Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Příplatky

Příplatků podle vývoje na trhu silničních nákladních přeprav


Palivový příplatek pro produkty kusových přeprav DHL Freight EuroConnect Domestic, DHL Freight EuroConnect International a DHL Freight Eurapid na červen 2024 je stanoven ve výši 13,17 %.

Palivový příplatek


DHL Freight pravidelně upravuje výši příplatků podle vývoje na trhu silničních nákladních přeprav. 

Abychom dokázali pružně reagovat na vývoj ceny nafty a nabídli vám jednoduchý a transparentní přehled o aktuální výši, přistoupili jsme od 1.dubna 2022 ke změně ve způsobu výpočtu palivového příplatku.

Od stejného data již nebude samostatně účtován Krizový palivový příplatek (KPP) pro produkty DHL Freight EuroConnect Domestic, DHL Freight Home Delivery Domestic, DHL Freight EuroConnect International a DHL Freight Eurapid. 

Výše palivového příplatku se nadále počítá ze statistických dat publikovaných Evropskou komisí, GŘ pro energii a dopravu, v Ropném bulletinu údaj: CZECHIA, Gas oil automobile Automotive gas oil Dieselkraftstoff (II), 1000l...(price with taxes) 

Ropný bulletin vydávaný Evropskou komisí, GŘ pro energii a dopravu.


Vývoj palivového příplatku v roce 2024

Měsíc %
Leden 12.26 % 
Únor 11.76 %
Březen 13.35%
Duben 13.83 %
Květen 14,38 %
Červen 13.17 %
Červenec  
Srpen  
Září  
Říjen  
Listopad  
Prosinec  

 

Vývoj palivového příplatku v roce 2023

Měsíc %
Leden 15,22 % 
Únor 14,67 %
Březen 14,54 %
Duben 11,16 %
Květen 10,10 %
Červen 7,56 %
Červenec 7,42 %
Srpen 10,00 %
Září 12,76 %
Říjen 14,48 %
Listopad 15,28 %
Prosinec 14,38 %

 

Vývoj palivového příplatku v roce 2022

Měsíc %
Duben 18.70% 
Květen 20.40%
Červen 19.96%
Červenec 20.35%
Srpen 21.18%
Září 18.56 %
Říjen 19.16%
Listopad 19.94%
Prosinec 19.58 %

 

Krizový palivový příplatek (KPP) historie


Krizový palivový příplatek (KPP) pro produkty celovozových přeprav DHL Freight Euroline International a DHL Freight Euroline Domestic nebude od 28.2.2023 28.2.2023 až do odvolání aplikován.