Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

UDRŽITELNOST DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

Optimalizace vaší ekologické stopy

Nabízíme celou řadu služeb k minimalizaci nebo eliminaci emisí a odpadu souvisejících s logistikou a jejich dopadem na životní prostředí v rámci celého vašeho dodavatelského řetězce. Tato řešení představují potenciál dalších úspor a mají pozitivní dopad na vaši značku.

Naše produkty a řešení – pro ekologičtější dodavatelský řetězec

DHL Warehousing

Sdílené či pronajaté skladování a distribuce zboží

Zelená volba: Inovativní technologie skladování a alternativní zdroje energie

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Společnost DHL nabízí řešení, která zajistí, že můžete splnit slib, který jste dali svým zákazníkům – od skladování surovin po spotřební zboží, náhradní díly a hotové zboží. Ať už se efektivity nejlépe dosáhne sdílením skladového provozu, nebo vytvořením pronajatého provozu, poskytneme vám řešení, které vytvoří pro vaši firmu nejlepší hodnotu. Naše odborné znalosti a služby zahrnují:

 • Pronajaté a sdílené provozy
 • Řízení surovin
 • Hotové zboží a zásoby
 • Cross-docking
 • Ambientní zařízení a zařízení s řízenou teplotou
 • Řízení zásob
 • Zpracování a řízení objednávek a e-plnění
 • Skladování, vychystávání a balení a expedice 
 • Řízení peněžních toků
 • Podpora zákaznického servisu
 • Management doručení a vrácení zboží
 • Implementace systému řízení skladu pro zjednodušení přehlednosti zásob a sledování plnění objednávek
 • Ekologické skladování

Více informací o skladování

DHL Managed Transport

Management tuzemské dopravy

Zelená volba: Inovativní přepravní technologie a alternativní paliva

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Ať už řídíte své přepravce, vytváříte specializovaný vozový park, nebo obojí, zajistíme vám vysokou úroveň služeb, spolehlivosti a kontroly v oblasti dopravy produktů k vašim zákazníkům. Díky spojení úplného přehledu o veškerých příchozích a odchozích zásilkách s našimi řešeními na řízení vnitrostátní a mezinárodní přepravy získáte potřebný dokonalý přehled za cenu, kterou si můžete dovolit. Naše služby zahrnují:

 • Doprava surovin a konečných produktů
 • Vnitrostátní distribuce
 • Mezinárodní doprava (mezinárodní logistika)
 • Sběr dovozu
 • Sekundární distribuce
 • Cross-docking a konsolidované možnosti
 • Provizní poplatky
 • Řídicí věž
 • Systém řízení dopravy (TMS)
 • Doprava se zajištěnou teplotou
 • Zelená přeprava

Další informace o přepravě

DHL Freight EuroLine

Kompletní (FTL) a částečné (PTL) přepravy nákladů

Zelená volba: Ekologičtější přeprava díky úsporám paliva nebo udržitelným palivům

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Naše služby door-to-door pro částečné (PTL) a kompletní (FTL) náklady pro pohyb nákladních zásilek z bodu do bodu po celé Evropě.

 • Přímé vyzvednutí a doručení s využitím jednoho vozidla vyhrazeného pro vaši zásilku
 • Vozový park spravovaný divizí DHL Freight podle jejích měřítek kvality
 • Služba integrovaná do mezinárodní sítě DHL Freight s 208 terminály po celé Evropě
 • Individuální dodací doby pro splnění požadavků zákazníků
 • Moderní odesílání s podporou IT a nástroje ke zpracování objednávek
 • Podpora prostřednictvím přímého kontaktu s místními odborníky DHL Freight
 • Aktualizace stavu zásilky a informace o doručení (IOD)
 • Dopravci jsou podrobováni sourcingovému a manažerskému programu

