προκειμένου να διασφαλιστούν τα νόμιμα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ. Το νόμιμο συμφέρον μας έγκειται στο να μην σας αποστέλλουμε στο μέλλον πληροφορίες μέσω email.

Διατήρηση δεδομένων και τρίτα μέρη

 • Οι ευκαιρίες απασχόλησης στον Όμιλο DHL παρουσιάζουν την ίδια ποικιλομορφία με τις ομάδες μας σε όλο τον κόσμο. Με περίπου 600.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 220 χώρες, συνδέουμε ανθρώπους, βελτιώνοντας τη ζωή τους. Αν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για μία από τις ανοικτές θέσεις εργασίας μας, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ , καθώς επίσης και πληροφορίες περί προστασίας δεδομένων εδώ.

 • Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών μας, την εκτέλεση των συμβάσεών μας και τη συμμόρφωσή μας με τυχόν έννομη υποχρέωση. Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.

  Προσπαθούμε συνεχώς να ελαχιστοποιούμε την περίοδο διατήρησης των δεδομένων όπου ο σκοπός, η νομοθεσία ή οι συμβάσεις μάς το επιτρέπουν. Τα δεδομένα που συλλέγουμε με βάση τη συγκατάθεσή σας θα διατηρούνται μέχρι την απόσυρση αυτής.

 • Η DHL δεν μοιράζεται, δεν πωλεί, μεταφέρει ή διαχέει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους και δεν θα το πράξει στο μέλλον, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο, εκτός εάν απαιτείται για τους σκοπούς της σύμβασης ή εκτός εάν έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση για αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να μεταβιβάσετε τα στοιχεία της διεύθυνσης και της παραγγελίας σας στους εργολάβους μας, όταν παραγγέλνετε προϊόντα. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα στη σχετική  πύλη πελατών.

  Ωστόσο, στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα Ειδοποίηση απορρήτου και στην αντίστοιχη δεδομένη νομική βάση, η DHL θα μεταφέρει τα δεδομένα σας στις παρακάτω κατηγορίες παραληπτών:

  • Εταιρείες της DHL Group: η μεταφορά απαιτείται εντός της DHL Group, των νόμιμων οντοτήτων της και των κοινόχρηστων κέντρων εξυπηρέτησης για την παροχή και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (π.χ. υπηρεσίες «Λάβετε προσφορά» ή «Συχνή αποστολή»). Μεταφορές μπορούν επίσης να προκύψουν για τη διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης, την αναγνώρισή σας, την απάντηση σε αιτήματά σας και τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα απορρήτου σας.
  • Επιχειρηματικοί συνεργάτες τρίτου μέρους: Η μεταφορά σε επιχειρηματικούς συνεργάτες τρίτου μέρους περιορίζεται σε όσα απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία ή/και για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας.
  • Υπεύθυνοι επεξεργασίας τρίτου μέρους: άτομα που επεξεργάζονται δεδομένα και έχουν συμβατική υποχρέωση να διατηρούν αυστηρό απόρρητο σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Η DHL διατηρεί την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες ακολουθούν τις οδηγίες της DHL. Αυτό διασφαλίζεται από τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέσω ελέγχων.
  • Δημόσιες αρχές: η μεταφορά απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης κατά την επεξεργασία μιας αποστολής).

  Τα δεδομένα σας μεταφέρονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε άλλες εταιρείες της DHL Group, επιχειρηματικούς συνεργάτες τρίτου μέρους ή δημόσιες αρχές μόνο όταν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα βεβαιωνόμαστε ότι λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της μεταφοράς των δεδομένων σας (π.χ.  δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες).


Ποια είναι τα δικαιώματα των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται

Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε, να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές επιτρέπονται από τον νόμο και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους του συμβολαίου.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. 

 • Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων εδώ:

 • Το δικαίωμα ένστασης ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που βασίζεται στο Άρθρο 6 (1) στ) του ΓΚΠΔ.


Σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων

Η DHL λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων σας. Εφαρμόζουμε διάφορες στρατηγικές, ελέγχους, πολιτικές και μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας. Ελέγχουμε προσεκτικά τα μέτρα ασφάλειας. Χρησιμοποιούμε μέτρα όπως τείχη προστασίας, συστήματα εισβολής δικτύου και παρακολούθηση εφαρμογών. Όταν κρίνεται σκόπιμο, διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο από το κοινό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα κρυπτογραφούνται από την τεχνολογία Secure Socket Layer (SSL) κατά τη διάρκεια της μετάδοσής τους. Αυτό σημαίνει ότι μια εγκεκριμένη διαδικασία κρυπτογράφησης χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και των διακομιστών DHL, αν το πρόγραμμα περιήγησης σας υποστηρίζει SSL. Διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι φυσικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας και στα πιστοποιημένα κέντρα δεδομένων.

Ως μέρος της στρατηγικής ασφάλειας που τηρούμε, έχουμε δημιουργήσει προγράμματα ελέγχου για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα και οι υπηρεσίες μας συμμορφώνονται με την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών της DHL και κατ’ επέκταση με το πρότυπο ISO 27001.

Επίσης, λαμβάνουμε μια σειρά συνεχών μέτρων για τη μείωση του κινδύνου, όπως (μεταξύ άλλων) η τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων μας και η οργάνωση ασκήσεων προσομοίωσης από το Cyber Defense Center.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την DHL μέσω email ή φόρμας επικοινωνίας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποστέλλονται δεν είναι εγγυημένη. Τα περιεχόμενα των μηνυμάτων (email) μπορούν να διαβαστούν από τρίτα μέρη. Συνεπώς, σας συνιστούμε να μας στέλνετε εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο ταχυδρομικώς.

 • Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα στη σχετική  πύλη πελατών.

 • Η "Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της DHL Group" ορίζει τα πρότυπα ολόκληρου του Ομίλου για την επεξεργασία των δεδομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στις λεγόμενες μεταφορές σε τρίτες χώρες, δηλαδή στις μεταφορές προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ, οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την "Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της DHL Group", κάντε λήψη του παρακάτω εγγράφου:

  Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της DHL Group

Ειδοποίηση απορρήτου ή Όροι και προϋποθέσεις επιχειρησιακών μονάδων


Αλλαγές στην Ειδοποίηση απορρήτου

Η DHL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την Ειδοποίηση Απορρήτου της οποιαδήποτε στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλώ να ελέγχετε συχνά για τυχόν αλλαγές. Χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους της DHL συμφωνείτε με την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου.

Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις:

03/06/2023