Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

 

 

Rozsah tohoto Oznámení o ochraně soukromí

Společnost Deutche Post AG a její dceřiné společnosti vystupující pod značkou DHL (dále jen „DHL“) jsou potěšeny, že jste navštívili naši webovou stránku a máte zájem o naši společnost, produkty a služby. Je pro nás velice důležité chránit vaše osobní údaje během celého obchodního procesu. 

Na následujících řádcích vysvětlujeme, jaké údaje získá společnost DHL při vaší návštěvě našeho webu a jak jsou tyto údaje používány.

Oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na všechny uživatele našich služeb, webových stránek, aplikací, funkcí a dalších služeb z celého světa, pokud není platné jiné dílčí Oznámení o ochraně soukromí. Toto Oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na následující kategorie:

 • Odesílatelé: odesílatelé, včetně jejich zaměstnanců, nebo osoby, které odesílají zásilku
 • Příjemci zásilky: libovolná osoba, která přijme zásilku
 • Osoby, které mají zájem o naši společnost a naše služby
 • Obchodní partneři: obchodní partneři, včetně jejich zaměstnanců
 • Žadatelé o zaměstnání: osoby, které se u nás ucházejí o pracovní pozici

 

Na všechny výše uvedené subjekty zde odkazujeme jako „vy“, „váš“, „vámi“, „vás“ a „vám“.

 

Co jsou osobní údaje?

„Osobní údaje“ představují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjektu údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden či více faktorů s ohledem na fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. To zahrnuje informace, jako je vaše skutečné jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Informace, které nelze přímo propojit s vaší skutečnou identitou, jako například oblíbené weby nebo počet uživatelů aplikace, nejsou považovány za osobní údaje.

 • Oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na zpracování dat, které provádí:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Str. 20%
  53113 Bonn
  Německo


  Pověřenec pro ochranu osobních údajů výše uvedených správců údajů a jeho kontaktní údaje:

  Deutsche Post AG
  Globální ochrana osobních údajů
  53250 Bonn

  Máte-li dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se prosím na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Pokud máte další dotazy ohledně ochrany osobních údajů ve spojitosti s našimi webovými stránkami nebo službami, které zde nabízíme, obraťte se na tým ochrany osobních údajů.

  Toto Oznámení o ochraně soukromí se týká všech společností skupiny DHL v České republice.

  Pokud máte otázky týkající se zpracování osobních údajů, prosím kontaktujte náš DP tým na e-mailové adrese: czexp.privacy@dhl.com.


Typy údajů, které zpracováváme

Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, jsou-li potřeba pro konkrétní a povolené účely. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Údaje, pomocí nichž vás budeme moci kontaktovat, např.: když použijete některou z našich služeb 

Například: vaše jméno, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa

ÚDAJE O PROFILU

Údaje o profilu DHL, např. k nastavení preferencí doručení.

Například: preference doručení, objednávky

ÚDAJE O ZÁSILCE

Informace, které umožňují vyzvednutí a doručení vaší zásilky, např. stav vaší zásilky.

Například: vaše adresa, dokumenty k zásilce, číslo zásilky

ÚDAJE Z PRŮZKUMU

Informace, které poskytnete některému z našich zaměstnanců nebo vyplněním online průzkumu, např. když zavoláte na náš zákaznický servis.

Například: vaše jméno, e-mail, telefonní číslo


Jaké jsou účely a jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

 • DHL se zavázala, že bude ochraňovat soukromí uživatelů svých internetových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, získáme od vás následující údaje: IP adresa, hostitelské jméno přistupujícího počítače, webová stránka, ze které jste na tuto webovou stránku přišli, seznam stránek, které jste navštívili v rámci celkové přítomnosti na Internetu, datum a doba trvání vaší návštěvy, oznámení o tom, zda byla návštěva úspěšná, objem přenášených dat, informace o identifikačních údajích typu prohlížeče a operačního systému, který používáte.  Dočasné ukládání těchto údajů během vaší návštěvy webové stránky je nutné k tomu, abyste webovou stránku mohli používat. Další ukládání přihlašovacích souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti webové stránky a bezpečnosti našich IT systémů. Právním základem pro zpracování výše uvedených kategorií údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Kvůli uvedeným účelům, zejména za účelem zajištění bezpečnosti a bezproblémového připojení, máme oprávněný zájem na zpracování těchto údajů.