Další informace o DHL Freight EuroLine

DHL Logistics Consulting

Strategická konzultace pro optimalizaci řetězce supply chain a výkonu

Zelená volba: Konzultace v oblasti optimalizace sítě pro snížení emisí skleníkových plynů

Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Zvyšte úroveň úspěšnosti svého podnikání s využitím specialistů společnosti DHL na strategickou logistiku a optimalizujte svůj model řetězce supply chain a jeho výkon. Zvýšíte provozní efektivitu, snížíte náklady a dopad na životní prostředí a zlepšíte ziskovost tím, že využijete naše hluboké a odborné znalosti v následujících oblastech:

 • Analýza síťového toku a procesů řetězce supply chain
 • Přetvoření a vývoj optimalizovaných řetězců supply chain
 • Kontrola zdraví a benchmarking řetězců supply chain
 • Návrh strategické sítě
 • Strategie, nastavení a řízení řetězců supply chain
 • Štíhlá transformace
 • Ekologičtější řetězce supply chain

Další informace o poradenství v oblasti logistiky

DHL Envirosolutions

Zvyšování environmentální udržitelnosti vašeho provozu
 • Recyklace a management odpadů
 • Likvidace výrobků a služby spojené s koncem jejich životního cyklu
 • Odpovědnost výrobce, dohled nad výrobkem a dodržování právních předpisů
 • Příprava jídla a vozíků
Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Zachovejte výnosnost, splňte cíle udržitelnosti a snižte svou uhlíkovou stopu díky využití integrovaného přístupu DHL k nakládání s odpady, recyklaci, energiím a dodržování ekologických předpisů. Naše řešení vám ušetří peníze v následujících oblastech:

 • Datový management a služby hlášení v oblasti nakládání s odpady, recyklace a opětovného použití

DHL Packaging Services

Služby týkající se balení, přípravy a úprav produktů
 • Ekologické balení a optimalizace balení
Zobrazit podrobnosti Skrýt podrobnosti

Zajistěte, aby vaše požadavky na balení byly splněny rychle, efektivně a s nákladovou efektivitou v reakci na měnící se podmínky trhu. Na základě vašich požadavků pro specifické výrobky připravíme a dodáme individuálně přizpůsobený balicí provoz, který může zahrnovat:

 • Design
 • Zprostředkování
 • Aplikace nálepek
 • Páskování
 • Přepracování
 • Předprodej
 • Stojany
 • Výroba stojanů pro prodejny
 • Primární balení nebo spoluvýroba
 • Správa vratných obalů včetně čištění a renovace 
 • Pronájem specializovaných obalů

 

Naše ekologičtější multimodální služby

Proč nezvážit naše ekologičtější multimodální služby, které mají menší dopad na životní prostředí než tradiční letecká přeprava zboží?

Kontaktujte naše odborníky na ekologickou logistiku

Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak vám společnost DHL může pomoci snížit dopad vašeho dodavatelského řetězce na životní prostředí.

Případové studie a osvědčené postupy

 • Zákazník z technologického sektoru v Číně chtěl, aby byla jeho uhlíková stopa transparentnější a firma mohla začít snižovat své emise. Výzvou byla integrace dat třetí strany do procesu. Pomocí našeho modelování Carbon Dashboard jsme vyvinuli řešení monitorování uhlíku, které sleduje data od společnosti DHL i pěti dalších poskytovatelů logistických služeb. Díky výsledné transparentnosti získal zákazník srovnávací měřítko a mohl nastavit své cíle, identifikovat přispěvatele k produkci uhlíku a vyvinout strategie snížení.

 • Společnost DHL nabídla své přepravní služby Klimatická neutralita zákazníkovi ze sektoru finančních služeb, ve kterém nezbytné noční expresní zásilky způsobují značné emise. Cílem bylo dosáhnout toho, aby 95 % mezinárodních kurýrních služeb banky bylo klimaticky neutrálních a aby došlo k významným ročním úsporám uhlíku, nehledě na vylepšení image značky. Zakoupené uhlíkové kredity ke kompenzaci emisí neměly navíc žádný dopad na provoz banky, avšak projekt na ochranu klimatu financovaný z těchto kreditů měl obrovský dopad na místní populace.

