Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Odborné znalosti průmyslu


Vaše specifické logistické požadavky jsou pro naši společnost na prvním místě. Výzvy, kterým na trhu čelíte, proměňujeme v příležitosti a často vám dáváme konkurenční výhodu. Naši odborníci na logistiku navrhují řešení na míru pro komplexní trendy trhu ve vašem průmyslovém odvětví.

Objevte naše odborné znalosti průmyslu


Automobilita

Bez ohledu na to, zda se jedná o přepravu LTL, PTL nebo FTL, odborníci na automobilitu ve společnosti DHL analyzují, optimalizují a implementují komplexní přepravní řešení a nabízejí spediční způsoby, Inbound to Manufacturing (I2M), Just in Time (JIT), Just in Sequence (JIS) a některé další systémy specifické pro odvětví automobility. Náš moderní webový portál Freight Chain Manager (FCM) nabízí viditelnost napříč vaším dodavatelským řetězcem.

Odborné znalosti klíčových podsektorů
 • Osobní vozidla – zhotovena výrobci originálního příslušenství (OEM)
 • Užitková vozidla – lehká, středně těžká a těžká nákladní vozidla (nad 3,5 tuny)
 • Výrobci součástí – rozděleni na jednoúrovňové, dvouúrovňové, tříúrovňové a víceúrovňové dodavatele pro znázornění složitosti vyráběné součásti
 • Pneumatiky – výroba pneumatik pro osobní a užitková vozidla, motocykly, letecký průmysl, zemědělství nebo závody

Chemický průmysl

Naši odborníci na chemický průmysl disponují širokou škálou znalostí a podrobným chápáním detailů a požadavků specifických pro toto průmyslové odvětví. Centra vybavená na přepravu chemikálií, která se nacházejí v blízkosti hlavních výrobních závodů chemických látek, nabízejí pro vaše zboží nejlepší služby. Všechny provozní procesy jsou přizpůsobeny specifickým potřebám tohoto průmyslu: Sledování přes GPS, znalost nakládání s prázdnými obaly od chemických látek, centrální monitorování a reportování.

Odborné znalosti zahrnují
 • Nadrozměrné návěsy splňující normu EN 12642, vybavené pevnou střechou, stabilními přepážkami, silnými sloupky
 • Doprava zboží všech tříd Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) až na několik výjimek, které naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách
 • Všechny terminály jsou vybaveny v souladu s požadavky Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a splňují normu DIN EN 12798
 • Plně monitorovaná doprava se stabilní teplotou napříč celým dodavatelským řetězcem za použití tepelně izolovaných kamionů a vaků
 • Terminály společnosti DHL s certifikací SQAS a DEKRA pro nebezpečné zboží

Spotřební zboží

S ohledem na globální trendy jako globalizace, urbanizace, suroviny a udržitelnost vám naši odborníci na spotřební zboží pomohou s organizací všech relevantních podsektorů dle specifických potřeb. Požadavky jednotlivých podsektorů jsou maximálně rozmanité. Zatímco pro spotřební zboží s rychlým pohybem (FMCG) je stěžejní rychlost dodání na trh a multikanálová distribuce, výrobci zboží podléhajícího rychlé zkáze upřednostňují chytrou logistiku s chlazeným skladováním a dopravou.

Odborné znalosti klíčových podsektorů
 • Spotřební zboží s rychlým pohybem (FMCG)
 • Tisk
 • Média/zábava
 • Zboží podléhající zkáze
 • Předměty dlouhodobé spotřeby

Energetika

Řešení společnosti DHL pro energetiku se soustředí na potřeby dodavatelského řetězce společností z energetického sektoru (ropa, plyn, těžba a obnovitelné zdroje), přičemž jsou vždy v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí. Požadované služby poskytujeme i na těch nejodlehlejších, těžko přístupných místech a staráme se o to, abychom splnili vaše vysoké nároky na ochranu zdraví, bezpečnost, zabezpečení a životní prostředí. Naším cílem je nula: žádná zranění, žádné nehody a žádné vážné incidenty!