  Další osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, s výjimkou případů, kdy tyto údaje sami dobrovolně poskytnete, např. při vyplnění kontaktního on-line formuláře, v rámci registrace, při účasti v průzkumu nebo soutěži, nebo při žádosti o informace.

  Až tyto údaje nebudou potřeba pro splnění účelu, za kterým byly shromážděny, budou smazány. V souvislosti s chodem webové stránky jsou podmínky splněny při ukončení relace. Soubory protokolů (protokoly o přístupu) jsou uchovávány pro správce, kteří k nim mají přímý a výhradní přístup po dobu 24 hodin. Poté budou k dispozici pouze nepřímo při obnovení ze zálohovacích pásek a po 30 dnech budou trvale smazány.

  Pokud jste povolili geolokační funkce ve vašem prohlížeči, resp. ve vašem operačním systému, použijeme tyto údaje k nabídce služeb vázaných na konkrétní polohu (např. umístění nejbližší pobočky nebo nejbližšího odběrného místa apod.). Právním základem pro zjištění vaší polohy je váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete povolením příslušných funkcí. Tyto údaje nebudeme používat pro žádný jiný účel. Chcete-li tyto údaje smazat, můžete tak učinit vypnutím této funkce v prohlížeči.

 • Tato webová stránka používá soubory cookie a obdobné technologie (dále jen „technologie“), které nám umožňují například určit, jak často lidé navštěvují naše internetové stránky, kolik takových návštěvníků je, nebo nakonfigurovat naše nabídky, aby umožnily maximální pohodlí a efektivitu a podporovaly naše marketingové snahy.

  Jakmile navštívíte naši webovou stránku,  Centrum předvoleb ochrany soukromí  vás informuje o nastavení souborů cookie nezbytných pro technické účely a také o tom, že je k použití některých technologií, analytických souborů cookie nebo podobných technologií, potřeba váš souhlas.

  Zpracovávání údajů pomocí souborů cookie nezbytných pro technické účely je založeno na oprávněném zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, abyste mohli používat naše webové stránky tím nejlepším způsobem, aby webové stránky fungovaly správně a aby bylo zajištěno pohodlné a nenarušované uživatelské rozhraní. Tyto druhy souborů cookie jsou uchovávány pouze po dobu vaší návštěvy našich webových stránek. Po zavření prohlížeče budou automaticky smazány.

   Centrum předvoleb ochrany soukromí  vás navíc informuje o tom, že používáme další technologie  (výkonnostní, funkční nebo analytické technologie) k uchovávání informací o návštěvnících, kteří se opakovaně vrací na naše internetové stránky. Účelem používání těchto technologií je poskytnout vám optimální uživatelskou navigaci, jakož i rozpoznat vás a představit vám maximálně diverzifikované internetové stránky a nový obsah při další návštěvě. Tyto technologie se budou zpracovávat pouze na základě vámi dříve poskytnutého souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

  Další informace najdete v  Centru předvoleb ochrany soukromí  včetně možnosti zrušit poskytnutý souhlas.

  Bez ohledu na informace v Centru předvoleb, a pouze pokud jste poskytli souhlas s používáním souborů cookie a dalších technologií popsaných výše, používáme je také pro účely popsané níže.

 • 1. Úvod

  Nás v Deutsche Post AG (dále uváděná jako „DHL“) těší, že jste navštívili naše sociální média, a máte zájem o naši společnost a naše produkty a služby. Níže bychom Vás rádi informovali o různých otázkách spojených s ochranou osobních údajů, které platí, pokud naše sociální média navštívíte.