 • Zákazník z USA působící v několika sektorech chtěl postavit udržitelné distribuční centrum o ploše více než 23 000 čtverečních metrů s prvky ekologicky odpovědného designu a s efektivními provozními systémy. Výzvou bylo navrhnout závod s energeticky úsporným osvětlením, světly vypadajícími jako noční obloha, potrubím s nízkým průtokem, systémem bílé střechy, oddělováním odtoku dešťové vody a programem recyklace. Ke složitosti tohoto úkolu dále navíc přispívala úzká koordinace s místními městskými úřady a místním fondem rozvoje. Výsledkem ale bylo nové distribuční centrum zajišťující místním obyvatelům, pracovníkům a místní komunitě zdravější prostředí díky minimalizované spotřebě energie a vody, sníženým emisím skleníkových plynů a sníženým nákladům. Centrum kromě toho získalo od americké rady pro šetrné budovy (Green Building Council) certifikaci LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

 • Britské aerolinky chtěly navrhnout inovativní řešení leteckého cateringu a odpadů a požádaly společnost DHL o pomoc. Provedli jsme měření míry odpadovosti a přišli s plánem, jak minimalizovat odpad ke skládkování. Plán zahrnoval instalaci sušiček potravin a tento krok snížil objem potravin o 70 %. Dosáhlo se nulového množství odpadu ke skládkování spolu se snížením nákladů na přepravu potravinového odpadu o 70 %, s významnou přidanou hodnotou z využitého odpadu, značným příjmem z recyklace a eliminací daní za skládkování.

 • Zákazník z USA, který každoročně rozesílá přibližně 170 000 balíků obsahujících přes 1 milion krabic s výrobky inicioval se společností DHL projekt, jehož cílem bylo vyhodnotit správnou velikost balení zásilek jako odpověď na otázku „proč je ve všech balících tolik prázdného místa?“. Zavedené řešení umožňuje, aby komplexní kartonizační systém na místě vybral správnou velikost balíku podle požadovaného množství krabic produktu. Zvýšilo se tak procento zaplnění balíku a snížil celkový počet zásilek. Výhody pro zákazníky a životní prostředí jsou hmatatelné:

  • Množství krabic v odchozích balících se zvýšilo z 5,9 na 8,52 a objem vzduchu/meziprostoru v krabici se snížil o <10 %.
  • Zaplnění odchozích návěsů se zvýšilo o 19 %, čímž se snížilo množství potřebných odchozích kamionů a došlo k úsporám přepravních nákladů na balíky o více než 350 000 dolarů ročně.
  • Hodnocení ve zpětné vazbě zákazníků se zvýšilo o 13 % a stížnosti byly nulové.
 • Zákazník působící v maloobchodním sektoru hledal cesty, jak snížit emise uhlíku v přepravních operacích mezi dodavateli a distribučními centry ve Velké Británii. Společnost DHL ve spolupráci se zákazníkem vyvinula řešení s trvalými výhodami. Ke splnění požadavků na snížení množství pohonných hmot a emisí uhlíku, na zvýšení množství zboží naloženého na návěs a ke snížení počtu potřebných cest byl jako ekologické řešení zvolen kapkovitý návěs. Jedinečný aerodynamický tvar těchto návěsů vede k úsporám pohonných hmot o přibližně 10 % a ke zvýšení objemu o 10 %. Nasadili jsme 399 aerodynamicky optimalizovaných kamionů s kapkovitými návěsy, které snižují uhlíkovou stopu zákazníka o více než 2 000 tun ročně.

Identifikujte – optimalizujte

Kompenzujte emise

Investujte do mezinárodně uznávaných projektů na ochranu klimatu.