Odborné znalosti klíčových podsektorů
 • Ropa a plyn – upstream i downstream
 • Chemický a petrochemický průmysl
 • Energetika a těžba
 • Technické vybavení, obnovitelné zdroje a řízení energetiky

Strojírenství a výroba

Navrhujeme zakázková řešení složitých logistických problémů ve vašem sektoru. Nechte si poradit od našich odborníků. Splnění vašich konkrétních požadavků na logistiku je důležitou součástí našeho podnikání. Na základě dodavatelských řetězců našich zákazníků měníme překážky na vašem trhu na příležitosti k získání konkurenční výhody.

Odborné znalosti zahrnují
 • Distribuce elektrické energie – energetika, zemědělství
 • Železnice pro letecký průmysl – doprava, správa a obrana, zdravotní péče
 • Stavební stroje a zařízení – stavební a těžební průmysl
 • Bezpečná přeprava s ochranou vysoce rizikového zboží
 • Resilience360 – cloudová platforma, která mapuje váš dodavatelský řetězec a zmírňuje riziko

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl

Jsme si vědomi ohromné zodpovědnosti plynoucí z přepravy lékařského materiálu. Používáme systém pro řízení kvality certifikovaný dle normy ISO 9001 a ISO 14001. Všechny naše procesy jsou nastaveny tak, aby splňovaly standardy nových osvědčených distribučních postupů (GDP) Evropské unie, aby v celém přepravním řetězci nedošlo k porušení vašeho zboží.  Divize DHL Freight založila v Belgii také specializované centrum vybavené na přepravu zdravotnického materiálu, kde jsme zkombinovali veškeré naše know-how do týmu vyřizujícího všechny zásilky v rámci sítě DHL Freight Coldchain.

Odborné znalosti zahrnují
 • Služby s řízenou teplotou pro chlazené zboží (+2 °C až +8 °C) a produkty s regulací okolní teploty (+15 °C až +25 °C)
 • V souladu s osvědčenými distribučními postupy (GDP) EU
 • Bezpečnostní GPS sledování zajišťované společností Agheera
 • Zásilky s (ultra) vysokou hodnotou
 • Regulovaná léčiva a farmaceutické nebezpečné zboží
 • Expresní doručení nebo doručení bez proclení

Maloobchod

Spotřebitelské trendy, globálně rostoucí střední třída a touha kupovat udržitelné a atraktivní produkty znamenají zásadní změny ve světě výrobců spotřebního zboží. Proto musí být vaše přepravní řešení flexibilní. V divizi DHL Freight čelíme těmto nástrahám beze strachu a ve spolupráci s našimi klienty vytváříme inovativní řešení. 

Odborné znalosti zahrnují
 • Silniční, intermodální a železniční přeprava
 • Kompletní náklad (FTL), částečný náklad (PTL), sběrné zásilky (LTL)
 • Řešení zabezpečení pro zboží vysoké hodnoty
 • Proclení zásilky a poradenství
 • Certifikace: ISO 9001, 14001 a 50001
 • Doručení do obchodů
 • Vícekanálová řešení
 • Specializovaná nebo sdílená přeprava

Technologie

Dokonce i v případě velmi vysoké hodnoty zboží nebo potřeby pokrytí evropské distribuce v segmentu B2B a B2C poskytujeme požadovanou službu a zajistíme, aby vaše vysoké nároky v technologickém průmyslu byly uspokojeny. Nabízíme nákladní vozidla se dvěma řidiči, bezpečnostní dispečink s podporou GPS aktivní 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a další služby pro ochranu vašeho zboží.

 

Odborné znalosti klíčových podsektorů
 • Spotřební elektronické zboží, EMS a ODM
 • Firemní výpočetní technika, počítače a notebooky
 • Mobilní telefony a síťová zařízení
 • Přístroje pro tisk a zpracování obrazu
 • Polovodiče

Spojte se s námi

Máte otázky na odborníka divize nákladní dopravě 


Nejprve nám řekněte trochu více o vaší organizaci.