  • Naše sociální média jsou zajišťována příslušnými provozovateli platforem sociálních médií v souladu s platnými podmínkami použití. Za technický provoz tohoto profilu je výhradně odpovědný provozovatel dané platformy.
  • DHL je odpovědná výhradně za obsah, který DHL na této stránce zveřejňuje (jako jsou informace o naší společnosti, produktech, službách, loteriích, kampaních) a za naši interakci s návštěvníky našeho profilu.
  • Provozovatelé platforem sociálních médií provozují celou IT infrastrukturu platforem. Dávají uživatelům k dispozici své zásady ochrany soukromí a mají vlastní samostatný vztah s registrovanými uživateli platformy. Provozovatelé platforem sociálních médií jsou výhradně odpovědní za všechny otázky ochrany osobních údajů spojené s Vaším uživatelským profilem, ke kterému my nemáme přístup.
  • Nemáme žádný vliv na zpracovávání údajů ze strany provozovatelů platforem sociálních médií, kteří je shromažďují. Dále nemáme žádné informace týkající se rozsahu, účelu nebo doby trvání, po kterou provozovatelé platforem sociálních médií osobní údaje ukládají a případně analyzují, propojují je nebo přenášejí třetím stranám.
  • Upozorňujeme, že za jistých okolností mohou být Vaše osobní údaje také zpracovávány mimo Evropskou unii/Evropský hospodářský prostor. To by mohlo vést k ohrožení ochrany osobních údajů, jelikož nelze v takovém případě zajistit náležitou úroveň ochrany osobních údajů a možnost uplatnit práva subjektu údajů je omezena.
  • Odkazujeme na příslušné zásady ochrany údajů a zásady používání cookies platforem sociálních médií, abyste zjistili více o jejich postupech zpracovávání údajů a o tom, jak můžete vůči provozovatelům platforem sociálních médií uplatnit svá práva.

   Facebook

   Instagram

   X

   LinkedIn

   YouTube

   TikTok
  • Pokud byste chtěli kontaktovat DHL přímo - jinými slovy bez zapojení platforem sociálních médií - obraťte se na kontaktní službu na našich webových stránkách.

  2. Kontaktování správce údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

  DHL je správcem údajů pro informace, které zveřejňuje, a pro zpracovávání údajů, které spadá do její oblasti odpovědnosti pro následující sociální média:

  V rozsahu, který se týká zpracovávání osobních údajů v rámci prohlížení stránek, jsou společně spolu s námi odpovědní za zpracovávání údajů tito provozovatelé platforem. Společné zpracovávání údajů je založeno na dohodě mezi společnými správci podle článku 26 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

  3. Účel a právní základ pro zpracovávání

  3.1. Zpracování údajů v souvislosti s naší přítomností v sociálních médiích

  Naši přítomnost v sociálních médiích využíváme k tomu, abychom Vás informovali na příklad o naší společnosti, produktech, službách, kampaních a loteriích a mohli být s Vámi v kontaktu ohledně různých témat a mohli reagovat na Vaše dotazy. Zpracovávání údajů prováděné v této souvislosti probíhá s cílem zajistit naše oprávněné zájmy v souvislosti s článkem 6, 1), f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v práci a komunikaci v rámci vztahů s veřejností.

  Provozovatel platformy sociálních médií zveřejňuje informace, které poskytujete na našem profilu, jako jsou poznámky, lajky, obrázky a videa, a my tyto informace zpracováváme výhradně pro výše uvedené účely. Vyhrazujeme si pouze právo vymazat nelegální obsah, pokud by to bylo nutné. Vztahuje se to například na příspěvky, které představují porušení zákona nebo jsou nezákonné, jsou nenávistné, jedná se o sugestivní komentáře (výslovně sexuální obsah) nebo přílohy (např. obrázky nebo videa), které za daných okolností porušují autorská práva, právo na soukromí nebo trestní právo nebo etický kodex Deutsche Post AG.

  Data jsou také shromažďována pro účely pořádání a zpracovávání loterií. Podrobnosti o tom, jaké údaje jsou zpracovávány a jaký je účel zpracovávání, jsou uvedeny v prohlášení o ochraně soukromí a o podmínkách pro příslušnou soutěž.

