ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΜΑΤΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τι περιλαμβάνεται: Περιλαμβάνεται Δεν περιλαμβάνεται
Επίπεδο Υπηρεσιών
Μέγιστο Βάρος
Αποστολές για Εταιρικούς Πελάτες
Αποστολές για Ιδιώτες
Διεθνείς
Εσωτερικού
Μεμονωμένη Αποστολή
Τακτικές Αποστολές
Express
Επίπεδο Υπηρεσιών

Επόμενη δυνατή εργάσιμη ημέρα

Μέγιστο Βάρος

70 kg 

Αποστολές για Εταιρικούς Πελάτες
Αποστολές για Ιδιώτες
Διεθνείς
Εσωτερικού
Μεμονωμένη Αποστολή Περιλαμβάνεται
Τακτικές Αποστολές Περιλαμβάνεται
Arrow Down
Διεθνής αλληλογραφία
Επίπεδο Υπηρεσιών

Μέσα σε 2–5 εργάσιμες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη
5–12 εργάσιμες ημέρες στον υπόλοιπο κόσμο

Μέγιστο Βάρος

2 kg

Αποστολές για Εταιρικούς Πελάτες
Αποστολές για Ιδιώτες
Διεθνείς
Εσωτερικού
Μεμονωμένη Αποστολή Δεν περιλαμβάνεται
Τακτικές Αποστολές Περιλαμβάνεται
Arrow Down
Προβολή προϊόντων

Διεθνής αλληλογραφία

Διεθνής αλληλογραφία