  Pokud byste nám chtěli sdělit své osobní údaje, doporučujeme, abyste nás kontaktovali na zákaznickém servisu

  3.2. Zpracovávání údajů o stránkách pro statistické účely

  Provozovatelé platforem sociálních médií Facebook, Instagram a LinkedIn nám poskytují informace o stránkách, za které jsme společně s provozovateli platforem odpovědní. Informace o stránkách jsou anonymní statistické informace, které jsou generovány jako výsledek některých událostí, a jsou sledovány platformami sociálních médií prostřednictvím cookies a podobných technologií, pokud uživatel, jako Vy, s námi komunikuje na našem profilu na sociálních médiích. Informace o stránkách, které neobsahují žádné osobní údaje, můžeme používat k tomu, abychom viděli, který konkrétní obsah navštěvuje určitá skupina jednotlivců. To nám umožňuje optimalizovat naše působení v sociálních médiích. Představuje to náš oprávněný zájem na naší straně pro zpracovávání, které je prováděno. Právním základem pro zpracovávání údajů v souvislosti s informacemi o stránkách je článek 6, 1), f) GDPR. Rádi bychom zdůraznili, že naše zpracovávání údajů může probíhat také nezávisle na tom, zda jste přihlášeni nebo registrováni na platformě sociálních médií. Nedokážeme ovlivnit používání cookies a podobných technologií platforem sociálních médií a v tomto ohledu Vás odkazujeme na Vaši možnost a schopnost měnit svá nastavení týkající se zpracovávání osobních údajů prostřednictvím příslušného banneru pro cookies na platformě sociálních médií (udělení nebo zamítnutí svého souhlasu). 

  3.3. Sledování sociálních médií

  Využíváme sledování sociálních médií, abychom získali obrázek o tom, jak naše podnikání funguje, a jak jsou naše služby prohlíženy, a podle toho se můžeme případně provést zlepšení. Sem patří i analýza příspěvků na platformách sociálních médií na základě použitých odkazů kanálů a příslušných hashtagových odkazů. K tomu budou využity pouze ty příspěvky, které umožňují úplný veřejný přístup. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů v rámci monitorování sociálních médií je článek 6, 1), f) GDPR, jelikož máme oprávněný zájem zjistit ve volně dostupných prohlášeních možné vady v našich produktech nebo službách a náležitě na ně reagovat. 

  4. Práva subjektů údajů

  Svá práva můžete uplatnit tak, jak uvádí toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

  Pokud si přejete uplatnit svá práva jako subjekt údajů vůči provozovatelům platforem sociálních médií, využijte kontaktní možnosti nabízené provozovateli platforem na platformách sociálních médií. Pokud obdržíme dotaz, který spadá do oblasti odpovědnosti provozovatele sociálních médií, předáme mu jej pro další zpracování.

  5. Doba ukládání

  Doba, po kterou budou Vaše údaje uloženy, závisí na konkrétním kontextu zpracovávání, a bude vycházet z parametrů, které ukládá zákon na ochrana osobních údajů. Všechny veřejné příspěvky, které zveřejníte na našich profilech, zůstávají na našich profilech po neomezenou dobu, dokud je nevymažeme na základě aktualizace původního příspěvku, porušení zákona nebo porušení našich zásad. Můžete samozřejmě svůj příspěvek, komentář nebo lajk kdykoli sami vymazat nebo uplatit své právo na jejich vymazání.

  V případě vymazání Vašich dat provozovateli sociálních médií nemáme na toto žádný vliv a odkazujeme Vás tedy na zásadu ochrany soukromí příslušného provozovatele platformy.

Plnění smlouvy

Pro účely splnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy s vámi potřebujeme také vaše osobní údaje.

Na webové stránce dhl.com nabízíme následující služby:

 1. Získat nabídku
 2. DHL pro podnikání
 3. Track & Trace
 4. Objednat online
 5. Zákaznický servis
 • Pokud chcete, abychom se na vás obrátili prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, můžete použít některou z našich služeb  Získat nabídku . Podle země, ve které žijete, a abychom vás mohli spojit s příslušným týmem odborníků nebo nástrojem společnosti DHL, se vás zeptáme, jestli chcete odeslat balíky nebo dokumenty, náklad nebo mezinárodní obchodní poštovní zásilku a jestli jste firma nebo soukromý zákazník. 

  Na základě těchto informací bude váš požadavek přesměrován na naše obchodní jednotky   [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket], které vám okamžitě zašlou nabídku produktů s cenou a dalšími podrobnostmi, které nejvíce odpovídají vašemu požadavku. Můžeme vás také požádat o následující údaje: zemi původu a cílovou destinaci včetně města a poštovního směrovacího čísla (přibližnou zemi původu a cílovou destinaci potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytnout co nepřesnější cenovou nabídku) a váhu a rozměry zásilky. V závislosti na vašem požadavku se vás také můžeme dotázat na množství, jestli chcete odeslat dokumenty nebo nebezpečné zboží nebo jestli je zboží možné převážet na paletách či vyrovnané na sobě. Informace odešleme také některé z našich obchodních jednotek   [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] , která vám okamžitě odešle nabídku produktů s cenou a dalšími podrobnostmi ohledně vaší zásilky a volitelných doplňků.

  Kliknutím na tlačítko „Pokračovat k objednávce“ vás přesměrujeme do  objednávkového systému příslušné obchodní jednotky [MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel]. Proto na webové stránce dhl.com pro účely naší služby Získat nabídku prakticky neshromažďujeme ani jinak nezpracováváme vaše osobní údaje. Pokud jsou však údaje považovány za osobní, například město a poštovní směrovací číslo, právním základem je platná smlouva (článek 6 odst. 1) písm. b) nařízení GDPR) a zákonný zájem o to, odeslat co nejpřesnější nabídku (článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

  Pokud nemusí být dodržována zákonná nebo smluvní retenční období, bude vaše žádost uložena po dobu maximálně 30 dní u příslušné obchodní jednotky, která nabídku vystavila, jako důkaz správného zpracování a za účelem další optimalizace služeb. Na webové stránce dhl.com se příslušné údaje uchovávají po dobu maximálně 30 dní, pokud jste použili službu bezpečných zásilek a pokud je dříve sami neodstraníte.

 • Pokud používáte službu  DHL pro podnikání , zeptáme se vás na místo doručení, objem a frekvenci zásilek. Na základě těchto informací a vašich potřeb bude váš požadavek odeslán naším obchodním jednotkám [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]   a přiřazen té, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Abychom se s vámi mohli co nejdříve spojit, zeptáme se vás také na jméno společnosti, vaše jméno, obchodní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje budou také zaslány příslušným obchodním jednotkám a jsou také nezbytné k podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy a pro samotný výkon smlouvy. Právním základem je proto článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

  Pokud nemusí být dodržována zákonná nebo smluvní retenční období, bude vaše žádost uložena po dobu maximálně 30 dní u příslušné obchodní jednotky, která nabídku vystavila, jako důkaz správného zpracování a za účelem další optimalizace služeb.

 • Pomocí služby  Track and Trace  můžete sledovat zásilky adresované vám a odeslané vámi a také si prohlédnout očekávaný čas doručení. Informace o sledování se odesílají příslušné obchodní jednotce [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain] aby bylo možné získat stav zásilky. Důležité a podrobné informace o vaší zásilce obdržíte také od příslušné obchodní jednotky. Další informace o dané zásilce může také obdržet odesílatel nebo příjemce, a to e-mailem nebo zprávou SMS. Za tímto účelem je možné uchovávat e-mailovou adresu nebo telefonní číslo příjemce oznámení a toto oznámení aktivovat. V tomto případě osoba, která zadává údaje, musí zajistit souhlas příjemce oznámení se zpracováním e-mailové adresy a telefonního čísla a s oznámením samotným.

  Následující údaje se zpracovávají v rámci sledování zásilky: číslo zásilky, jméno a adresa odesílatele, jméno a adresa příjemce, e-mailová adresa odesílatele a příjemce (je-li to relevantní), jméno a adresa alternativního příjemce (je-li to relevantní), zákaznické údaje o odesílateli, název produktu nebo služby, historie zásilek, podpis příjemce, potvrzení kontroly minimálního věku (starší 16 nebo 18 let).

  Údaje se zpracovávají za účelem plnění smlouvy na základě článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

  Aby zákazníkovi usnadnila práci, společnost DHL v případě použití služby sledování zásilky automaticky vygeneruje seznam čísel posledních vyhledávaných zásilek: Díky této funkci nemusíte při kontrole stavu zásilky její číslo znovu zadávat. V tomto případě můžete pojmenovat jednotlivé zásilky podle svých preferencí („Název zásilky"). Za tímto účelem aplikace uloží seznam posledních vyhledávaných zásilek do souboru cookie. 

 • Naše služba  Odeslat nyní  vás odkáže na různé zákaznické portály našich obchodních jednotek [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] (např. MyDHL+, DHL eCommerce Web Portal, myDHLi nebo DHL Interactive). Můžete také pokračovat jako hosté a být přesměrováni na naši obchodní jednotku, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. V každém případě v této fázi nebudeme zpracovávat žádné vaše osobní údaje. To stejné platí pro případ, že byste si rádi naplánovali opětovné doručení zásilky. Po zodpovězení několika otázek ohledně vaší zásilky budete přesměrováni na zákaznické portály , kde můžete o opětovném doručení poskytnout podrobnější informace.

 • Kdykoliv se na nás můžete obrátit s dotazy prostřednictvím našeho  Zákaznického servisu. V závislosti na příslušné obchodní jednotce budete přesměrování přímo na její webovou stránku nebo vás nejdříve požádáme o vyplnění kontaktního dotazníku s následujícími kategoriemi údajů a teprve poté vás přesměrujeme na příslušnou obchodní jednotku: číslo zákaznické služby, vaše jméno, název společnosti, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, země / region a oblast, ve které pracujete. Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, jelikož cílem tohoto úkonu je příprava nebo plnění smlouvy. Údaje navíc poskytujete dobrovolně, abychom vás mohli kontaktovat, proto je dalším právním základem podle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR váš souhlas.

  Můžete také souhlasit se zasíláním propagačních e-mailů ohledně našich služeb. Za tímto účelem vaše kontaktní údaje také zasíláme našim obchodním jednotkám [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] . Právním základem je váš souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Další informace o ochraně údajů u konkrétních služeb a výrobků jsou k dispozici na příslušném zákaznickém portálu anebo v patřičném místním oznámení o ochraně soukromí.


Zpracování pro reklamní účely

Když navštívíte naši webovou stránku, poskytneme vám řadu informací o společnosti DHL, našich produktech, službách a událostech. Zejména můžete získat informace o:

 1. Události & Doručené
 2. Delivered.
 3. Spotlight
 4. Novinky
 • Pokud se chcete zúčastnit některé naší  události  anebo  webináře, budete přesměrování na příslušnou registrační stránku. Tam po vás budeme požadovat následující osobní údaje: vaše jméno, e-mailovou adresu a váš hlavní kontakt ve společnosti DHL. V závislosti na příslušném sektoru vás také můžeme požádat o název vaší společnosti, vaše postavení ve firmě a zeptat se vás, jestli jste už někdy se společností DHL jednali. Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, jelikož cílem tohoto úkonu je plnění smlouvy (účast na události).

 • Pokud se přihlásíte k odběru novinek DHL Spotlight , abyste se jako první dozvěděli o nových článcích, shromažďujeme pouze vaši e-mailovou adresu, kterou nepoužíváme k žádným jiným účelům. Právním základem je váš souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části e-mailu Spotlight. Souhlas můžete také kdykoliv odvolat s účinností do budoucna pomocí poskytnuté kontaktní adresy. Pokud se odhlásíte z odběru informací Spotlight nebo odvoláte svůj souhlas, budou odpovídající údaje odstraněny nebo zablokovány v mailingové databázi a nebudou již nadále pro tyto účely zpracovávány.

  Pokud jste stávajícím zákazníkem společnosti DHL, nehledě na výše zmíněné informace budou zpracovány vaše poštovní údaje (např. jméno, adresa), abychom vás mohli kontaktovat a poskytovat vám nejnovější informace o našich nabídkách, novinkách, výrobcích a službách. Na základě článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR vaši e-mailovou adresu použijeme výhradně za účelem poskytnutí informací o vlastních produktech společnosti DHL a podobných produktech. Právním základem pro výše zmíněné zpracovávání údajů s cílem poskytovat vám aktuální informace o našich a podobných produktech je článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Zpracování údajů zákazníků pro účely vlastního přímého marketingu se považuje za zpracování na základě oprávněného zájmu. Proti uvedenému zpracování máte právo kdykoli vznést námitku. Přejete-li si uplatnit své právo, jednoduše se s námi spojte pomocí kontaktních údajů uvedených v části Kdo je odpovědný.

 • Pokud se zaregistrujete k odběru  novinek nebo informačních newsletterů, máme právo pro tento účel použít vaši e-mailovou adresu. Právním základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas podle čl. 6 (1) (a) GDPR. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části informačního newsletteru. Souhlas můžete také kdykoliv odvolat s účinností do budoucna pomocí poskytnuté kontaktní adresy. Pokud se odhlásíte z naší e-mailové komunikace nebo odvoláte svůj souhlas, budou odpovídající data odstraněna nebo zablokována v mailingové databázi a nebudou již nadále pro tyto účely zpracovávána.
  Zahrnutí vaší emailové adresy do seznamu blokovaných emailových adres je provedeno za účelem ochrany našich oprávněných zájmů podle čl. 6 (1) (f) GDPR.  Náš zákonný zájem spočívá v tom, abychom vám v budoucnu neposílali žádné informace e-mailem.

Uchovávání údajů a třetí strany

 • Pracovní příležitosti v DHL Group jsou tak pestré, jako jsou naše aktivity a týmy lidí po celém světě. S přibližně 594 000 zaměstnanci ve více než 220 zemích, spojujeme lidi a zlepšujeme jejich životy. Pokud se chcete přihlásit na některou z našich volných pozic, více informací, naleznete  zde.

 • Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou ke splnění našich účelů, smluv a jakýchkoliv právních povinností. Retenční období se může lišit v závislosti na platných zákonech v příslušné zemi.

  Neustále se snažíme minimalizovat retenční období údajů, kdykoliv nám to účel a zákon nebo smlouva dovolí. Údaje, které jsme shromáždili na základě vašeho souhlasu, budeme uchovávat tak dlouho, dokud svůj souhlas nezrušíte.

 • Společnost DHL nesdílí, neprodává, nepřenáší, ani jinak nedistribuuje vaše osobní údaje třetím stranám a nebude tak činit ani v budoucnu, s výjimkou případů, kdy je tak povinna učinit ze zákona či za účelem smlouvy nebo pokud jste k tomuto sdílení poskytli výslovný souhlas. Může se například stát, že bude nutné předat vaši adresu a údaje související s objednávkou našim dodavatelům při objednávce výrobků. Další informace o ochraně údajů u konkrétních služeb a produktů jsou k dispozici na příslušném zákaznickém portálu.

  V rámci zpracovávání údajů popsaného v Oznámení o ochraně soukromí a příslušném uvedeném právním základu společnost DHL poskytne vaše údaje i následujícím kategoriím příjemců:

  • Společnosti skupiny DHL Group: poskytnutí údajů v rámci skupiny DHL Group, jejích právních entit a sdílených servisních center je nezbytné za účelem poskytnutí a zlepšování našich produktů a služeb (např. Získat nabídku nebo Služby týkající se častých zásilek). K předání údajů může také dojít za účelem udržování našeho vzájemného vztahu, identifikace vaší osoby, zodpovězení vašich dotazů a dodržení vašich práv na ochranu osobních údajů.
  • Obchodní partneři třetích stran: Poskytnutí údajů obchodním partnerům třetích stran je omezeno na základě platného zákona anebo cíle dodržet naše smluvní povinnosti.
  • Zpracovatelé údajů třetích stran jsou na základě smlouvy a článku 28 nařízení GDPR povinni dodržovat přísné utajení. Společnost DHL za těchto okolností nese odpovědnost za zabezpečení vašich osobních údajů. Obchodní partneři postupují podle pokynů společnosti DHL, což zaručují technická a organizační opatření a také kontroly.
  • Orgány veřejné správy: poskytnutí údajů je povinné podle platných zákonů (např. k naplnění právní povinnosti během zpracovávání zásilky).

  Vaše údaje jsou poskytovány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) pouze dalším společnostem skupiny DHL Group, obchodním partnerům třetích stran nebo orgánům veřejné správy, když to umožňuje platný zákon na ochranu údajů. V takových případech zajistíme při poskytování vašich údajů příslušná bezpečnostní opatření (např. naše závazná podniková pravidla, standardní smluvní doložky).


Jaká jsou moje práva jako datového subjektu?

Máte následující práva:

Můžete požadovat informace o tom, jaké osobní údaje jsou ukládány.

Můžete požadovat, abychom opravili, smazali nebo blokovali vaše osobní údaje, pokud jsou takové operace zákonem povoleny a v souladu se stávajícími smluvními podmínkami.

Můžete požadovat získání osobních údajů, které jste poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Můžete podat stížnost dozorčímu orgánu. 

 • Informace můžete získat kontaktováním oddělení ochrany údajů zde:

 • Právo vznést námitku platí pro veškeré zpracování osobních údajů, které vychází z článku 6 (1) f) nařízení GDPR.


Jak jsou zabezpečena data

Pro společnost DHL je zabezpečení vašich údajů velmi důležité. Aby byly vaše údaje v bezpečí, zavedli jsme řadu strategií, kontrol, zásad a opatření. Naše bezpečnostní opatření pečlivě kontrolujeme. Používáme například brány firewall, systémy proti narušení sítě a monitorování aplikací. Když je to vhodné, vaše údaje při uchovávání a přenášení zabezpečujeme pomocí pseudonymizace a šifrovacích technik. Vaše údaje jsou například uloženy v zabezpečeném provozním prostředí, které není přístupné veřejnosti. V určitých případech jsou vaše osobní údaje při přenosu zašifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že pokud váš prohlížeč podporuje protokol SSL, je ke komunikaci mezi vaším počítačem a servery společnosti DHL použita schválená šifrovací metoda. V našich budovách a certifikovaných datových centrech jakýkoliv fyzický přístup podléhá přísným kontrolám.

V rámci naší bezpečnostní strategie jsme zavedli auditní programy, které zajišťují soulad našich systémů a služeb s informačními bezpečnostními zásadami DHL Group a také s normou ISO 27001.

Zároveň podnikáme opatření ke snížení rizik, jako je zejména pravidelné školení našich zaměstnanců a pořádání cvičení simulovaných incidentů prostřednictvím našeho Centra kybernetické ochrany.

Pokud se rozhodnete oslovit společnost DHL prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, chtěli bychom vás upozornit, že v tomto případě nelze zaručit utajení odesílaných informací. Obsah zpráv (např. e-mailů) mohou přečíst některé třetí strany. Doporučujeme vám proto, abyste nám důvěrné informace zasílali pouze poštou.

 • „Zásady ochrany osobních údajů DHL Group“ omezují globální standardy skupiny pro zpracování dat se zvláštním důrazem věnovaným takzvanému přenosu do třetích zemí, čímž se rozumí přenos osobních údajů do zemí mimo EU, v nichž není k dispozici odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud chcete o "Zásadách ochrany osobních údajů DHL Group" zjistit více, stáhněte si následující dokument:

  Oznámení o ochraně osobních údajů DHL Group

Oznámení o ochraně soukromí nebo Obchodní podmínky divizí


Změny týkající se Oznámení o ochraně soukromí

DHL si vyhrazuje právo, že může kdykoli a bez předchozího oznámení změnit toto Oznámení o ochraně soukromí. Proto prosíme, pravidelně kontrolujte, zda v této oblasti nedošlo ke změnám. Používáním webových stránek DHL poskytujete svůj souhlas s Prohlášením o ochraně soukromí

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno:

03/06/2023